Kolmessa vuosikymmenessä 171 numeroa

Tämä lehti on Kehittyvä Elintarvike -lehden 171. numero. Alusta saakka lehteä on tehty aikaa ja vaivaa säästämättä. Ilman osaavia ihmisiä lehti ei synny tänäkään päivänä. Tarvitaan käsittämättömän paljon työtä, ennen kuin lehti teksteineen, editointeineen, kuvineen, taulukkoineen ja ilmoituksineen jaetaan lukijoille.

Lehteä tekee laaja joukko elintarvikealan ammattilaisia, mutta kirjoittajissa ja haastatelluissa on myös monien muiden alojen asiantuntijoita.

Raija Ahvenainen-Rantalan päätoimittajakautena 2001−2017 lehden sisältö vahvistui ja ulkoasu uudistui lukijatutkimusten tulosten pohjalta. Vakituisista avustajista ahkerimpia ovat olleet jo pitkään Heikki Manner ja Ari Virtanen. Manner on lehden pakinoitsija, jolla on tunnistettava, oma pakinointityyli. Virtanen on tuonut lehteen kansainvälisiä tuulahduksia Maailma mausteilla -palstallaan.

Myöskään ilman ammattitaitoista ilmoitusmyyntiä lehteä ei pystyttäisi julkaisemaan. Mediamyyjä Jukka Peussa oli ensiarvoisen tärkeä yhteistyökumppani kaksi vuosikymmentä: vuodet 1997−2017. Nyt mediamyyntiä hoitaa Media Bookers.

Verkkosivut kovassa käytössä

Printtilehden lisäksi kaikille avoimet verkkosivut ovat palvelleet elintarvikealan ammattitiedosta kiinnostuneita vuodesta 2009 alkaen. Sinne on ladattu lehden teemasivujen jutut 2000-luvun alkuvuosista lähtien vuoden viiveellä ilmestymisestä.

Uudet, nykyaikaiset ja monikäyttöiset verkkosivut ovat työn alla ja avautuvat ensi keväänä. Jo nykyisillä verkkosivuilla on vuodessa noin 50 000 kävijää, joista yli kolmannes on 25−34-vuotiaita ja vajaa kolmannes 18−24-vuotiaita.

Eniten kävijöitä on lehtiarkistossa, josta voi etsiä itseään kiinnostavia juttuja hakutoiminnolla. Sivustolle palaavista puolet käy siellä 2−4 viikon välein, neljännes 1−2 kuukauden välein.

Printtilehdestä verkkoon ovat siirtyneet muun muassa nimitysuutiset ja tapahtumakalenteri. Uusista numeroista sinne ladataan tuoreeltaan kolumni, puheenvuorot, pääkirjoitus, pakina ja Maailma mausteilla -palsta sekä kansikuva, jonka alta löytyy sisällysluettelo.

Ensimmäinen numero viitoitti tietä

Ajatus lehden perustamisesta kyti Elintarviketieteiden Seuran hallituksessa 1980-luvun lopulla. Seuran puheenjohtaja Aimo Jussila kirjoitti lehden ensimmäisen numeron (1/1990) pääkirjoituksessa, että julkaisun tarkoituksena on tavoittaa kaikki ne tahot, joille on tärkeää viedä eteenpäin suomalaisia elintarvikkeita pellolta suuhun ja tutkimustuloksesta uutuustuotteeksi. Perustehtävä on edelleen sama.

Ensimmäisessä numerossa oli juttu muun muassa asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä, listeriasta ja salmonellasta elintarvikkeissa, erityisruokavalioista, elintarviketeollisuuden teknologiaohjelmasta sekä kannanotto elintarvikkeiden vapaakaupan laajentamisesta.

Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä työskenteli Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, ja ilmoitusmyynnistä vastasi Sari Laurikko. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Paula Jounela-Eriksson, Aimo Jussila, Kaija Kivilahti, Seppo Lindroth, Mirja Mokkila ja Kirsti Parkkinen.

Kymmenvuotisjuhlanumero maku edellä

Lehden 56-sivuisen 10-vuotisjuhlanumeron (6/1999) teemana oli Ruoka ja nautinto, ja siitä vastasivat päätoimittaja Päivikki Savola ja toimittaja Marianne Boström-Kouri. Lehden vakituisia avustajia olivat tuolloin Anne Haikonen, Anu Hopia, Marleena Tanhuanpää ja Ari Virtanen.

Kymmenvuotisnumerossa kerrottiin muun muassa ruuan monista merkityksistä ja miten ruoka on innoittanut taiteilijoita läpi vuosisatojen. Lehti oli jo alkanut vakiinnuttaa asemaansa elintarvikealan korkeakoulutettujen ammattilehtenä.

20-vuotisjuhlanumero korosti yhdessä tekemistä

Lehden 20-vuotisjuhlanumeron (5/2009) pääteemana oli Ammattikeittiöt. Lehden sisällä ilmestyi erillinen Get a Life − Maistuva ammatti -julkaisu, jossa esiteltiin elintarvikealan ammatteja. Sen julkaisivat Elintarviketeollisuusliitto ja Elintarviketieteiden Seura. Esitettä jaettiin opinto-ohjaajien ja opettajien kautta ammatinvalintaa pohtiville nuorille. Julkaisun kansikuvassa poseerasi tuolloin 28-vuotias rapartisti Elastinen, suomalaisen ruuan puhemies.

