Jaostot

Jaostot toiminnan järjestäjinä

Elintarviketieteiden Seurassa on kuusi tieteellistä jaostoa ja kolme alueellista jaostoa. Seuran jäsenet voivat kuulua ilman lisämaksua haluamiinsa jaostoihin.

Jaostojen vapaaehtoiset järjestävät suurimman osan seuran tapahtumista. Osa jaostoista on jo pidempään toimineita, ja niillä on monta sataa jäsentä.

Jaostojen tapahtumat ovat avoimia kaikille seuran jäsenille. Mukaan jaostojen johtoryhmätoimintaan voi lähteä vuosikokouksissa tai ottamalla yhteyttä jaoston puheenjohtajaan.

Seminaarit ja yritysvierailut

Vuoden aikana järjestetään parikymmentä tapahtumaa, joista osaan on etäosallistumismahdollisuus. Noin puolet tapahtumista ovat ilmaisia yritysvierailuja, ja puolet maksullisia seminaareja. Osana toimintaa järjestetään myös mentorointia ja koulutuksia.

Tästä alta löydät jaostojen omat sivut.