Hävikkiruoan pelastaminen säästää keskimäärin 90 % tuotteiden hiilidioksidipäästöistä

Selvityksen mukaan hävikkiruokaa ostamalla säästyy 90 % tuotteiden nettopäästöistä, kun uusia vastaavia tuotteita ei tarvitse valmistaa. Esimerkiksi yksi tilaus hävikkiruokaa verkossa myyvältä Matsmartilta säästää keskimäärin 8,8 CO₂-ekvivalenttikiloa, mikä vastaa puhelimen lataamista 1100 kertaa. Lisäksi valtaosa (63 %) suomalaisista miettii ainakin joskus ympäristövaikutuksia ostaessaan ruokaa ja päivittäistavaroita, kertoo toinen Matsmartin tilaama tutkimus, jonka toteutti markkinatutkimusyritys Kantar.

“Ruotsin ympäristöviraston selvitys osoittaa, että tuotannolla on merkittävin rooli ruokaketjussa, kun puhutaan ympäristövaikutuksista ja kestävyydestä. Suurin osa päästöistä syntyy tuotannossa eikä niinkään ruoan pakkaamisessa tai kuljetuksessa. Siksi ruokahävikin minimoiminen on tärkeää, jotta voitaisiin saavuttaa kansainväliset vähennystavoitteet. Maailmanlaajuisen ruokajalanjäljen pienentäminen alkaa siitä, että yksinkertaisesti lopetamme resurssien tuhlaamisen”, kertoo Mastmartin perustaja ja toimitusjohtaja Karl Andersson.

Ruotsin ympäristöviraston IVL:n käyttämä laskukaava perustuu tieteelliseen tutkimustietoon ja ajatukseen siitä, että tarve hankkia täysin uusi tuote poistuu, kun ostaa kierrätetyn tai hävikkiin muussa tapauksessa päätyvän tuotteen. Eli kun tuote pelastetaan hävikiltä, sen tilalle ei tarvita korvaavaa uutta tuotetta ja uuden tuotteen tekemiseen tarvittava energia ja päästöt säästyvät.

Laskelmissa otetaan huomioon lisäksi se, että käytettävissä olevaa energiaa saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun jätteeksi päätyneitä tuotteita tuhotaan polttamalla. Suomalaisten keskimääräinen Matsmart-tilaus painaa 9,6 kg, ja se vastaa 9,8 CO₂-ekvivalenttikiloa kokonaispäästöinä. Nämä tuotteet hävittämällä olisi voitu hyödyntää 1 CO₂-ekvivalenttikilo energian talteenottona. Tyypillinen tilaus säästää keskimäärin 90 % alkuperäisistä tuotteiden hiilipäästöistä.

“Laskelmissa on huomioitu, mitä suomalaiset yleisimmin ostavat verkkokaupastamme. Tuotteiden yhteenlaskettu alkuperäinen hiilijalanjälki määrittelee, kuinka paljon yksittäinen tilaus pienentää ruokajalanjälkeä. Matsmartin suomalaisasiakkaiden pelastaman ruoan keskimääräinen hiilidioksidipäästöjen säästö on jopa 90 % tuotteiden alkuperäisestä valmistuksesta aiheutuneista päästöistä”, kertoo Matsmartin Suomen-maajohtaja Michaela Böckelman.

Valtaosa eli 63 % suomalaisista miettii ainakin joskus ympäristövaikutuksia ostaessaan ruokaa ja päivittäistavaroita. Naiset (70 %) miettivät ruoan ja päivittäistavavaratuotteiden ympäristövaikutuksia selvästi useammin kuin miehet (55 %). Tämä ilmenee tutkimuksesta, jonka Matsmart tilasi markkinatutkimusyritys Kantarilta. Tutkimukseen osallistui 2014 suomalaista kesäkuussa.

Matsmart myy verkkokaupassaan tavarantoimittajien jäännöseriä, jotka muutoin saattaisivat päätyä hävikkiin esimerkiksi lyhyiden parasta ennen -päiväysten tai pakkausten vaihtumisen johdosta. Viime vuoden loppuun mennessä Matsmartin asiakkaat neljässä maassa ovat pelastaneet yli 25 000 tonnia ruokaa ja päivittäistavaroita.

Matsmartin missio on maailma ilman ruokahävikkiä, ja yritys haluaa omalta osaltaan viedä maailmanlaajuista ruokajärjestelmää kohti kestävämpää kiertotaloutta.

Säästetty CO₂e nettona (lähde: IVL, Ruotsin ympäristövirasto):

Tuotantopäästöt/ keskimääräinen tilaus– Energian talteenotto= Säästetty CO₂e nettoTuotannosta aiheutuneiden päästöjen säästämisasteVastaa älypuhelimen latauskertoja
9,8 kg CO₂e1,0 kg CO₂e8,8 kg CO₂e90 %1100

Ostaessasi ruokaa ajatteletko ruoan ympäristövaikutuksia? (lähde: Kantar-tutkimus kesäkuussa 2021, nettikysely, 2014 vastaajaa)

KaikkiMiehetNaiset
Aina12 %11 %13 %
Joskus51 %45 %57 %
Harvoin25 %28 %21 %
En koskaan12 %16 %8 %
En osaa sanoa1 %1 %1 %