EFSAn käsittelyssä monenlaisia uusia ainesosia

EU:n uuselintarvikeasetus säätelee bioteknisesti tuotettujen tai kasveista eristettyjen ainesosien käyttöä elintarvikkeissa. Turvalliseksi täytyy osoittaa myös kaikki muut uudet ainesosat, kuten hyönteiset tai kannabidiolin käyttö elintarvikkeena.

EU:n ulkopuolella on jo markkinoilla kanattomia ”nugetteja” ja ”jäätelöä” ilman maidon proteiineja. EU:ssa saadaan vielä odottaa elintarvikkeita, jotka sisältävät mikro-organismeilla tuotettua eläinproteiinia, sillä yhtään lupahakemusta ei ole vireillä.

Uusia ainesosia sisältävien elintarvikkeiden markkinointi EU:ssa on sallittua vasta Euroopan komission päätöksellä, joka perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliseen mielipiteeseen ainesosan turvallisuudesta. EU:n uuselintarvikeasetuksen (EU 2015/2283) mukaan turvallisuus pitää osoittaa, jos elintarvike tai sen ainesosa ei ole ollut EU:ssa merkittävässä määrin käytössä ihmisravintona ennen 15.5.1997.

Turvallisuuden arviointia varten tarvitaan yksityiskohtaiset tiedot uuselintarvikkeen koostumuksesta, valmistusprosessista, mahdollisista haitta-aineista ja mikrobiologisesta puhtaudesta, pysyvyydestä sekä sellaisenaan että elintarvikematriisissa, käyttötarkoituksesta ja -määristä, altistumisesta ikäryhmittäin, aineenvaihdunnasta, ravitsemuksellisista vaikutuksista, mahdollisesta myrkyllisyydestä sekä allergeenisuudesta.

Proteiinia ja muita kasvien ainesosia

Proteiinin eristäminen kasvikunnan tuotteista on johtanut jo muutamaan turvallisuuden arvioon uuselintarvikkeena. Mung-pavusta eristetty valmiste, joka sisältää 85 prosenttia proteiinia, on todettu turvalliseksi. Valmiste on jo aikaisemmin ollut elintarvikekäytössä EU:n ulkopuolella erityisesti kananmunan korvikkeena.

Suomalainen innovaatio, runsaasti proteiinia (33–43 %) sisältävä, osittain rasvaton rapsijauhe on hyväksytty uuselintarvikkeena käytettäväksi esimerkiksi viljapatukoissa, leivissä, lihankorvikkeissa ja lihapullissa. Hyväksynnän on aikaisemmin saanut myös rapsista eristetty proteiini.

Parhaillaan uuselintarvikekäsittelyssä on sokerijuurikkaan lehdestä eristetty proteiini, jonka käyttökohteina on mainittu lihan, maidon, munan ja gelatiinin korvaaminen. Myös vesilinssin proteiinia haluttaisiin lisätä elintarvikkeisiin.

EU:ssa tuntemattomat tai vain vähän ravintona käytetyt kasvit sekä kasveista eristetyt ainesosat ovat lähes poikkeuksetta uuselintarvikkeita. Tämä koskee niin proteiinia, öljyä kuin muita bioaktiivisia yhdisteitä sisältäviä jakeita. Syitä turvallisuuden arviointiin ovat esimerkiksi muutokset ravintoaineille tai haitallisille aineille altistumisessa, sillä kokonaisen kasvin koostumus poikkeaa suuresti uutteen, tiivisteen tai jauheen koostumuksesta.

UuselintarvikeKäyttötarkoitus
AlluloosiVähäkalorinen makeutus
Bakteerissa tuotettu selluloosaLiha- ja maitotuotteet, hedelmä- ja vihannesmehut, jäätelö, leivonnaiset
D2 -vitamiinia sisältävä sienijauheElintarvikkeet, juomat, ravintolisät
Euglena levämassa (paramylon)Välipalapatukat, jugurtti, hedelmämehut, ravintolisät
Fukosyylilaktoosi (oligosakkaridi)Äidinmaidonkorvikkeet, ravintolisät
KrilliöljyRavintolisät, elintarvikkeet
Omenan soluviljelmäRavintolisä ja elintarvikkeen ainesosa
Sienibiomassa (Fermotein)Pasta, lihapulat, keitot, puurot, leipä, lihan korvikkeet, kanavalmisteet, jäätelö, leivonnaiset …
TomaattiuuteViljapatukat, juomat
Taulukko. Esimerkkejä uuselintarvikekäsittelyssä olevista valmisteista

Eristetyt ainesosat voivat myös kiihdyttää epätoivottuja reaktioita säilytyksen tai ruuanvalmistuksen aikana. Uuselintarvikkeiden säilyvyyttä tutkittaessa kiinnitetäänkin huomiota olosuhteiden fysikaalisiin muutoksiin, kuten lämpötilaan tai happamuuteen (pH) käytettäessä uuselintarviketta ruuan valmistuksessa.

Kannabidiolin elintarvikekäyttö vielä auki

Uuselintarvikehakemusten joukossa on paljon hakemuksia kannabidiolivalmisteista synteettisesti valmistettuna tai uutteena ja jauheena. Kannabidiolia on eristetty Cannabis sativa L -kasvista erilaisin uuttomenetelmin.

