Prosessitekninen jaosto

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) tavoitteena on kansainvälisen ja kotimaisen prosessiteknisen tietotaidon lisääminen jaoston ja seuran jäsenistölle.

Prosessitekninen jaosto keskittyy elintarvikeprosessi- ja teknologiakysymyksiin, kuten

  • optimointiin,
  • hallintaan,
  • mittaustekniikkaan,
  • muokattavien materiaalienominaisuuksien kehittämiseen
  • ja prosessimallinnukseen
  • sekä simulointiin.

Jaosto järjestää koulutus- ja teematapahtumia sekä yritysvierailuja, ja pyrkii toiminnallaan kehittämään tutkimuslaitosten, elintarvikealan koulutuksen, tutkimuksen sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Marjatta Vahvaselkä

tutkija

TkL

Luonnonvarakeskus

Kirsi Jouppila

yliopistonlehtori

puheenjohtaja

ETT

Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Anne Palmio

markkinointipäällikkö

Vaisala Oyj

Master of Natural Resources, bio- ja elintarviketekniikan insinööri

Harri Latva-Mäenpää

kehityspäällikkö

Foodwest Oy

FT