Intia pyrkii johtavaan asemaan uusien proteiinien teollisuudessa 

Intian uusien proteiinien tuotannossa nähdään potentiaalia miljardien kasvuun.

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, joita ei ole kulutettu laajalti tietyllä alueella ennen niiden rekisteröintiä elintarvikestandardiviranomaisella. Eri maiden uuselintarvikkeita koskeva lainsäädäntö, määritelmät ja hyväksymisprosessit ovat hyvin erilaisia, mikä johtuu kulttuurien välisistä eroista. 

Euroopan unionissa elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA vastaa uuselintarvikeasioista. Intiassa sitä vastaava viranomainen on Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Uuselintarvikkeiden määritelmässä, säännöksiä ja hyväksynnän kestossa näiden kahden organisaation välillä on tiettyjä eroja. 

Euroopan uuselintarvikkeita koskevat perussäännöt julkaistiin jo vuonna 1997 (asetus (EY) N:o 258/97) ja vuonna 2001 (asetus (EY) N:o 1852/2001), Intia ehti perässä kaksi vuosikymmentä myöhemmin ja antoi uuselintarvikkeita koskevat ensimmäiset säännöksensä vuonna 20161 ja vuonna 20172...

Jäsenenä voit lukea tämänkin artikkelin digilehdestä!

Liity jäseneksi

Kommentit

Jätä kommentti