Elintarviketurvallisuuden ja -analytiikan jaosto

Elintarviketurvallisuuden ja -analytiikan jaoston (ETAJ) tavoitteena on edistää ja kehittää elintarviketurvallisuuden tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta sekä toimia yhdyssiteenä alalla toimivien seuran jäsenten välillä.

Jaosto järjestää yritysvierailuja ja seminaareja.

Suuri osa jaoston jäsenistä toimii elintarviketuotannon hygieniaan sekä elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvissä tehtävissä.

Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden Seuran jäsen, joka on kiinnostunut elintarvikehygieniasta.

Elintarvikeanalytiikan jaosto ja Elintarviketurvallisuusjaosto yhdistyivät Elintarviketurvallisuuden ja -analytiikan jaostoksi kevätkaudella 2024.

Satu Hongell

liiketalouden ja logistiikan opiskelija

ETJ:n puheenjohtaja

elintarviketekniikan insinööri

Maijuleena Blanco Sequeiros

elintarviketarkastaja

ETM

Helsingin kaupunki

Kaisu Satta

Senior specialist, Food Safety Compliance,

puheenjohtaja

ETM

Fazer Makeiset Oy

Katri Paasonen

ammatillinen opettaja

ylempi AMK

Turun ammatti-instituutti

Anne Kivimäki

Regulatory Affairs Expert, Food

ETM, FT

Oy Medfiles Ltd