Kahden vaiheilla 

Elintarvikepakkaamista koskevassa keskustelussa vastakkain ovat uudelleenkäyttö ja kierrätys, toisaalta muovi- ja kuitumateriaalit. Asiantuntijoiden mukaan pakkausjärjestelmä toimii parhaiten, jos vaihtoehtoja on monia.

EU:n alueella syntyy 80 miljoonaa kiloa pakkausjätettä vuodessa. Määrä on kasvanut 20 prosentilla kymmenessä vuodessa ja kasvaa edelleen, vaikka kierrättäminen on tehostunut. Syynä on etenkin kertakäyttöpakkausten kasvava määrä. 

Eräänä ratkaisuna jätevuoreen on alettu nähdä uudelleenkäyttö, jota pakkaus- ja pakkausasetusluonnoksessa (PPWR) ajetaan vahvasti. Marraskuun lopussa käytyä äänestystä PPWR:stä edelsi äänekäs keskustelu. Monet tahot kokivat, että luonnos on huonosti valmisteltu, eikä siinä ole otettu huomioon pakkauksen koko elinkaarta. Erityisen kritiikin kohteena on ollut uudelleenkäyttöä käsittelevä artikla 26, johon parlamentin teollisuusvaliokunta esitti runsaasti muutosehdotuksia. 

Käytännössä asetelma on kääntynyt muovi- ja kuitupakkausten vastakkainasetteluksi. Eniten ympäristöongelmia aiheuttavat kertakäyttömuovipakkaukset kuten noutoruuan styrox-rasiat. Suuri osa kertakäyttöpakkauksista on kuitenkin kierrätettäviä ja luonnossa hajoavia kartonkipakkauksia, mutta asetusluonnos ei erottele näitä. 

Asetuksen vaatimukset uudelleenkäytölle tulisivat voimaan vaiheittain siten, että vuonna 2030 pitäisi esimerkiksi 20 prosentin kaikista alle kolmen litran nestepakkauksista olla uudelleenkäytettäviä. 

Elintarvikealalle asetus tulisi kalliiksi. Elintarviketeollisuusliitto ja Panimoliitto ovat arvioineet, että hintalappu teollisuudelle voisi olla jopa 700 miljoonaa euroa vuodessa. Päivittäistavarakauppayhdistys taas toi esiin, että uudelleenkäyttö- ja uudelleentäyttövaatimukset tuottaisivat tilaongelmia myymälöissä. 

Elinkaarilaskenta  

Viisi vuotta Package-Heroes-hankkeessa työskennelleitä tutkimusprofessoreita, VTT:n Ali Harlinia ja Luonnonvarakeskuksen Ilkka Leinosta, voi hyvästä syystä pitää pakkausalan vahvoina asiantuntijoina. Juuri päättyneen hankkeen tuloksiin pohjautuen he laativat EU:n päättäjille suunnatun avoimen kirjeen, jossa he tuovat esiin, että ympäristön kannalta parhaassa pakkausjärjestelmässä on mukana erilaisia, kussakin käyttötilanteessa parhaiten toimivia ratkaisuja. 

Elinkaarilaskenta on käytännössä ainoa keino päästä erilaisten ratkaisujen todellisten ympäristövaikutusten jäljille. Ilkka Leinosen tutkimusryhmä perehtyi Package-Heroesissa pakkausten elinkaarilaskentaan. Esimerkkituotteena oli uudelleenkäytettävä noutoruuan pakkaus, joka palautetaan ostopaikkaan. 

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen