Etämentoroinnin vuosi

Elintarviketieteiden Seurassa rakennettiin kaksi uutta mentorointikonseptia koronapandemian iskiessä.

Kutsu elintarvikealan ammattilainen kylään toi yhteen työelämän edustajat ja opiskelijat elintarvikesektorilla. Lukuvuoden mittainen pilotti käynnistettiin syksyllä 2020. Ensi syksynä ohjelma pyörähtää eteenpäin kehitettynä uudelleen. Ensi lukuvuonna opettajat kutsuvat kurssilleen mentorin lisäksi muiden elintarvikealan oppilaitosten opiskelijoita. Näin mentorien esityksille saadaan aiempaa suuremmat yleisöt.

Tavoitteena oli, että opettajien ja opiskelijoiden toiveet vastaanottaa asiantuntijoita kursseille tulevat kuulluksi. Samaan aikaan työelämän edustajat löytäisivät kurssit, joissa voisivat vierailla ja oppilaitokset, joiden kanssa voisivat tehdä yhteistyössä kurssi- ja opinnäytetöitä sekä löytää harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja uraansa aloittavia vastavalmistuneita.

Elintarvikealan opettajat saivat kutsua elintarvikealan ammattilaisia kursseilleen etävierailuille. Vierailuilla työelämässä olevat asiantuntijat kertoivat oman kokemuksensa kautta opiskelijoille esimerkiksi:

  • Millainen opinto- ja urapolku hänellä on ollut, ja mistä taidoista on erityisesti ollut hyötyä?
  • Millaisessa yrityksessä hän työskentelee?
  • Millaisista työtehtävistä hänen työnkuvansa koostuu?
  • Millaisiin työtehtäviin opiskelijatoverit ovat päätyneet, tai millaista elintarvikealalla on työskennellä?
  • Mahdollisuuksien mukaan hän voi pitää lyhyen asiantuntijaluennon kurssin aihepiiristä omasta näkökulmastaan.

Pilottiin ilmoittautui 13 oppilaitosta ammattikouluista yliopistoihin ja maantieteellisesti ympäri Suomen. Kursseilla vieraili yhdeksän mentoria. Vierailuita järjestettiin yhteensä 15.

Mentorointikiertueella keskustellaan pienryhmissä

Mentorointikiertue toteutetaan virtuaalisena, vaikka kiertueella vieraillaankin useilla eri paikkakunnilla. Eri tapahtumakertoina painottuvat mentorien taustat ja paikkakuntien erityispiirteet.

Tilaisuuksia järjestetään kevätlukukaudella 2021 Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja kaksi tulevalla syyslukukaudella. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen.

Tilaisuus on avoin ja ilmainen elintarvikealan korkeakouluopiskelijoille ja viime aikoina valmistuneille.

Mentorointikiertueen tapahtumista kaksi on järjestetty. Niihin osallistui kymmenen mentoria ja reilut 40 opiskelijaa ympäri Suomen. Turun tapahtumassa 20.5. neljä mentoria tapaa opiskelijoita.

Tilaisuuden alussa mentorit esittäytyvät lyhyesti kaikille, minkä jälkeen osallistujat jaetaan pienryhmiin. Jokainen opiskelija saa tapahtuman aikana keskustella 45 minuuttia kahden eri mentorin kanssa. Opiskelijat saavat valita mieleisensä mentorit ilmoittautumisen yhteydessä.

Keskusteluja ei ole paljoa ohjattu, mutta mentorit valmistautuvat kertomaan opiskelijoille, mitä he tekevät työssään ja millaisessa organisaatiossa, mitä kaikkea he ovat työuransa aikana tehneet, ja millainen koulutustausta heillä on. Opiskelijoita on selvästi kiinnostanut työelämään siirtyminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen, eli ymmärrys siitä, millaisia taitoja työelämässä tarvitsee.

Apurahaa mentoroinnin järjestämiseen on saatu Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä.