Voiteluaineissa on eroa

Korkealaatuiset NSF H1 -luokitellut voiteluaineet parantavat elintarviketurvallisuutta.

NSF H1 -luokitellut voiteluaineet ovat nykyään välttämättömiä elintarviketeollisuudessa, eivätkä ainoastaan elintarviketurvallisuuden vuoksi. Esimerkiksi elintarviketurvallisuuden, sertifikaattien, tuotannon suorituskyvyn ja energiansäästön voiteluainevaateet lisääntyvät jatkuvasti.

NSF (National Sanitation Foundation) on kansainvälinen elintarviketurvallisuuden tuotesertifiointia tekevä organisaatio. H1-sertifikaatin lisäksi juutalaisuuden ja islamin uskonnollisia normeja noudattavat Halal- ja Kosher-sertifikaatit ovat nykyään vähimmäisvaatimuksia elintarvikelaitoksen voiteluaineille.

Monet käyttäjät eivät ole tietoisia siitä, että moderneilla, korkealaatuisilla voiteluaineilla voidaan saavuttaa merkittävää lisäarvoa tuotannossa, kun valitaan oikeanlainen voiteluaine. Monesti pienillä yksityiskohdilla on merkitystä yksittäisten komponenttien optimaalisessa voitelussa.

Monia vaatimuksia voiteluaineille

Voiteluaineen valintapäätökseen vaikuttavat usein sekä elintarviketurvallisuuden sertifikaatit että laitevalmistajan suositukset. Tuotantolaitoksilla on myös nykyään monia muita tavoitteita, kuten kestävän kehityksen mukainen toiminta, energiatehokkuus ja energian säästö.

Asiantuntija yhdessä korkealaatuisen erikoisvoiteluaineen kanssa voi parantaa energiatehokkuutta samalla, kun tuotantokapasiteetti kasvaa. Lisäksi se saattaa vaikuttaa merkittävästi elintarviketurvallisuuteen.

Kuluttajat ovat kiinnostuneita elintarviketuotannon vastuullisuudesta, mikä heijastuu ostokäyttäytymiseen. Tuotteiden valmistuksen läpinäkyvyys loppukäyttäjälle asti on tärkeää erityisesti elintarviketeollisuudessa.

Mineraaliöljyjäämät vaativat tarkkuutta

Voiteluainevalintoja tehdessään elintarvikevalmistajien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että voiteluainevalmistajan tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 21469 -sertifikaatin mukaisesti. Sertifikaatti edellyttää, että H1-voiteluaineet ovat tasalaatuisia ja valmistettu korkeimpien hygieniastandardien mukaan.

Monet elintarvikevalmistajat joutuvat nykyään tekemisiin myös MOSH- ja MOAH-jäämien kanssa. MOSH tarkoittaa tyydyttyneiden ja MOAH aromaattisten hiilivetyjen, eli mineraaliöljyjen jäämiä elintarvikkeissa.

Olennaista on selvittää, mistä jäämät kertyvät elintarvikkeisiin ja voiko kontaminaatiota välttää. Voiteluaineista johtuvaa kontaminaatioriskiä voidaan pienentää asiantuntevalla voiteluainevalinnalla sekä koko tuotantoketjun riskikartoituksella alkutuotantopaikasta pakkaukseen asti.

H1-luokitellut voiteluaineet soveltuvat kohteisiin, joissa suoran ruokakontaktin mahdollisuutta ei voi poissulkea esimerkiksi tiivisteen pettäessä. Kuva: Klüber

Voiteluaineen suora kontakti ruuan kanssa esimerkiksi vohvelinpaistopinnoilla tai kuljetinradoilla aiheuttaa riskitekijän elintarviketurvallisuudelle. Usein näissä prosesseissa käytetään NSF 3H -rekisteröityjä voiteluaineita. Nämä tuotteet ovat usein valkoöljypohjaisia, jolloin niitä voidaan käyttää suoraan ruokakontaktiin.

Ongelma piileekin juuri tässä: Koska valkoöljyt ovat pohjimmiltaan pitkälle jalostettuja mineraaliöljyjä, ne eivät ratkaise MOSH- ja MOAH-ongelmaa. Suoraan ruokakontaktiin sopivana voiteluaineena voidaan käyttää myös kasviöljypohjaisia jalostettuja prosessin apuaineita, mikä vähentää mineraaliöljyjäämien riskiä elintarvikkeissa.

NSF H1 -voiteluaineet pärjäävät vertailussa

NSF H1 -voiteluaineiden suorituskyky herättää vieläkin turhia ennakkoluuloja. Joidenkin uusien H1 -tuotteiden suorituskyky on verrattavissa tai jopa parempi kuin perinteisillä teollisuuden voiteluaineilla.

Esimerkiksi ilmakompressoriöljyjen öljynvaihtoväli saattaa olla jopa yli 8 000 käyttötuntia, kylmäkompressoriöljyjen 50 000 ja erittäin suorituskykyisten vaihteistoöljyjen melkein 30 000 käyttötuntia riippuen käyttöolosuhteista.

Pidempien öljynvaihtovälien ja vähäisemmän kulutuksen ansiosta kehittyneet voiteluaineet voivat tarjota ympäristöystävällisemmän ratkaisun. Synteettisillä voiteluaineilla voidaan saavuttaa myös merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

Voiteluainetta ostaessa on järkevää kiinnittää huomiota laatuun ja voiteluainevalmistajan tarjoamiin lisäpalveluihin. Korkealaatuiset H1-voiteluaineet auttavat välttämään tuotantokatkoksia ja laiterikkoja. Lisääntyneiden käyttötuntien lisäksi ne parantavat tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta. Tämä säästää kustannuksia ja auttaa yritystä saavuttamaan ympäristötavoitteet pienentämällä hiilijalanjälkeä.


Elintarviketeollisuuden voiteluaineet

  • Elintarviketeollisuuden tuotanto- ja pakkauslaitteissa suositellaan käytettäväksi NSF H1 -hyväksyttyjä voiteluaineita.
  • Elintarvikelaadun voiteluaine on tärkeä osa tuoteturvallisuutta, jos esimerkiksi tuotantoprosessissa tapahtuu poikkeama.
  • H1-luokiteltuja voiteluaineita voidaan käyttää niissä kohteissa, joissa kontaminaation mahdollisuus on olemassa, esimerkiksi tiivisteen vuotaessa. 3H-luokitellut voiteluaineet voivat olla suorassa ruokakontaktissa, kuten esimerkiksi leikkuuterän voiteluöljyt.
  • NSF H1- ja 3H-luokitellut voiteluaineet – etenkin valkoöljyt – saattavat luokituksesta huolimatta sisältää haitallisia mineraaliöljyjäämiä (alle 10 ppm).
  • Kontaminaatioriskiä voidaan pienentää käyttämällä mahdollisimman laadukkaita elintarvikevoiteluaineita tuotannossa ja pitkälle jalostettuja kasvipohjaisia prosessin apuaineita suorassa ruokakontaktissa.