Ruis on ilmasto- ja ympäristöystävällinen viljelykasvi

Suomessa ruista syödään eniten maailmassa, vuosittain yli 15 kiloa per henkilö. Rukiin viljely ja kulutus ovat sekä ympäristö- että terveystekoja: syyskasvina ruis sitoo runsaasti hiiliyhdisteitä maaperään ja estää ravinteiden huuhtoutumista pelloilta. Vahvan juuristonsa ansiosta se parantaa maaperän kuntoa ja valmiina ruistuotteina sen terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Rukiin on todettu alentavan riskiä sairastua sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin, tyypin II diabetekseen sekä joihinkin syöpiin. Rukiin kulutusta kannattaisi monestakin näkökulmasta lisätä edelleen.

Väitös: Ruokahävikin vähentäminen ei yksin tee elämäntavasta kestävää – tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Maailman väestön ravitseminen planeetan ekologisen kantokyvyn rajoissa edellyttää merkittäviä muutoksia ruokajärjestelmissä, ja ruokahävikin vähentäminen on tästä näkökulmasta välttämätöntä. Hävikin vähentämisellä tavoiteltava kestävyys näyttäytyy kuitenkin perustavien muutosten tavoittelun sijaan nykyisen elämänmuodon turvaamisena.