Elintarviketurvallisuusfoorumi rakenteilla Euroopan unioniin

FOODSAFETY4EU on EU:n Horizon 2020 -puiteohjelman rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on suunnitella, kehittää ja julkaista eri osapuolien yhteinen tiedonvaihtoalusta Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmien käyttöön.

Alusta tarjoaa tiedon ja työkalut helposti saataville sekä mahdollistaa tehokkaan tiedonvaihdon ja elintarviketurvallisuuden tutkimusstrategioiden samanaikaistamisen. Lisäksi alusta lisää vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmien välillä sekä kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajien kanssa. Hankkeessa rakennetaan elintarviketurvallisuusfoorumi tieteen, politiikan ja yhteiskunnan jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi.

Uudet digitaaliset työkalut, yhdessä suunnitellut strategiat ja viestintämallit tukevat elintarviketurvallisuusviranomaisia, EU:n virastoja, päätöksentekijöitä, tutkijoita ja kansalaisyhteiskuntaa koordinoidusti, mikä osaltaan vahvistaa EU:n riskinarviointia ja riskiviestintää.

Konsortioon kuuluu 23 kumppanin ydinryhmä 12 maasta. Lisäksi tukikumppaneina on 44 muuta elintarviketurvallisuuden toimijaa. Suomesta hankkeessa ovat mukana tutkimuskumppaneina Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Ruokavirasto ja tukikumppanina Elintarviketeollisuusliitto.

Hanke tekee läheistä yhteistyötä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) kanssa, ja sitä koordinoi Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Italiasta. Hankkeessa järjestetään myös alueellista toimintaa. Esimerkiksi Pohjoismaat ja Pohjois-Euroopan keskus järjestävät seminaareja ja työpajoja.

FOODSAFETY4EU -projektin kyselyissä kerätään tietoa elintarviketurvallisuudesta ja riskiviestinnästä. Linkit kyselyihin löytyvät osoitteesta https://foodsafety4.eu/exploring-food-safety-in-eu/. Linkki ohjautuu englanninkieliselle sivustolle, mutta sieltä voi valita suomen vastauskieleksi. Kyselyyn voi vastata heinäkuun aikana.

Lisätietoja:

foodsafety4.eu/

ruokavirasto.fi/yhteisot/riskinarviointi/ajankohtaista-riskinarvioinista/eurooppalainen-verkkoalusta-tasoittaa-tieta-elintarviketurvallisuuden-yhteistyolle/

twitter.com/fs4eu

linkedin.com/company/foodsafety4eu/