Hamppukasvia saa viljellä, mutta kasvi saa sisältää korkeintaan 0,2 prosenttia tetrahydrokannabidiolia (THC), joka on psykoaktiivinen aine. Terveydelle täysin haitaton ei kannabidiolikaan ole, joten EFSA valmistelee yleistä lausuntoa kannabidiolin turvallisuudesta uuselintarvikkeena.

Useimmissa uuselintarvikehakemuksissa kannabidiolia sisältävän valmisteen käyttökohteena on ravintolisä. Nähtäväksi jää, sallitaanko nämä valmisteet elintarvikkeina EU:ssa.

Hyönteishakemuksia käsittelyssä

Uuselintarvikehakemusten joukossa on toistakymmentä hyönteisiä koskevaa hakemusta. Niiden turvallisuusarviossa on kiinnitetty erityistä huomiota kitiinin määrään, allergiapotentiaaliin sekä proteiinin hyväksikäytettävyyteen.

Kokonaisten hyönteisten lisäksi parhaillaan arvioidaan hyönteisistä eristetyn proteiinijakeen turvallisuutta. Sekä kokonaisia, kuivattuja Tenebrio molitor -toukkia, jauhomatoja, että Acheta domesticus -sirkkoja saa käyttää ainesosina esimerkiksi proteiinituotteissa, kekseissä ja pikkuleivissä, leivissä, kastikkeissa ja keitoissa, lihan korvikkeissa, palkokasvipohjaisissa ruuissa sekä pastapohjaisissa tuotteissa.

Euroopan komissio on rajannut hyväksynnän vain hakijoiden yksinomaiseen käyttöön viiden vuoden ajaksi, mikä on nykyisen uuselintarvikeasetuksen mukaan mahdollista kaupallisten etujen suojaamiseksi. Tämä perustuu hakijoiden omistusoikeuteen turvallisuusarvioiden perusteena oleviin analyyttisiin tutkimuksiin. Rajaaminen ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa saman uuselintarvikkeen markkinoille saattamiseksi.

Kuvaaja: Veikko Somerpuro

Marina Heinonen

  • ETT, 600 tieteellistä julkaisua
  • Vuodesta 1986 Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustehtävissä yliassistenttina, yliopistonlehtorina ja professorina mukaan lukien funktionaalisten elintarvikkeiden professuuri 2002–2007
  • Ravinnon turvallisuuden professorina 2011 alkaen
  • Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston johtajana 2018 alkaen
  • Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellinen asiantuntija 2004 alkaen

Ilmoitus kevyempi hyväksymisväylä

Uuselintarvikeasetuksen uudistuksen myötä EU:n ulkopuolella perinteisesti käytetyt ja turvallisiksi todetut elintarvikkeet voidaan saattaa markkinoille yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä. Tällöin ei edellytetä esimerkiksi tietoja aineenvaihdunnasta tai mahdollisesta myrkyllisyydestä. Perinteistä käyttöä tulee olla vähintään 25 vuoden ajan.

Suoraa pääsyä EU:n markkina-alueelle ei näilläkään elintarvikkeilla ole, vaan lupaa edeltää EFSAn ja EU:n jäsenmaiden tarkastelu. Perinteisen käytön perusteella hyväksytty uuselintarvike on esimerkiksi Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin kahvimarjan kuivattu hedelmäliha ja siitä saatava uute, joita voidaan käyttää maustettujen juomien ainesosina. Näitä kahvimarjan ainesosia on jo pitkään käytetty elintarvikkeena Jemenissä, Etiopiassa ja Boliviassa.

Myös Laosissa, Myanmarissa ja Thaimaassa perinteisessä käytössä olevat tuoreet Wolffia arrhiza– ja/tai Wolffia globosa -kasvit, vesilinssit, on hyväksytty uuselintarvikkeena. Vesilinssien turvallisuuden varmistamiseksi tulee kuitenkin vahvistaa uuselintarvikkeiden luettelossa raskasmetallien, mikrokystiinien, kuparin, molybdeenin, sinkin, boorin ja mangaanin enimmäismäärät.


Avoimuusasetus toi tietoja julkiseksi

Euroopan komission uusi avoimuusasetus (EU 2019/1381) vastaa kansalaisten huoleen riskinarvioinnin läpinäkyvyydestä. Kansalaisten luottamusta EFSAn riskinarviointiin on heikentänyt se, että arvioinnin perusteena oleva tutkimustieto on luottamuksellista ja lakisääteisesti hakijan, yleensä teollisuuden, tuottamaa.

Avoimuuden lisäämiseksi on päätetty, että esimerkiksi uuselintarvikehakemuksen tietoja on kenen tahansa saatavilla. EFSA ylläpitää tietokantaa toimijoiden hakemuksen tueksi teettämistä tutkimuksista.

Kaikkia tietoja ei toki tarvitse paljastaa eritoten, jos toimija katsoo niiden voivan vahingoittaa merkittävästi kaupallisia etuja. Esimerkiksi tietoja valmistusprosessista koostumustietoineen ei pääsääntöisesti tarvitse julkistaa.

Lisätietoa:
ec.europa.eu/food/safety/novel-food_en