Uutisia

EU-parlamentti: PFAS ja BPA kielletään, pakkausten uudelleenkäyttö vaatii lisäselvitystä

Euroopan parlamentti hyväksyi 22.11. kantansa pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen (PPWR). Mepit asettivat tavoitteeksi vähentää pakkauksia viisi prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 10 prosenttia vuoteen 2035 ja 15 prosenttia vuoteen 2040.

Tämän lisäksi mepit haluavat lisätä erityisen tavoitteen muovipakkausten vähentämiselle (10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 15 prosenttia 2035 mennessä ja 20 % 2040 mennessä).

Mepit haluavat kieltää erittäin kevyiden muovikassien myynnin, ellei niiden käyttö ole pakollista hygieniasyistä tai ensisijaisena pakkausmateriaalina ruokahävikin välttämiseksi. Lisäksi he haluavat rajoittaa merkittävästi tiettyjä kertakäyttöpakkauksia, kuten hotellien minishampoo- ja saippuapulloja sekä matkalaukkujen paketointiin käytettävää muovikalvoa.

Uudelleenkäytön ja -täyttämisen ehtoja tulee selventää, eikä uudelleenkäyttövelvoite koskisi kaikkia tuoteryhmiä. Ravintoloiden olisi varmistettava, että kuluttajat voivat tuoda omat astiansa noutoruokaa varten.

Uudet säännöt edellyttäisivät kaikilta uusilta pakkauksilta kierrätettävyyttä. Kierrätettävyyden tarkemmat ehdot määritettäisiin myöhemmin. Jäsenmaat velvoitettaisiin varmistamaan, että 90 % pakkaamisessa käytetyistä materiaaleista kerätään erillisenä vuoteen 2029 mennessä.

Asetusehdotukseen kuuluu myös täyskielto hitaasti hajoavista perfluoratuista alkyyliyhdisteistä (PFAS) ja bisfenoli A:sta (BPA) elintarvikepakkauksissa.

ETL: Erävoitto suomalaiselle elintarviketeollisuudelle

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on tyytyväinen parlamentin päätökseen tunnustaa uudelleenkäyttö ja kierrätys toisiaan täydentävinä ratkaisuina. ETL pitää parlamentin linjaamaa mahdollisuutta poiketa uudelleenkäyttötavoitteista tietyin edellytyksin tarpeellisena ja kannatettavana.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että parlamentti tunnustaa pakkausten uudelleenkäytön ja kierrätyksen toisiaan täydentävinä ratkaisuina, eikä lähde pakottamaan tietynlaisten pakkausten käyttöön, sanoo ETL:n vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón.

Parlamentin enemmistö kannatti muutosehdotuksia, joilla pakkausten uudelleenkäyttötavoitteista voitaisiin poiketa sellaisten pakkausmuotojen kohdalla, joilla saavutetaan 85 prosentin kierrätysaste, tai jos kertakäyttöpakkaus voidaan osoittaa ympäristön kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi. 

Lisäksi herkästi pilaantuvien juomien kuten maidon rajaaminen pois juomapakkausten uudelleenkäyttötavoitteista sai parlamentin enemmistöltä kannatusta. 

Parlamentti teki asetukseen muutoksia myös huomioimalla biopohjaiset muovit osana kierrätetyn muovin vähimmäisvaatimuksia ja rajaamalla komposiittipakkausten muovipinnoitteet vaatimuksen ulkopuolelle. 

Jäsenmaiden kanta kuullaan seuraavana

Mepit hyväksyivät neuvottelukantansa, äänin 426-125 (74 tyhjää). Päätetyn neuvottelukannan pohjalta he voivat aloittaa neuvottelut lain lopullisesta muodosta jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.

Lainsäädännön lopullinen muoto ja sisältö vahvistuu vasta myöhemmin. Seuraavaksi jäsenmaat keskustelevat omista kannoistaan. Nimenomaan pakkausten uudelleenkäyttöä koskevien tavoitteiden tiedetään jakavan jäsenmaiden näkemyksiä.