Kohti ilmastokestävämpiä valintoja – ruuan ilmastovaikutuksia pyritään pienentämään avoimen hiilijalanjälkiaineiston avulla

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kanssa avoimen hiilijalanjälkiaineiston edistämään ruokapalvelusektorin työtä kohti vähähiilisyyttä. Avoimen aineiston avulla pystytään edistämään alan kehitystyötä ja kannustamaan elintarvikkeiden valmistajia tuottamaan myös omille tuotteilleen tarkempia, tuotantoketjukohtaisia hiilijalanjäljen arvioita.

K-ryhmän päivittäistavarakauppa jatkaa ympäristötyötään sitoutumalla vähentämään kertakäyttömuovia ja ruokahävikkiä

K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimiala teki vuoden 2022 lopussa kaksi ympäristösitoumusta. SUP green deal -sitoumukseen liittymällä K-ryhmä vähentää päivittäistavarakaupassa kertakäyttöisten muovisten annospakkausten kulutusta. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen toiselle sopimuskaudelle sitoutumalla K-ryhmän tavoitteena on korottaa kierrätysastetta ja vähentää ruokahävikkiä.

Hyperlokaalia viskiä Helsingistä – myös ohramallasta kotikaupungista

Käsityötislaamo The Helsinki Distilling Company pilotoi paitsi viskin kypsytystä helsinkiläistammesta tehdyissä tynnyreissä, tulee valmistamaan myös viskin pääraaka-ainetta, eli viskitislettä Helsingissä kasvaneesta ohrasta. Tislaamo on hankkinut viljan Helsingin Yliopiston Viikin tutkimustilalta, jossa mallasohralajiketta kasvaa parinkymmenen hehtaarin alalla. Tämän vuoden ohrasato puitiin syyskuun alussa ja se oli edellisvuotta parempi niin kooltaan kuin laadultaan. Viljan kuivauksen, analysoinnin ja mallastuksen jälkeen helsinkiläisohra tislataan, kypsytetään ja pullotetaan Teurastamolla sijaitsevassa tislaamossa ja viskikellarissa.

Kotitalouksien jätteen kierrätys tehostunut monilla Suomen kuntaseuduilla

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista tietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteista. Kotitalouksien jätteiden kierrätysaste on noussut lähes kaikilla seurannassa mukana olevilla kuntaseuduilla vuosina 2016–2021 (osalla kunnista 2018–2021). Kotitalousjätteen määrän kehitys on ollut vaihtelevaa: noin puolella kuntaseuduista asukasta kohti laskettu kotitalousjätteen määrä kasvoi ja noin puolella väheni.
TiedotteetVTT

Teollisuuden hiilidioksidipäästöistä ilmastoystävällisiä muoveja

Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. CO2-päästöjen hyötykäyttö on tässä tärkeä keino. VTT:n johtamassa tutkimusprojektissa selvitetään metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa. Samalla kehitetään prosessikonseptia, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kaupallisen hyödyntämisen myös muilla teollisuuden aloilla.