Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää monin eri keinoin, mutta toimenpiteiden kustannukset ja vaikutusten nopeus vaihtelevat merkittävästi. Suurin yksittäinen päästölähde on turvemaapellot, joilla päästöjä voidaan vähentää verraten nopeasti ja kustannustehokkaasti. Märehtijöiden metaanipäästöjä voidaan vähentää nopeasti rehulisäaineiden käytöllä, mutta tästä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia. Eläinjalostuksella voidaan parantaa lypsylehmien rehunkäyttökykyä edullisesti, mutta hyöty realisoituu vasta pitkällä aikavälillä.

Paulig ja Lantmännen etenevät yhteistyössään kestävämpien viljelymenetelmien edistämiseksi 20 ruotsalaisella maatilalla

Kansainvälinen elintarvikealan yritys Paulig ja ruotsalainen maatalousosuuskunta Lantmännen ovat edenneet toiseen vaiheeseen yhteistyössään kestävän maanviljelyn edistämiseksi. Seuraavaksi noin 20 Lantmännenin sopimusviljelijää Ruotsissa toimittaa Pauligille 17 000 tonnia Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti viljeltyä vehnäjauhoa. Tämän odotetaan pienentävän ruotsalaisen vehnän ilmastovaikutusta jopa 30 prosenttia (2 300 tonnia hiilidioksidia). Vehnäjauhoista valmistetaan vuosittain Pauligin hiilineutraalissa tehtaassa Ruotsissa 400 miljoonaa Santa Maria -tortillaa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden tarpeisiin.

Vastuullisuus ruokatrendeissä ja vilja-alalla Suomessa

Ruokavalintamme ja ruoan tuotantotapa ratkaisevat niin ihmisten kuin maapallonkin terveyden ja tulevaisuuden. Globaali ruokajärjestelmä ei ole kestävä, ja sen on muututtava nopeasti. Elintarviketieteiden Seuran Vilja-alan jaosto järjesti tammikuussa tapahtumasarjan, jossa käsiteltiin vastuullisuutta vilja-alalla Suomessa.