Tukena matkalla kohti hiilineutraaliutta

Sivuvirtojen hallinta ja uusiutuvan energian käyttö ovat askelia kohti tehokasta kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta.

Yritykset, yhteisöt ja yhteiskunnat pyrkivät kohti hiilineutraaliutta ja vähentävät CO2-päästöjä. Nevel Oy tarjoaa asiakkailleen yhteiskuntaa hyödyttäviä teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriratkaisuja.

– Autamme asiakkaitamme yhteisen toimintamallin avulla kehittämään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä kilpailukykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, tarkentaa teollisuuden infrastruktuuriratkaisuista vastaava johtaja Teemu Klingberg.

Paikallisten ekosysteemien luominen sekä energia- ja materiaalitehokkuus kuuluvat keskeisesti toimintamalliin. Töitä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen tehdään investoimalla uusiutuvaan energiaan ja tukemalla asiakkaita muutospolulla.

– Vähennämme CO2-päästöjä energiatuotannossa panostamalla energiatehokkuuteen ja lisäämällä uusiutuvan energian määrää tuotannossa. Tavoitteena on käyttää yli 75 prosenttia uusiutuvaa energiaa omilla laitoksillamme vuoden 2021 loppuun mennessä, Klingberg jatkaa.

Nevel omistaa ja operoi yli 150 energiantuotantolaitosta vuorokauden ympäri edistyksellisellä digitaalisella alustalla ja vastaa yli 40 kaukolämpöverkon toiminnasta.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Nevelin tärkeimpiä liiketoiminta-alueita ovat prosessiteollisuuden kiertotalousratkaisut sekä kaukolämpölämpöratkaisut erilaisille kiinteistöille ja kotitalouksille. Prosessiteollisuuden ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi energiaratkaisut, kuten höyryn ja lämmön tuotanto uusiutuvalla energialla, ylijäämälämmön talteenotto sekä teollinen jäähdytys.

Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään ja jätepulmia ratkaistaan parantamalla materiaalitehokkuutta.

– Kunnostamme esimerkiksi lietteitä hyötykäyttöön ja etsimme uusia käyttökohteita teollisuuden sivutuotteille, kuten kauran kuoren hyödyntämiselle. Teemme töitä myös teollisuusvesien käsittelyjen parissa, kuten veden demineralisointi ja ravinteiden talteenotto.

Olennainen osa asiakkaan liiketoiminta-arvoa on ratkaisuihin sisältyvä investointimalli, jonka avulla asiakas voi entistä paremmin keskittyä ydinliiketoimintaansa.

– Teemme kehitysinvestoinnit, jonka jälkeen asiakas ostaa meiltä moderneja kiertotalousratkaisuja palveluna. Toimintamallin, asiantuntijoiden ja koneoppimista hyödyntävän digitaalisen alustan ansiosta pystymme tarjoamaan etuja, joista asiakkaamme hyötyvät niin kestävän kehityksen kuin kustannustehokkuuden osalta, kiteyttää Klingberg.

Tavoitteena suljetun kierron tehtaat

Elintarviketeollisuuden sivuvirroissa on paljon materiaaleja, joita voi hyödyntää energiana tai uusina tuotteina. Nevel pystyy auttamaan isompiakin elintarvikealan toimijoita ja nopeuttamaan elintarvikeyritysten matkaa kohti hiilineutraaliutta.

– Luomme asiakkaille suljetun kierron tehtaita, joissa voidaan käyttää aiemmin hyödyntämättömiä materiaaleja esimerkiksi uuden tuotannon käyttövoimana. Tämä säästää materiaaleja ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Näin hyödyntämättömästä jakeesta tulee arvokas resurssi, ja tehtaiden tuotanto saadaan kestävämmälle pohjalle.

Tärkeimpiä asiakashyötyjä ovat useimmiten parantunut ekologinen kestävyys, sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakkaan mahdollisuus keskittyä omiin ydintoimintoihinsa. Esimerkiksi energiainvestoinnit ovat yleensä kalliita, ja niille on ominaista pitkä takaisinmaksuaika.

– Tämänkaltaisten ratkaisujen ansiosta lämpöenergiaa tarvitsevat teolliset ja kunnalliset toimijat voivat siirtää vastuun kumppanille, jolloin kaikki hoituu helpommin ja varmemmin, summa Teemu Klingberg.

Nevel Oy on Elintarviketieteiden Seuran uusimpia kannattajajäseniä.


Nevel Oy pähkinänkuoressa

  • Nevel Oy työllistää noin 130 asiantuntijaa.
  • Toimintaa on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
  • Yhtiö omistaa ja operoi 150 energiantuotantolaitosta ja vastaa 40 kaukolämpöverkon toiminnasta.
  • Liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.
  • Ardian Infrastructure omistaa Nevelin.