Johtaja: Tapasi ajatella taloudesta saattaa olla haitallinen

Talousasioiden ajattelu kokonaisuutena on yllättäen monen johtajan kompastuskivi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jokaisen johtajan pitäisi tulla tietoisemmaksi omasta taloudellisesta ajattelutavastaan ja hyötyjen lisäksi tunnistaa myös siihen liittyvät riskit. Liian vahva taloudellinen ohjaus saattaa kääntyä itseään vastaan, ja rajoittaa strategista ajattelua sekä liiketoiminnan kehittämistä.

Äidin stressi on yhteydessä äidinmaidon koostumukseen

Äidinmaidon koostumuksen tiedetään vaihtelevan esimerkiksi äidin perimän tai ravitsemuksen suhteen. Äidin kokeman stressin yhteyttä äidinmaidon koostumukseen on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Turun yliopiston metabolomiikkatutkimuksessa tarkasteltiin äidin raskaudenaikaisten masennus- ja ahdistusoireiden sekä maitokortisolin merkitystä äidinmaidon koostumukselle.