TiedotteetTukes

Glyfosaatin uudelleen hyväksymiselle ei saatu EU:n jäsenmaiden enemmistön tukea

EU-komission alainen pysyvä komitea äänesti glyfosaatin uudelleen hyväksymisestä kokouksessaan 13.10.2023. Äänestyksessä ei saatu määräenemmistöä uudelleen hyväksymisen taakse. Määräenemmistön puuttuessa asian käsittely siirtyy komission muutoksenhakukomitealle, jossa jäsenmaiden korkeamman tason edustajat käsittelevät glyfosaatin uudelleen hyväksymistä ja äänestävät siitä marraskuussa järjestettävässä kokouksessaan. Suomi äänesti pysyvän komitean kokouksessa glyfosaatin uudelleen hyväksymisen puolesta ja tuki tehoaineelle esitettyjä uusia rajoituksia ja riskinvähennyskeinoja.

Glyfosaatin nykyinen hyväksyminen on voimassa 15.12.2023 asti. Glyfosaattia sisältävien valmisteiden luvat voivat olla voimassa vuoden pidempään eli 15.12.2024 saakka nykyisillä lupaehdoilla, jos luvan ehdot täyttyvät. Tukes vastaa kasvinsuojeluaineiden kansallisista luvista ja jatkaa lupien voimassa oloa, jos luville on haettu jatkoa.

Glyfosaatin uudelleen hyväksyminen perustuu glyfosaatin tieteelliseen riskinarviointiin, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi heinäkuussa 2023. Sen johtopäätöksenä todettiin, ettei glyfosaattia luokitella syöpävaaralliseksi tehoaineeksi ja että sille löytyy turvallisia käyttökohteita. 

Kasvinsuojeluaineiden valmistekohtaiset tiedot voi tarkistaa Kemidigistä. Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyvää tietoa löytyy komission nettisivuilta ja riskinarviointiin liittyvää tietoa EFSAn sivuilta.

Lisätietoa: Tukesin tiedote 25.9.2022 Glyfosaatille esitetään uudelleen hyväksymistä kymmeneksi vuodeksi.