Vilja-alan jaosto

Vilja-alan jaoston (VAJ) tarkoituksena on toimia vilja-alalla toimivien henkilöiden yhdyssiteenä ja edistää sekä kehittää vilja-alan tiedonvälitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä mahdollistaa verkostoitumista elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa. Jaosto järjestää yritysvierailuja ja seminaareja.

Painopisteenä ovat viljan teollinen hyötykäyttö, viljan ja viljajalosteiden tutkimus, sekä vilja-alan tietotaidon lisääminen jaoston ja seuran jäsenistölle. Jaosto käsittelee vilja-alaa laajana kokonaisuutena pellolta pöytään, jossa edustettuina ovat viljan lisäksi myös muut viljelykasvit mm. öljy- ja palkokasvit.

Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden Seuran jäsen, joka toimii aktiivisesti vilja-alalla tai on siitä kiinnostunut.