Mitä Suomessa syötiin vuonna 2023?

Suomalaiset kuluttivat viime vuonna keskimäärin 133 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, lähes 78 kiloa lihaa, 86 kiloa viljaa, 14 kiloa kalaa, yli 11 kiloa kananmunia, 65 kiloa perunoita, 52 kiloa hedelmiä ja 57 kiloa vihanneksia. Siipikarjanlihaa kulutettiin ensimmäistä kertaa sianlihaa enemmän. Kauran kulutus pysyi korkeana, mutta väheni edellisvuodesta. Myös kalaa syötiin edellisvuotta vähemmän. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) ravintotaseen ennakkotiedoista.

Nestemaitojen kulutus väheni edellisvuodesta maltillisesti, alle neljä prosenttia. Nestemaitoja ovat rasvaton, kevyt-, täys- ja tilamaito. Kevytmaitoa käytetään maitolaaduista eniten ja sen kulutus myös laski eniten, noin neljä prosenttia. Maitoa käytettiin viime vuonna henkeä kohti keskimäärin 87 litraa. Kevytmaidon osuus oli 56 prosenttia nestemaitojen kulutuksesta. 

“Nestemäisiä maitotuotteita kulutettiin ennakkolaskelman mukaan viime vuonna noin 133 kiloa henkeä kohti. Niistä jogurttia ja muita tuoretuotteita, kuten vanukkaita ja maustettua rahkaa, kului edellisvuotta enemmän, vaikka kaikkiaan nestemäisten maitotuotteiden kulutus laski pari prosenttia”, eritysasiantuntija Erja Mikkola Lukesta kertoo. 

Juuston kulutus oli viime vuonna noin 26 kiloa henkeä kohti, mikä oli noin puoli kiloa edellisvuotta enemmän. Voita käytettiin 3 kiloa henkeä kohti, mikä oli lähes edellisvuoden määrä.

Viljaa kului edellisvuotta enemmän, mutta ruista ja kauraa vähän vähemmän

Vuonna 2023 viljan kokonaiskulutus oli noin 86 kiloa henkeä kohti, kasvua noin 0,9 kiloa edellisvuodesta. Vehnän kulutus pysyi kutakuinkin ennallaan, rukiin ja kauran hieman laski. Edellisvuotta enemmän käytettiin muuta leipäviljaa, johon sisältyy muun muassa tattari. Vehnää kului 48,9 kiloa, kauraa 9,7, ruista 13,0, ohraa 0,7 ja riisiä 7,9 kiloa. 

“Kauran kulutus pysyi taseen mukaan edelleen korkeana, vaikka onkin laskenut huippuvuodesta 2020. Viime vuosina kauran elintarvikekäyttö on ollut selvästi suurempaa kuin se oli vielä noin viisi vuotta sitten. Markkinoille on tullut monia uusia tuotteita, esimerkiksi kasviproteiinituotteita, joissa kaura on yhtenä raaka-aineena”, kertoo Mikkola.

Siipikarjanlihaa kului sianlihaa enemmän

Lihan kokonaiskulutus oli 77,8 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu riistaliha ja syötävät elimet. Lihasta oli naudan-, sian-, lampaan- ja siipikarjanlihaa 75,4 kiloa, loput hevosen-, poron- ja riistalihaa. Lihan kulutusmäärät on ravintotaseessa laskettu kypsentämättömänä luullisena ruholihana. Kokonaiskulutus ja punaisen lihan kulutus ovat vähentyneet jo monen vuoden ajan. Viime vuonna lihan kokonaiskulutuksessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Ennakkotietojen mukaan lihan kokonaiskulutus väheni 0,6 kg, alle prosentin, vuoteen 2022 verrattuna. 

Siipikarjanlihaa kulutettiin viime vuonna lihalajeista eniten, 29,9 kiloa henkilöä kohti. Sen kulutus nousi edellisvuodesta ja ohitti viime vuonna ensimmäistä kertaa sianlihan kulutuksen. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on ollut pitkäaikainen trendi, mutta pysähtyi hetkellisesti vuonna 2022 palaten viime vuonna jälleen kasvuun. 

