VALMISRUOKA ON SUURESSA MURROKSESSA

Suomalaisten valmisruokatottumukset ovat kokemassamuutosta. Tähän asti valmisruokapuolella ovat menestyneet kovin perinteiset ruuat. Pinaattiletut sekä maksa- ja makaronilaatikko ovat pysyneet suosiossa sukupolvesta toiseen, ja niiden myynti on jatkanut kasvuaan. Jo hetken aikaa on kuitenkin ollut nähtävissä, että nuori sukupolvi vaatii aiempaa enemmän ravinnoltaan, myös kätevästi tarjolla olevalta pikaruualta.

Maku on toki yhä äärimmäisen tärkeää kuluttajalle, mutta se ei enää ole ainoa kriteeri elintarvikkeen ostolle. Pienten talouksien ruokavalinnoissa korostuvat yhä selvemmin aterioimisen helppous ja nopeus. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnan isot trendit. Suomessa jo 76 prosenttia kotitalouksista on yhden tai kahden hengen talouksia, mikä ohjaa päätöksentekoa yhä yksilöllisempään suuntaan.

Oli kyse sitten pienen lapsen vanhemmista tai yksin asuvasta, uraa rakentavasta nuoresta aikuisesta, aikaa halutaan käyttää yhä vähemmän ruuan laittamiseen pienehkössä keittiössä. Nopean syömisen markkina on kasvussa, koska se pystyy antamaan valmiita ratkaisuja hektiseen arkeen – jopa paremmin kuin perinteiset valmisruuat. Osa kokee jo ruuan lämmittämisen hankalana.

Nuoret vaativat terveellistä ja eettistä ruokaa. Heille ei riitäpelkästään ruuan nopea saatavuus. Terveys- ja hyvinvointibuumi näkyy siinä, että kuluttajat ovat aiempaa tiedostavampia ruoka-asioissa. Suolan ja rasvan määrää valmisruuissa onkin viime vuosina vähennetty.

Nopean syömisen markkina on kasvussa.

Vallitsevat suositukset, joiden mukaan hedelmiä ja kasviksia pitäisi syödä vähintään puoli kiloa päivässä, ovat monelle jo perustietoa. Tämä näkyy kasvispohjaisten valmisruokien myynnin vahvana kasvuna ja paljastaa, että tänä päivänä terveellisessä valmisruuassa piilee suuri mahdollisuus.

Terveellisyyden lisäksi valinnanvapaus aterian valitsemisessa on kasvava trendi. Kuluttajatutkimusten mukaan yksilön vapaus valita tai koostaa oma ateriansa on suomalaisille tärkeämpää kuin muiden maiden kansalaisille. Ruokayritykset ovatkin monipuolistaneet valmisruokien, etenkin kasvispohjaisten tuotteiden, valikoimaansa ja pitäneet huolen siitä, että erikoisruokavalioita huomiodaan aiempaa paremmin. Esimerkiksi salaattibaarien kasvava suosio selittyy sillä, että kuluttajalle avautuu mahdollisuus tuunata ateriastaan juuri omanlaisensa.

Ruokahävikkiä tulee pienentää. Valinnanvapauteen liittyy keskeisesti myös kuluttajien tarve tehdä eettisesti kestäviä, vastuullisia valintoja, jotka heijastelevat heidän arvomaailmaansa.

Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa, eli henkilöä kohden keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa. Suomalaisten kotitalouksien ruokahävikki vastaa noin 100 000 keskivertohenkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Ruokayritysten keskeinen tehtävä on vastata ekologisuusvaatimuksiin. Ruokahävikin minimoiminen ja pakkausten ekologisuus ovat asioita, joihin kuluttaja kiinnittää huomiota yhä useammin valmisruokaansa valitessaan.

Raaka-aineiden turvallisuus ja niiden eettisyyden varmistaminen tarkan jäljitettävyyden keinoin ovat yhtä lailla prioriteettilistalla korkealla. Suomalaisille hyvä uutinen on, että Suomessa on vastuullisia toimijoita, joiden ruokatuotteiden selosteet ovat kunnossa.

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia.Kulutuspäätöksissä on havaittavissa selkeä edistyksellinen trendi, ja myös yritysten täytyy uudistua. Avainasemassa ovat asiakaskokemusta parantavat digitaaliset käytännöt. Ne ovat yleistymässä niin valmisruoka- kuin ravintola- ja foodservice-aloilla, mutta niitä ei ole vielä hyödynnetty täysmittaisesti.

Digitaalisuus mahdollistaa keittiön ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä innovatiivisten ateriaratkaisujen ja -palvelujen kehittämiseen kuunnellen asiakasta aiempaa paremmin. Pelkkä tuotteen tai palvelun laadukkuus ei kuitenkaan riitä: siitä pitää myös osata kommunikoida oikein. Meillä suomalaisilla on aina ollut kyvykkyyttä kehittää tuote mahtavaksi. Tulevaisuudessa vaaditaan sen lisäksi uskallusta nostaa kertominen tuotteesta sekä sen edustamista arvoista uudelle tasolle.

Kuva: Toni Tervo