RAVITSEMUSTEKO 2020: Ravitsemusvaikuttaminen Tiedenaiset-yhteisössä

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusteoksi 2020 ravitsemusvaikuttamisen Tiedenaiset-yhteisössä.  Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 8.10.
Tiedenaiset ry on sosiaalisessa mediassa toimiva aktiivinen järjestö, joka tuottaa monialaista, turvallista ja luotettavaa terveystietoa raikkaalla ja uudella tavalla. Tiedenaiset ry:n kanava on Instagram, jonka avulla se pyrkii lähestymään etenkin ihmisiä, joita tutkittu tieto ei muuta kautta tavoittaisi.  

Tiedenaiset ovat rohkeita ravitsemuskeskustelun avaajia ja ennakkoluulojen murtajia. Tiedenaiset-järjestössä on mukana ravitsemusosaajina terveystieteiden kandidaatti ja tohtorikoulutettava Heidi Kinnunen, terveystieteiden kandidaatti ja tuleva ravitsemusterapeutti Jasmiina Pöntinen sekä ravitsemustieteen maisterivaiheen opiskelija Anniina Halonen. “Tavoitteenamme on tehdä tutkitusta ravitsemustiedosta helposti lähestyttävää ja ennen kaikkea helposti ymmärrettävää lukijan tietotasosta riippumatta. Haluamme tuoda ravitsemuskeskusteluun lempeää ja järkevää otetta sekä kannustaa ja opettaa ihmisiä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun sosiaalisen median infoviidakossa,” he linjaavat toimintaansa.

Ravitsemusteko valitaan vuosittain

Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään tai on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella.


Lisätietoja:
tiedenaiset.fi/tietoa-meista

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY) on monialainen järjestö, joka kokoaa yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat. Yhdistyksen jäsenillä on ylempi yliopistotutkinto: terveystieteiden (TtM), elintarviketieteiden (ETM), maatalous- ja metsätieteiden (MMM) tai terveydenhuollon (THM) maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ravitsemustiede pääaineena. Yhdistyksen jäsenmäärä on runsaat 800. Valtaosa jäsenistä on suuntautunut opinnoissaan kliiniseen ravitsemukseen: heillä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.
Ravitsemusterapeuttien yhdistys on akavalaisen Agronomiliiton koulutusalajärjestö

Kommentit

Jätä kommentti