Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto

Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) tavoitteena on yhdistää aistinvaraisen tutkimuksen parissa työskentelevät ammattilaiset.

Jaosto edistää ja kehittää elintarvikkeiden aistittavaan laatuun liittyvää

  • tutkimusta,
  • tiedonvälitystä

ja koulutusta järjestämällä

  • seminaareja,
  • teemapäiviä
  • ja ekskursioita

sekä tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kotimaisista ja ulkomaisista kursseista ja kongresseista.

Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden Seuran jäsen, joka toimii aistinvaraisen tutkimuksen alueella tai on siitä kiinnostunut.

Elintarviketieteiden Seura (ETS) on European Sensory Science Societyn (E3S) jäsen. ETS:n jäsenet voivat osallistua jäsenhinnalla E3S:n toimintaan, muun muassa kursseille ja vuosittaiseen symposiumiin Euroopassa.

Mari Sandell

Professori (sensory food science, sensory perception)

ATJ:n puheenjohtaja

FT, dosentti

Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto ja Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

040 3524149

Jutta Varis

Laboratoriomestari

ATJ:n sihteeri

ETM

Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Antti Knaapila

Yliopistotutkija ja yrittäjä (Kokotupa Osaamispalvelut)

ETT, dosentti

Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Saara Lundén

Sensory and Consumer Research Executive

FM

Aistila Oy

Sulo Roukka

tohtorikoulutettava

ETM

Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Elina Laaksonen

ETM