EFSA on julkaissut päiväys- ja pakkausmerkintäohjeita

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vuoden sisällä julkaissut kaksi tieteellistä raporttia ohjeistuksena elintarvikkeiden päiväysmerkinnöistä ja muista pakkausmerkinnöistä.

Komissio pyysi EFSAlta vuonna 2019 tieteellistä arviointia päiväysmerkintöjen (parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä) käytöstä tulevaa lainsäädännön valmistelua varten. Arvioinnilla haluttiin selvittää, mitä tekijöitä päiväysmerkinnän valinnassa pitää ottaa huomioon, ja mitä ovat muut merkintöihin liittyvät kysymykset, kuten säilyvyysaika. 

Komission selvityksissä päiväysmerkinnät ovat nousseet esille tärkeinä ruokahävikin syinä. Vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä arvioitiin, että kymmenen prosenttia 88 miljoonan tonnin ruokahävikistä linkittyy päiväysmerkintöihin. Selvityksen mukaan päiväysmerkintöjen vaikutus ruokahävikkiin tunnistettiin maitotaloustuotteissa, täysmehuissa sekä jäähdytetyssä lihassa ja kalassa. 

Virheettömien elintarvikkeiden päätyminen myyntikelvottomiksi konkretisoituu etenkin vähittäiskaupoissa päiväyksen umpeutuessa. Päiväysmerkinnät voivat tuntua liian lyhyiltä tai jopa tarpeettomilta, koska elintarvikkeiden hygieniavaaroja kuten salmonellaa, listeriaa tai norovirusta ei voi havaita aistinvaraisesti.  

Elintarvikealan toimija voi valita nykyisen lainsäädännön mukaan kahdesta vaihtoehtoisesta päiväysmerkintätavasta: parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä. Käytännössä säilyvyysajat eri elintarvikkeilla voivat vaihdella muutamasta päivästä vuosiin. 

Päiväysmerkintä on yksi tapa viestiä kuluttajalle elintarvikkeen säilyvyydestä ja turvallisesta käsittelystä. Päiväysmerkintä kertoo säilyvyysajan, jonka aikana elintarvike pysyy turvallisena ja sopivan laadukkaana kulutettavaksi, kun pakkaus on ehjä ja tuote on säilytetty annettujen ohjeiden mukaisesti. Viimeinen käyttöpäivä valitaan elintarvikkeisiin, joissa on mikrobiologisen vaaran mahdollisuus ja joka vaatii pääsääntöisesti kylmäsäilytyksen. 

Riskiperusteinen menetelmä päiväysmerkinnän valintaan 

Guide on date marking and related food information, part 1 -ohjeessa EFSA on kehittänyt elintarvikealan toimijoiden avuksi riskiperusteisen menetelmän päiväysmerkinnän valitsemiseen (parasta ennen vai viimeinen käyttöpäivä) ja myyntiajan määrittämiseen1

Päiväysmerkintätyypin valitseminen tulee tehdä tuotekohtaisesti huomioiden olennaiset vaarat, tuotteen ominaisuudet sekä prosessointi- ja varastointiolosuhteet. Myös elintarvikkeen mahdollinen lämpökäsittely ja pakkaustapa vaikuttavat. Myös säilyvyysajan ja -lämpötilan yhdistelmä kaupanpidon ja jakelun aikana pitää huomioida. EFSA on kehittänyt toimijoiden avuksi havainnollisen päätöksentekopuun. 

Guide on date marking and related food information, part 2 keskittyy varastointiolosuhteisiin ja elintarvikkeen säilyvyyteen pakkauksen avaamisen tai sulatuksen jälkeen2

Jos elintarvikkeessa olevien mikrobien kasvupotentiaali muuttuu tuotteen avaamisen jälkeen, on hyväksyttävää antaa lyhyempi säilyvyysaika avaamisen jälkeen. Useat patogeeniset mikrobit kestävät muun muassa pakastusta ja voivat jatkaa kasvua sulatuksen aikana ja sen jälkeen. Ohjeessa on listattu parhaita käytäntöjä sulatusolosuhteille. 

Aikarajojen asettaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä siihen vaikuttavat useat muuttujat. Päätöksentekopuu auttaa toimijaa päättämään, tuleeko tuotteen käyttöikää rajoittaa avaamisen jälkeen. 

1 efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306 

2 efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6510 

Kommentti:

Valmistaja määrittää turvallisen päiväysmerkinnän 

Mikrobiologiset vaarat ovat edelleen todellisia ruokaketjussa, vaikka elintarviketurvallisuus on parantunut merkittävästi. Tunnettua on, että pilaantunut ruoka ei yleensä ole terveysriski, sillä ihmiset osaavat varoa pilaantuneita, rakenteeltaan virheellisiä sekä oudon hajuisia tai näköisiä tuotteita. Esimerkiksi homehtuneet tuotteet päätyvät harvoin ateriaksi asti. 

Riskianalyysiin perustuvat päiväysmerkinnät ovat yksi keino taata kuluttajille turvalliset elintarvikkeet. Jatkossakin elintarvikkeen valmistajalla on vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta. 

EFSAn ohjeet kirjaavat keinot päiväysmerkinnän valintaan kattavasti. Päiväysmerkinnät ovat keskeinen keino elintarvikkeen valmistajalle rajata oma vastuunsa elintarvikkeen turvallisuudesta, ja siihen tulee olla oikeus jatkossakin. Hyvin harva elintarvike paranee vanhetessaan. 

EFSAn ohjeet on hyvä huomioida, kun EU:n elintarviketieto-opasta seuraavan kerran päivitetään. 

Kuluttajien valistaminen päiväysmerkintöjen sisällöstä ja merkityksestä on edelleen tärkeää ruokahävikin vähentämiseksi. Parasta ennen -merkittyjä elintarvikkeita käsitellään usein kuin viimeisen käyttöpäivän tuotteita. Ruokahävikkiä on jo pystytty vähentämään myymällä tuotteita alennuksella säilyvyysajan lopulla ja helpottamalla ruokalahjoitusten tekoa järjestöille. 

Kiinnostavaa olisi saada tietoa takaisinvedoin ja viranomaistoimenpitein määräysten vastaisina hylätyistä eristä ja niiden osuuksista ruokahävikistä. Minkä säädöksen nojalla syntyy eniten ruokahävikkiä? Tulisiko EU:n muutakin säädöspohjaa tarkistaa ruokahävikin vähentämiseksi? 

Elisa Piesala