Tuotteet ja sisällöt leviävät vaikuttajamarkkinoinnilla

Vaikuttajien käyttö elintarvikkeiden markkinoinnissa on kasvanut ja ammattimaistunut reilun viiden vuoden aikana huomattavasti.

Vaikuttajamarkkinointi on siirtynyt blogeista pitkälti Instagramiin ja myös TikTokin suosio kasvaa. Vaikuttavuus perustuu parasosiaaliseen suhteeseen eli siihen, että vaikuttajan seuraajat kokevat saavansa tutulta ihmiseltä tuotesuosituksen ja näkevät tuotteen aidossa käyttötilanteessa.

– Elintarvikkeiden markkinoinnissa korostuu usein se, millaisessa reseptissä tuotetta voi käyttää, mikä on helppoa ja hyvää ja mikä inspiroi kokeilemaan, kertoo vaikuttajatoimisto Monochromen toimitusjohtaja Emma Naumanen.

Vaikuttajan valinta

Vaikuttajamarkkinoinnissa on määritettävä ensin kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä.

– Ennen vaikuttajan valintaa on pohdittu jo monia asioita, kuten sitä, onko tarkoituksena syventää brändirakkautta vai tehdä tuote tunnetuksi, kertoo Elovena-tuotemerkin markkinointipäällikkö Mervi Nieminen Raisio Oyj:stä.

Sopiva vaikuttaja voi löytyä vaikuttajatoimiston, vaikuttajan yhteydenoton tai sosiaalisen median kautta. Vaikuttajatoimistot ylläpitävät vaikuttajatietokantoja, joista kohderyhmälle sopivaa vaikuttajaa voidaan hakea erilaisin kriteerein. Kriteereitä voivat olla esimerkiksi seuraajamäärä, tavoittavuus, sitoutumisaste, vaikuttajan tyyli, hyvien reseptien tekeminen, erikoistuminen tietynlaisiin ruokiin ja vaikuttajan käyttämät kanavat.

Ammattimaiseen yhteistyöhön kuuluu, että vaikuttajalle kerrotaan brändistä ja tuotteesta tarkasti ja käydään läpi, mitä esimerkiksi tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista voi sanoa. Kuva: Oona Poutiainen, vegan and wild

Ennen yhteistyön aloittamista on seurattava vaikuttajan viestinnän äänensävyä, mistä hän pitää ja millaisten asioiden puolesta hän puhuu. Vaikuttajan arvojen tulee vastata brändin arvoja ja toiminnan brändikriteeristöä.

– Alkukartoitus vaikuttajan toiminnasta on osa riskinhallintaa, painottaa Nieminen.

Yhteistyöstä sovitaan tarkasti

Vaikuttajamarkkinointi on yhtä suunnitelmallista ja harkittua kuin mikä tahansa muu markkinointi. Vaikuttajan kanssa sovitaan tarkasti muun muassa siitä, missä vaikuttajan kanavissa tuotteesta kerrotaan, kuinka monta postausta tehdään ja missä muodossa sisältö on.

Ammattimaiseen yhteistyöhön kuuluu, että vaikuttajalle kerrotaan brändistä ja tuotteesta tarkasti ja käydään läpi, mitä esimerkiksi tuotteen ravitsemuksellisista ominaisuuksista voi sanoa.

– Emme laita sanoja vaikuttajan suuhun, sillä vaikuttavuus perustuu vaikuttajan omaan viestintätyyliin. Haluamme kuitenkin nähdä sisällöt ennen julkaisua varmistaaksemme, ettei niissä ole virheellistä tietoa, tarkentaa Nieminen.

Vaikuttajilla voi olla omia kriteereitä yhteistyölle.

– Moni vaikuttaja ei halua markkinoida lihatuotteita tai alkoholia, osa ei halua tehdä yhteistyötä epäterveellisten tuotteiden kanssa, kertoo Naumanen Monochromelta.

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen perustuu asetettuihin tavoitteisiin. Mittaaminen on suhteellisen helppoa, jos ihmisiä ohjataan tietylle sivustolle, lataamaan resepti tai verkkokauppaan. Usein käytössä ei kuitenkaan ole kampanjasivuja tai verkkokauppaa. Vaikuttavuutta mitataan myös näyttökerroilla sekä tykkäysten ja kommenttien määrällä, jotka voidaan myös suhteuttaa vaikuttajan keskiarvolukuihin. Joskus vaikuttavuuden näkee suoraan kaupan hyllyiltä.

– Kerran eräs julkkistähti toteutti leivontakampanjan, joka tyhjensi jauhohyllyt hetkessä, kuvaa Naumanen.

Uusia kalan käyttäjiä ei löydy kalaa käyttävien keskuudesta

Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan kustannustehokas tapa markkinoida ja levittää tietoa. Vaikuttajalla ei aina tarvitse olla valtavaa seuraajamäärää eikä hänen tarvitse olla ruokavaikuttaja edistääkseen jonkin elintarvikkeen kysyntää.

– Jos onnistuu löytämään vaikuttajan, jonka kanssa arvot kohtaavat ja joka innostuu kalan käytöstä, voi oikeasti löytää tuotteelle uusia käyttäjiä. Kalaa jo entuudestaan paljon käyttävän ruokavaikuttajan seuraajien keskuudesta uusia kalan käyttäjiä tuskin löytyy, kuvaa kalan kulutusta edistävän Pro Kala Ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen.

Jatkuvuus on vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeää.

– Minkään tuotteen kulutus ei muutu yhden postauksen jälkeen, markkinointityön pitäisi olla jatkuvaa. Tosin aina on pieni mahdollisuus, että jo yksi postaus muuttuu viraaliksi, toteaa Partanen.