Materiaalikatselmuksella iso hävikkisäästö

Leipomo- ja kahvila-alan perheyritys Linkosuo on vauhdittanut vastuullisuustyötään. Leipomon snackslinjan materiaalikatselmus vuonna 2018 tuotti 50 kehitysehdotusta, joista parisen kymmentä toteutettiin viime vuonna.

Katselmus pohjusti koko yrityksen ensimmäistä vastuullisuusraporttia, jonka keskeisiä saavutuksia ovat sata tonnia vähemmän hävikkiä ja jätteiden hyötykäyttöprosentti 99,98.

Kehitysjohtaja Suvi Urvikko-Mäkivaara Linkosuon Leipomo Oy:stä kertoo, että koko yhtiössä on tehty paljon työtä vastuullisuuden hyväksi.

− Halusimme koota toimenpiteet raportiksi ja kehittää vastuullisuusohjelman, jotta voimme viedä asioita eteenpäin systemaattisesti ja tavoitteellisesti ja viestiä siitä sidosryhmille ja henkilöstölle.

Vastuullisuustyön osa-alueet on jaettu neljän teeman alle. Ne ovat hyvinvoinnin edistäminen, ympäristön suojelu, ylpeys omista tuotteista (kotimaisuus, kestävät pakkaukset ja tuoteturvallisuus) sekä rehti liiketoiminta.

− Merkittävimmät toimenpiteet tähän mennessä ovat olleet mittavat, ammattitaitoa kehittävät koulutusohjelmat koko yhtiössä, kehityshankkeet hävikin pienentämiseksi ja International Food Standard -laatujärjestelmä tuoteturvallisuuden hallinnassa, Urvikko-Mäkivaara summaa.

Vuoden 2019 vastuullisuusraporttia ei ole vielä koottu, mutta kehitysjohtajan mukaan hyviä tuloksia on tulossa sekä leipomosta että kahvilayrityksestä esimerkiksi hävikin suitsimiseksi.

− Hiilijalanjäljen pienentämiseksi on käynnistetty kartoituksia, kuten uusiutuvien energialähteiden selvitys, henkilöstön kehittämisen toimenpiteitä viedään eteenpäin, ja hävikin määrän vähentämiseen on oma toimenpideohjelma. Linkosuon Kahvila Oy:ssa otettiin viime syksynä käyttöön ResQ-palvelu, jonka avulla lounasajan päätteeksi jäänyttä ruokahävikkiä on saatu vähennettyä 50 prosenttia, Urvikko-Mäkivaara paljastaa.

Materiaalikatselmus avasi silmät

Toimitusjohtaja Timo Jänne kertoo, että leipomon välipalalinjan materiaalikatselmus paljasti kovia hävikkilukuja ja pohjusti leipomon logistiikkapäällikön Teemu Hämelahden nimeämisen hävikkimestariksi.

− Hävikkiä on seurattu viikoittain kilotasolla. Suurin hyöty on, että raaka-ainekilot ovat laskeneet sata tonnia vuodessa ja koko tuotantoprosessi on tehostunut, Jänne tiivistää.

Tätä työtä jatketaan. Kun tuotantoon tulee uusia tuotteita, niiden valmistusprosessit hiotaan alusta alkaen tehokkaiksi, mikä vähentää linjahävikkiä. Hyvästä tuotantovarmuudesta, siisteydestä ja hävikin pienentämisestä maksetaan työntekijöille tulospalkkaa, joka koskee kaikkia työvuoron työntekijöitä.

Hämelahti muistuttaa, että toimintaympäristö on muuttunut Linkosuon leipomolla huomattavasti 2010-luvulla.

− Merkittävä muutos on ollut siirtyminen tuoreleipävalmistuksesta viljasnacks- ja kuivaleipävalmistukseen. Tuotantoprosessin kehittyessä ja jalostusasteen kasvaessa oli hyvä ajankohta saada ulkopuolinen arvioija katselmoimaan materiaalitehokkuutta: hävikin syntyä ja kustannuksia, Hämelahti kertoo.

Materiaalikatselmuksessa käytiin läpi Linkosuon leipomon välipalalinjan koko prosessi katselmoijan johtamana ja yhdessä henkilökunnan kanssa. Katselmus toi esiin hävikin syntypaikat, syyt ja kustannukset prosessin eri vaiheissa sekä keinoja hävikin vähentämiseen ja tehokkaampaan toimintaan. Tuloksena saatiin noin 50 erilaista toimenpide-ehdotusta ja hintalappu hävikille prosessin eri vaiheissa.

− Jatkuva hävikin mittaaminen on avainasemassa, ja tavoite oli selkeä: 100 000 kilon hävikkivähennys vuodessa. Euroina se tarkoittaa 200 000−300 000:n säästöä, Hämelahti arvioi.

Kuva: Linkosuo

********************

Linkosuo ja vastuullisraportti

  • Linkosuon Leipomo Oy:n ja Linkosuon Kahvila Oy:n vastuullisuusraportti 2018 sisältää laajan toimenpideohjelman.
  • Vastuullisuusohjelmaa työstettiin EcoRealin vastuullisuuspalvelujen vetämissä työpajoissa yhdessä Linkosuon vastuullisuustyöryhmän kanssa.
  • Tähän mennessä suurimmat saavutukset ovat toteutuneet ruokahävikin vähentämisessä, tuoteturvallisuudessa ja henkilöstön koulutuksessa.
  • Linkosuo Future -ohjelman koulutuspäiviä on kertynyt yhteensä 2 000: noin kymmenen päivää työntekijää kohden.
  • Leipomo on ottanut käyttöön kansainvälisen IFS-laatujärjestelmän.
  • Yritys on lisännyt merkittävästi leipomotuotteiden vientiä Kiinaan, Baltiaan, Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Vientituotteita ovat ruis- ja kaurasipsit.
  • Konsernin liikevaihto oli 22 miljoonaa euroa vuonna 2018, ja viennin osuus leipomon myynnistä on noin 20 prosenttia.