Suomalainen Mekitec ja maailman suurin leipomo Grupo Bimbo löysivät toisensa – yrityskaupan myötä tuoteturvallisuudessa hyödynnetään jatkossa yhä useammin tekoälyä

Elintarviketurvallisuuden teknologiaratkaisuja valmistava Mekitec Group on ostanut tekoälyteknologiaa kehittävän Kanan Smart Solution S.A.P.I. de C.V. -yhtiön maailman johtavalta leipomoalan yritykseltä Grupo Bimbolta. Kaupan myötä Mekitecin röntgenteknologiaan perustuvat ratkaisut täydentyvät yhä useammin tekoälyllä. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Mekitecin asemaa globaalissa markkinassa, erityisesti Latinalaisen Amerikan alueella.

Ravintolasektorista 93 prosenttia pitää digitaalisuutta tärkeänä menestystekijänä – suurimmalla osalla edellytykset monikanavaiselle liiketoiminnalle edelleen kehitysasteella

Haaga-Helian toteuttamassa tuoreessa valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa* ilmenee, että ravintolasektori pitää yksimielisesti digitaalisia valmiuksia tärkeinä liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta. Tutkimus nostaa esiin myös selkeitä kehityskohtia toimialan valmiuksissa vastata muuttuneen markkinan tarpeisiin. Vain joka neljännellä ravintolasektorin toimijoista on ruoan nouto- ja toimitusmyynnin mahdollistava verkkokauppa, vaikka kysyntä ravintola-annosten verkko- ja mobiiliostamiselle on kasvanut dramaattisesti. Lisäksi monikanavaista liiketoimintaympäristöä tukeva IT-arkkitehtuuri, kuten eri myyntikanavat yhdistävä kassajärjestelmä, uupui suurimmalta osalta alan toimijoita. Ravintolasektoria valtakunnallisesti edustava kyselytutkimus toteutettiin Solteq Oyj:n toimeksiannosta huhtikuussa 2021.