Juhlalehden pääkirjoituksessa päätoimittaja Raija Ahvenainen-Rantala kertoi, että käsissä on 111. numero, jossa katse luodaan tulevaisuuteen. Elintarviketieteiden Seuran entinen puheenjohtaja Mari Sandell kirjoitti katsauksen otsikolla Tehdään yhdessä hyvää.

Varsinaisesti lehti juhli 20-vuotistaivaltaan järjestämällä Elintarviketieteillä kilpailukykyä -seminaarin 11.11.2009 Helsingissä.

Ilmastonmuutos iso asia 30-vuotisjuhlavuonna

Myös 30-vuotisjuhlavuonna 2019 pidetään juhlaseminaari (7.11.), tällä kertaa otsikolla Kohti ilmastoystävällisempiä käytäntöjä elintarvikeketjussa. Puhujina ovat työelämäprosessori Anneli Pauli ilmakehätieteiden keskus INARista, tutkimusprofessori ja Suomen ilmastonpaneelin jäsen Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta, toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi Mara ry:stä ja sijoitusjohtaja Mika Leskinen FIMistä.

Energia- ja materiaalitehokkuus sekä ilmastovaateet ovat näkyneet viime vuosien numeroissa pääteemasta riippumatta. Tehokkaampaa tekniikkaa, parempia käytäntöjä ja säästöjä on etsitty yhä tarmokkaammin, mutta myös ruuan aistittavat ominaisuudet, ravitsemus, pakkaukset, markkinointi ja turvallisuus ovat olleet esillä.

Vuoden 2018 alussa lehden ulkoasu uudistui ja raikastui, mutta asiasisältö säilyi. Juhlavuonna 2019 lehti on uuden ajan kynnyksellä. Numerossa 5/2019 kerrotaan muun muassa lihan kasvispohjaisista korvikkeista, hyönteisruokatutkimuksista ja mikromuoviongelmasta.

Lehden julkaisijan, Elintarviketieteiden Seuran, 70-vuotisjuhlajulkaisussa (2017) seuran silloinen varapuheenjohtaja Erkki Vasara arvioi, että lehdellä on tulevaisuutta, mutta se kulminoituu ilmoitusmyyntiin ja siihen, miten lehti pystytään digitalisoimaan.

Lähteitä:

Jussila A. 1990. Nyt se on sitten viimeinkin totta! Pääkirjoitus. Kehittyvä Elintarvike 1/1990, 3.

Kehittyvä Elintarvike 6/1999, 1−56.

Ahvenainen-Rantala R. 2009. Juhlista talkoisiin. Pääkirjoitus. Kehittyvä Elintarvike 5/2009, 3.

Ahvenainen-Rantala R. & Huhtakangas P. (toim). 2007. Elintarviketieteiden Seuran jäsenmatrikkeli 2007, Elintarviketieteiden Seura r.y. 12−15.

Ryynänen S. (toim.), 2001. Historiikki 1947−2000. Jäsenmatrikkeli 2001. Elintarviketieteiden Seura r.y., 17.

Ahvenainen-Rantala R. & Huhtakangas P. (toim.). 2017. Elintarviketieteiden Seura ry 70 vuotta. Osaajien ja vaikuttajien verkosto. Elintarviketieteiden Seura r.y., 12−15, 18−19.


Poimintoja lehden 30-vuotistaipaleelta

  • Lehden lukijatutkimus 2005
  • ETS:n jäsenkysely 2008 (ml lehti)
  • Get a Life – Maistuva ammatti -esite opoille 2009
  • Lehden kotisivut juttuarkistoineen 2009
  • Lehden 20-vuotisjuhlaseminaari Elintarviketieteillä kilpailukykyä 2009
  • ETS:n jäsenkysely 2012 (ml lehti)
  • Elintarvikeketju esittäytyy -erikoissivut numerossa 5/2014
  • ETS:n jäsenkysely 2017 (ml lehti)
  • Lehden ulkoasu-uudistus 2018
  • Lehden 30-vuotisjuhlaseminaari Kohti ilmastoystävällisempiä käytäntöjä elintarvikeketjussa 2019

Ensimmäinen numero ilmestyi monen vuoden kypsyttelyn jälkeen vuonna 1990.
Kansikuva: Elintarviketeollisuusliitto

(numero 6/1999)
Kymmenvuotisjuhlanumeron pääteemana oli Ruoka ja nautinto. Kansikuva: Jan van den Hecke vanh. Asetelma. Kuvataiteen keskusarkisto

juhlanumeron 5/2019 teema on hyvin perinteinen, mutta sisältö monipuolinen.
Kuvat: Pixabay & Shutterstock

(5/2014 liitekansi)Numeron 5/2014 välissä ilmestyivät Elintarvikeketju esittäytyy -sivut. Kuva: Michelle Vandy

Lehden toimittajat, toimitussihteerit, toimituspäälliköt ja päätoimittaja

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, päätoimittaja & toimitussihteeri 1990−1992
Kaija Mäkilä (nyk. Karjalainen), päätoimittaja & toimitussihteeri 1992−1995
Päivikki Savola, päätoimittaja & tiedotussihteeri 1996−1997, päätoimittaja 1998−2000
Marianne Boström-Kouri, toimittaja 1997−1999
Pirjo Huhtakangas, toimittaja 2000−2004, toimituspäällikkö 2005 lähtien, vt. päätoimittaja 2018−2019.
Raija Ahvenainen-Rantala, päätoimittaja 2001−2017
Laila Seppä, päätoimittaja 2017
Laura Hyvärinen, toiminnanjohtaja & päätoimittaja vuodesta 2017 lähtien (vanhempainvapaalla 2018−2019)