SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun uusi opintokokonaisuus kouluttaa ravitsemusosaajaksi

SeAMK tarjoaa ainutlaatuisen laajan opintokokonaisuuden ravitsemispalveluiden alalla avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Laajuudeltaan 24 opintopisteen Ravitsemusosaaja-kokonaisuus vastaa tutkittuun tietoon pohjautuen moneen ajankohtaiseen ja keskustelua herättävään kysymykseen.

Kokonaisuudessa pureudutaan ruoan ja ravitsemuksen peruskysymyksiin. Perusasioiden hallinnan jälkeen syvennytään erityisruokavalioihin, niiden toteuttamiseen, ruokapalveluiden ravitsemuslaadun kehittämiseen ympäristönäkökulmat huomioiden, ravitsemuksesta viestimiseen ja ravitsemuskasvatukseen. Kokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Koulutus soveltuu ravitsemuksesta ja ravitsemisalasta kiinnostuneille sekä ravitsemisalalla jo toimiville. Se antaa muun muassa välineitä kehittää ruokapalveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi palvelukokonaisuuksiksi. Tietoa ja tehtäviä voi soveltaa esimerkiksi omasta työstä nouseviin kysymyksiin.

”Ruokapalveluiden ammattilaiset ovat avainasemassa suomalaisten hyvän ravitsemuksen edistäjinä. Koulutuskokonaisuus antaa eväitä hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen ja edistämiseen niin ammattikeittiöissä kuin omassa arjessa”, koulutuspäällikkö Eija Putula-Hautala kertoo.

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina – pääosin verkko-opintojaksoina ja osittain lähiopetuksena. Kokonaisuus alkaa keväällä 2020 ja kestää vuoden.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 15.4.2020. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät sivulta https://www.seamk.fi/ravitsemusosaaja/

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. Visio 2020: Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle.