Kasvipohjaisten tuotteiden kehittäminen on osa ammattiylpeyttä

Elintarviketekniikan insinööri Marjo Kajonen aloitti toukokuussa laatuinsinöörinä Kavlin Turun tehtaalla. Siellä valmistetaan Planti-tuotteita. Hän toimii tehtaalla laadunvarmistuksen erityisasiantuntijana. Työhön kuuluu laatujärjestelmän sekä omavalvontasuunnitelman ylläpitoa sekä kehittämistä.

Kajonen työskentelee HACCP-työryhmän vetäjänä ja vastaa muun muassa poikkeamien hallinnasta, juurisyyanalyysistä sekä valvoo korjaavien toimenpiteiden toteutusta ja vastaa tehtaan näytteiden analysoinneista sekä arvioinneista.

Aikaisemmin Kajonen työskenteli Vihannes-Laitilassa laatupäällikkönä ja sitä ennen Orklassa laatuasiantuntijana ja tuotekehittäjänä.

– Olen ollut töissä monessa elintarvikeyrityksessä, joista jokaisesta oppimaani olen pystynyt hyödyntämään myöhemmissä töissäni. Siitä on ollut hyötyä, kun olen saanut tehdä yhteistyötä laajasti eri osastojen kanssa, Kajonen kertoo.

Kajosta inspiroi työskentely kansainvälisessä yrityksessä.

– Turun tehtaalla on osaavat työtoverit ja mahdollisuus kehittää toimintaa yhdessä heidän kanssaan. On arvo itsessään olla mukana yrityksessä, jossa panostetaan juuri kasvisperäisiin tuotteisiin, Kajonen kuvailee.

Tukea ruuan ostamiseen

ETM, farmaseutti Aino Kolmonen aloitti työn tilanhallintakoordinaattorina SOK:lla toukokuussa. Hän vastaa päivittäistavarakaupan vaihtuvista esillepanoista, tuotetietojen siirtämisestä hyllykartoille ja hyllykarttojen piirtämisestä.

SOK:n tilanhallintakoordinaattorina aloittaneen Aino Kolmosen vapaa-aika kuluu jäähalleilla taitoluistelun vapaaehtoistöiden parissa, ja kesäisin hän nauttii ajasta perheen parissa Varsinais-Suomessa.
Kuva: Aino Kolmonen

– Hyllykarttojen avulla tuotteet sijoitetaan kaupoissa niin, että kuluttajan olisi mahdollisimman helppo löytää tarvitsemansa. Hyvin toimivat hyllykartat poistavat tavaran ylimääräisen varastoinnin tarvetta sekä optimoivat tavaran kierron ja kaupan henkilöstön työtä, valottaa Kolmonen.

Työssä on hyötyä Kolmosen aiemmasta työkokemuksesta farmaseuttina ja Operaatioiden johtaminen -kurssista, joka kuuluu Helsingin yliopiston elintarvike-ekonomian kurssivalikoimaan. Lisäksi monet elintarviketeknologian kurssit ovat luoneet hyvää pohjaa työlle.

Kolmonen innostuu työssään ratkaisujen etsimisestä ja prosessien kehittämisestä toimivammiksi. Myös työyhteisö on hänelle tärkeä.

Kolmonen on Elintarviketieteiden Seuran Vilja-alan jaoston johtoryhmän jäsen.

–Kuulin jo opiskeluaikoina muilta aktiiveilta, että hallituksessa on kivaa. Kun en heti valmistuttuani löytänyt elintarvikealan töitä, ajattelin että hallitustyöskentely olisi hyvä tapa pitää yllä kontakteja ja oppia uusia asioita, Kolmonen kertoo.

Nimityksiä kevät 2020

 • VM Anu-Maaria Vaalama on nimitetty Pauligin viestintä- ja vastuullisuustiimiin viestinnästä ja yritysbrändistä vastaavaksi johtajaksi 10.8.2020 alkaen. Hän siirtyy Pauligille Suomen Nestlén viestinnän vetäjän tehtävästä.
 • Pauligin yhtiökokous on valinnut 23.4.2020 Petra Teräsahon, Christina Wergensin ja Mathias Bergmanin hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi ja Peter Rikbergin hallituksen tarkkailijajäseneksi. Hallituksessa jatkavat Jukka Moisio, Christian Köhler, Eduard Paulig ja Harri Pulli. Moisio nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Anna Vänskä on nimitetty Paulig Groupilla tehtävään Senior Sourcing Manager ja Mirella Kilpiö tehtävään Process Operator.
 • CHEP Euroopan toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.7.2020 alkaen David Cuencan, joka on johtanut aikaisemmin yhtiön Latinalaisen Amerikan liiketoimintaa.
 • Alpo Martikainen on nimitetty Semperillä tehtävään Export Manager & National Key Account Manager.
 • KTM Marika Ollaranta on nimitetty Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman päälliköksi.
 • Pentti Sivula on nimitetty KHScan Finland Oy:ssä tehtävään Operations Process Development Director & Category Manager.
 • Antti Kaipainen on nimitetty Sinebchychoffilla tehtävään Customer Development Manager.
 • Kanresta Oy:n laatu- ja vastuullisuuspäälliköksi on nimitetty Timo Lepistö.
 • Laura Flander on aloittanutHead of Product Developmentin tehtävässä Leaders Foods Oy:ssä.
 • Laura Sorsimo on aloittanut Nestléllä tehtävässä Gategory Management Manager.
 • Terhi Mustonen on valittu Finlandia-ravintolan ravintolatoimenjohtajaksi ja Mika Jokela keittiöpäälliköksi 1.9.2020 alkaen.
 • Päivi Mäntymäki on nimitetty kehittämisasiantuntijaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.
 • Jani Väyrynen on aloittanut Mölnlyckellä tehtävässä Purchasing Manager.
 • Seulo Palvelu Oy:n ja Kauppahalli24:n toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Petri Toivonen 1.6.2020 alkaen.
 • Pia Nilsén on aloittanut Altialla tehtävässä Wine Sourcing Manager.
 • Jarkko Arrajoki on aloittanut Fazer Myllyn Suomen toimitusjohtaja ja Pekka Mäki-Reinikka vanhempana neuvonantajana 1.3.2020 alkaen. Emmi Jokinen on aloittanut 15.1.2020 tuotekehityksen ja laadun asiantuntijana, Lauri Luostarinen kansainvälisen myynnin asiantuntijana 27.1.2020 ja Tommi Puikkonen tuotantopäällikkönä 2.3.2020.
 • Santtu Vekkeli on aloittanut sivutoimisen yritystoiminnan SanVek Oy Ltd.
 • Elintarviketekniikan insinööri Marjo Kajonen aloitti toukokuun alussa Kavlin laatuinsinöörinä.
 • Henna Penttinen on aloittanut tuotantoinsinöörinä Lantmännen Oats AB:lla.
 • Peter Fredman on nimitetty Kasvuryhmän hallituksen jäseneksi.
 • Noora Oikarinen on aloittanut tutkimuskoordinaattorina Oulun yliopistossa.
 • Elli Pulkkinen on aloittanut traineena Nordic Bioproduct Groupissa.