Fazer on mukana Yaran tutkimushankkeessa viljelykäytäntöjen ja lannoituksen ympäristövaikutusten selvittämiseksi

Fazer on mukana lannoiteyhtiö Yaran käynnistämässä viljelykäytäntöihin liittyvässä tutkimushankkeessa osana Viljavisio-työtään. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää toimia, joilla voidaan vaikuttaa viljelystä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin sekä hiilen sidontaan. Eri mittausten avulla pyritään löytämään ne viljelymenetelmät, joista syntyy mahdollisimman pienet päästöt ja mahdollisimman hyvä sato. Hanke toteutetaan Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä.

Halla ja kuivuus heikentävät mustikan satonäkymiä osassa maata

Marjakasvien kukinnat ovat tänä vuonna kylmän alkukesän takia ajoittuneet hieman viime vuotta myöhäisemmiksi. Mustikan ja puolukan kukkia on pitkäaikaiseen keskiarvoon nähden tavanomainen määrä, suomuuraimen kukkia on sen sijaan ollut runsaasti. Mustikan ja suomuuraimen pääkukinta on päättynyt pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta, puolukka kukkii parhaillaan suurimmassa osassa maata.

Maatalous houkuttelee sijoittajia: Soil Scout voitti Kaski2023-kilpailun

Kaikkien aikojen ensimmäinen AgriVenture Finland –tapahtuma 7.-8.6.2023 toi yhteen yli 260 osallistujaa kymmenestä eri maasta. Osallistujat edustivat startupeja, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kasvuyrityksiä, suuryrityksiä, rahoittajia, enkelisijoittajia, kehittäjiä, yliopistoja, T&K instituutteja, koulutusorganisaatioita ja alkutuottajia, joita kaikkia yhdisti kestävä ruokaketju ja tahto edistää kestävien teknologioiden käyttöönottoa koko ruokaketjussa.