Vastuullisuus & Kiertotalous

Lidl ja WWF aloittavat kansainvälisen yhteistyön

Lidl ja WWF käynnistävät kansainvälisen yhteistyön, joka ulottuu 31 maahan. Viisivuotisen kumppanuuden aikana Lidl ja WWF työskentelevät yhdessä globaalien ekologisten ja sosiaalisten haasteiden hallitsemiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tehdä kestävien ostosten ja valintojen tekemisestä entistä helpompaa kaikille Lidlin asiakkaille maailmanlaajuisesti.

Uudistunut Biomassa-atlas tarjoaa esimerkkejä elintarvikealalle 

Uudistetuilla Biomassa-atlaksen nettisivuilla esitellään neljä mallia sivuvirtojen hyödyntämisen arvoketjuista, joissa aiemmin vähäarvoiset sivuvirrat jalostetaan arvokkaammiksi tuotteiksi. Arvoketjut hyödyntävät kalantuotannon sivuvirtoja, nurmisäilörehua, porkkanan sivuvirtoja ja biokaasulaitoksen käsittelyjäännöstä. Lisäksi Biomassa-atlakseen koottiin sivuvirtakirjasto, joka sisältää eri elintarviketuotannon ja prosessoinnin sivuvirtojen ominaisuuksia.

Tutkimus: Hinta ja tulot eivät ole este ympäristöystävällisen ja ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion omaksumiselle

Kohtuullisen pienellä ruokavaliomuutoksella voitaisiin vähentää ruoan kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä jopa kolmanneksella, syödä samalla terveellisemmin ja alentaa ruokamenoja. Suurimmat esteet nykyistä kestävämmän ruokavalion käyttöönotolle Suomessa ovat kulttuuriset, eivät taloudelliset. Siksi ruokavalion makuun ja helppouteen, tottumukseen, ja sosiaaliseen merkitykseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Alltech Fennoaqua ja Volare tuovat markkinoille hyönteisillä ruokitun kirjolohen

Alltech Fennoaqua, Kalavapriikki, Kalankasvatus Vääräniemi ja Volare ovat aloittaneet yhteistyön ja tuovat markkinoille hyönteisraaka-aineella ruokitun kirjolohen koesatsin. Kalatuotteiden ympäristöjalanjälkeä pienennettäessä rehuraaka-aineilla on merkittävä rooli, siksi uudenlaisten kestävien proteiininlähteiden tuominen rehuihin on tärkeää. Koesatsi, noin 150 000 kg kirjolohta, tulee kuluttajien saataville Suomessa talvella 2024-2025.

Elintarviketeollisuus on pienentänyt päästöjä arvioitua nopeammin

Elintarviketeollisuus on Suomen kolmanneksi suurin teollisuudenala, mutta tuottaa vain 1,4 prosenttia teollisuuden kokonaispäästöistä. Vähähiilinen elintarviketeollisuus 2035 -selvitys osoittaa alan päästöjen vähentyneen neljässä vuodessa lähes 30 prosenttia. Koko ruokajärjestelmän vähähiilisen tulevaisuuden edistämiseen tarvitaan arvoketjun tiivistä yhteistyötä ja yhtenäisiä laskentamalleja.