Viime vuonna naudanlihaa kului 17,0 kiloa henkilöä kohti, noin pari prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sianlihan kulutus oli noin 28,1 kiloa, laskua noin 3,5 prosenttia. Lampaanlihan kulutus säilyi ennallaan ollen puoli kiloa henkeä kohti. Hevosenlihaa syötiin noin 0,2 kiloa ja poronlihaa 0,4 kiloa henkeä kohti.

Kalaa kului edellisvuotta vähemmän, kananmunia enemmän

Ennakkotietojen mukaan kalan kokonaiskulutus oli 14,1 kiloa henkilöä kohti vuonna 2023. Tuoreen ja pakastetun kalan sekä kalasäilykkeiden kulutus väheni edellisvuodesta yhteensä kilon verran.

Kananmunia kulutettiin viime vuonna puoli kiloa edellisvuotta enemmän, noin 11,4 kiloa henkeä kohti. Sokeria kului edellisvuotta vähemmän.

Tuoreiden hedelmien kulutus oli noin 46 kiloa henkeä kohti. Sitrushedelmiä siitä oli 11 kiloa ja muita tuoreita hedelmiä 35 kiloa. Tomaatteja käytettiin arviolta 10 kiloa ja muita tuoreita vihanneksia 47 kiloa henkeä kohti. Tomaatteja tuotettiin ja tuotiin maahan viime vuonna vähän edellisvuotta vähemmän ja taseen mukaan niiden kulutus laski. Myös muita tuoreita vihanneksia kului edellisvuotta vähemmän. Vihannesten kulutusmäärä on tosin vain suuntaa antava ja sisältää myös mahdollisen hävikin. 

Perunan elintarvikekulutus oli Luken arvion mukaan 64,6 kiloa henkilöä kohti viime vuonna. Kulutuksen on arvioitu olleen viime vuosina 65-70 kiloa henkeä kohti vuodessa. Näitä perunan kulutuslukuja ei ole ravintotaseessa, koska laskentaa vielä tarkennetaan.

Tilaston taustaa

Elintarvikkeiden kulutusmäärät perustuvat Luken ravintotasetilastoon, joka on yhteenveto Suomen tärkeimpien elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta. Taseessa lasketaan yli 60 tuotteesta koti­mainen käyttö tuotannon, varaston muutoksen, viennin ja tuonnin perusteella. Kotimainen käyttö jakautuu edelleen eri käyttötarkoituksiin: eläinrehuksi, siemenkäyttöön, teollisuuden raaka-aineiksi sekä ruoka­käyttöön. Elintarvikkeiden kulutusluvut saadaan jakamalla ruokakäyttö vuoden keskimääräisellä väkiluvulla. Ravintotaseessa ei lasketa ruokakäyttöä väestöryhmittäin.

Ravintotaselaskelma ei kerro ruoankulutuksen tarkkaa määrää. Taseen luvut kuvaavat enemmänkin kulutukseen tarjolla ollutta määrää kuin toteutunutta kulutusta, koska muun muassa varastotappioiden ja muun hävikin määrää ei ole saatavissa elintarvikeketjun kaikista vaiheista ja ne sisältyvät tällöin kulutusmääriin.

Lihan kokonaiskulutus sisältää myös riistan ja syötävät elimet. Lihan kulutusmäärät on ravintotaseessa ilmoitettu luullisena eli ruholihana. Luullisesta lihasta on luutonta 80 prosenttia. Lisäksi kypsennyshävikki vaihtelee 10–30 prosentin välillä tuotteesta riippuen. Kypsänä syöty liha on noin 50 prosenttia luullisen lihan määrästä.

Tilastojulkistus

 Ravintotase 2022 lopullinen ja ennakko 2023