Biosafe jäseneksi EuropaBio-järjestöön

Biosafe Oy hyväksyttiin 3.9.2020 jäseneksi Euroopan suurimpaan ja vaikutusvaltaisimpaan bioteollisuusalan järjestöön. EuropaBio-järjestön tavoitteena on aktiivisesti löytää keinoja EU:n bioteollisuuden kilpailukyvyn edistämiseen eettisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. EuropaBio käy suoraa vuoropuhelua sekä Euroopan parlamentin että komission kanssa.

EuropaBion kolme keskeisintä toiminta-aluetta ovat:

  • terveydenhuollon biotekniikka
  • teollinen biotekniikka
  • maatalous- ja elintarvikebiotekniikka

EuropaBio edustaa 81 yritys- ja liitännäisjäsentä sekä alueellista biotekniikka-alan toimijaa ja 15 kansallista biotekniikkajärjestöä, jotka puolestaan edustavat yli 1800 biotekniikka-alan pk-yritystä eri puolilla Eurooppaa. Suomesta järjestöön kuuluu Suomen Bioteollisuus ry kansallisena toimialajärjestönä ja yksi suomalainen bioalan yritys liitännäisjäsenenä. Biosafe Oy:stä tulee toinen suomalainen yritys, joka hyväksytään liitännäisjäseneksi.

Biosafe Oy on laboratorio- ja asiantuntijapalveluita tarjoava kuopiolainen yritys. Pääosa asiakkaista on globaaleja yrityksiä, ja noin 95 % liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta. Biosafe auttaa kaupallistamaan Euroopan markkinoille tuotteita, joille vaaditaan komission ennakkohyväksyntä. Esimerkiksi elintarvike-entsyymeille, uuselintarvikkeille ja rehun lisäaineille vaaditaan ennakkohyväksyntä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFSA, on laatinut yksityiskohtaiset ohjeistot hyväksyntään vaadittavista turvallisuustutkimuksista.

– Me olemme erikoistuneet näihin tutkimuksiin, kertoo Biosafe Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Halimaa. Työskentelemme yritysten ja viranomaisten välillä ja varmistamme, että lupahakemusta varten toimitetut tutkimukset saavat EFSA:lta myönteisen lausunnon.

Jo ennen hyväksymistään EuropaBion jäseneksi on Biosafe pyydetty mukaan useisiin työryhmiin. Eteen tulleet asiat ovat liittyvät lainsäädännössä ja sen tulkinnoissa havaittuihin kauaskantoisiin ongelmiin, joihin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja.

– On ollut silmiä avaavaa, kuinka vahvasti keskenään kilpailevat yritykset puhaltavat yhteiseen hiileen tärkeissä tulevaisuuteen vaikuttavissa kysymyksissä kuin parhaimmat ystävät leirinuotiolla, toteaa Halimaa. Biosafe on ylpeä jäsenyydestään ja sen myötä mahdollisuudesta aktiivisesti vaikuttaa eurooppalaisen biotekniikan kehitykseen ja menestykseen.

Lisätietoja verkostosta https://www.europabio.org/

www.biosafe.fi