Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita kahvin vastuullisuudesta

Elintarviketeollisuusliiton Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen teettämän kahvinkäyttötutkimuksen mukaan 18–30-vuotiaista suomalaisista nuorista naisista 70 % ja miehistä 50 % on kiinnostuneita kahvin vastuullisuudesta. Tärkeimpinä vastuullisuusviesteinä nuoret aikuiset pitävät kahvipakkausten kierrätettävyyttä, vastuulliseksi varmennettua tuotantoa ja kahvin jäljitettävyyttä alkuperämaiden tuottajille asti.

Koronan jälkeisessä työelämässä tarvitaan uutta tukea johtajille ja nuorille

Suomalaiset arvioivat työkykynsä nyt huonommaksi kuin ennen koronaa. Siinä missä työssä tylsistyminen yleistyi ensimmäisenä pandemiavuonna etätyössä, nyt ilmiöön liittyvät työn imun lasku ja työuupumusoireiden lisääntyminen eli aiempaa vakavammat työhyvinvointimuutokset. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimus osoittaa myös, että työorganisaatioissa tarvitaan erityistä tukea johtoasemassa toimiville ja nuorille työntekijöille.

Ruokakasvatusta käsitellään vaihtelevasti kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ei vielä tarjoa konkreettista apua ruokakasvatukseen kuin vain harvoissa kunnissa, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkielma. Sen perusteella varhaiskasvatussuunnitelmien ruokakasvatussisältöä tulisi kehittää yhteneväisemmäksi ja konkreettisemmaksi. Ruokakasvatuksen eri teemoista kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa käsiteltiin eniten ruokailuun liittyviä asioita. Tarkastelun kohteena olleista kunnista Mäntyharjun varhaiskasvatussuunnitelmassa oli eniten ruokakasvatukseen liittyvää sisältöä.

Suomalaisyritysten tki-investoinnit kasvussa

Investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan (tki) ovat kasvu-uralla Suomessa. Suomalaisyritysten suunnitelmissa on seuraavan viiden vuoden aikana kasvattaa tki-investointejaan merkittävästi ja merkittävä osa kehitystyöstä on tarkoituksena toteuttaa Suomessa. Tutkimus- ja kehitystoimet koetaan yritysten kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeäksi tekijäksi.