Kumppanisisältö: Tammer BioLab Oy

Tammer BioLab Oy mikrobiologisen laadunvalvonnan kumppanina

Tammer BioLab Oy valmistaa ja myy mikrobiologisiin määrityksiin soveltuvia elatusainemaljoja, -putkia ja -pulloja.

Yritys on toiminut Tampereella 35 vuoden ajan, vuoteen 2018 asti nimellä Tammer-Tutkan Maljat. Laboratorionjohtaja Anne Halkosalo toteaa: ”Olemme perinteikäs ja luotettava kotimainen Avainlippu-yritys elatusainevalmistuksen alalla. Toimintaamme ohjaa sertifioidut laadunhallintajärjestelmät (ISO 9001 ja ISO 13485). Tunnistamme myös useita muita standardeja, esimerkiksi elintarvike- ja vesianalytiikan aloilta.” Tammer BioLabilla on tarjota kliinisten laboratorioiden käyttöön kattava valikoima CE-IVD-merkittyjä tuotteita ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin useita standardien tai viranomaisohjeistuksen mukaisia tuotteita.

Asiakastarpeiden kartoitus on oleellista, kun mietitään elintarviketeollisuuden laaduntarkkailun ja -varmistuksen toimivuutta. Tavallisimpia elatusaineita on saatavilla monelta toimittajalta, mutta on paljon analyysejä, joihin tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Tammer BioLabin vahvuutena on joustavuus asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa. Pystymme räätälöimään asiakkaillemme tuotteita ja valmistamaan pieniäkin tuote-eriä, toisin kuin alan ulkomaiset suuret toimijat. Olemme innovatiivisia ja avoimia kehittämään uusia tuotteita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meiltä on myös helppo saada tuotteita lyhyelläkin aikataululla, sillä tavallisimpia tuotteita on jatkuvasti varastossa ja muita voimme valmistaa välittömästi tilauksen saatuamme. Tuotteet voidaan parhaimmillaan saada toimitettua asiakkaallemme jo tilausta seuraavana päivänä. Toimitusvarmuutemme jopa viimeisten kahden pandemiavuoden aikana on asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella erinomainen.

Mikrobiologinen laadunvalvonta osana tuotantoprosesseja

Elintarvikeala on dynaaminen toimiala, jolla vaatimukset laaduntarkkailun ja tuotedokumentoinnin osalta ovat muuttuneet vaativammiksi. Elintarvikelainsäädännön mukaan kaikilla elintarvikkeita tuottavilla, muokkaavilla, myyvillä tai kuljettavilla toimijoilla tulee olla omavalvontajärjestelmä ja jatkuva omavalvontanäytteenotto. Tämä edellyttää usein sekä kemiallisia että mikrobiologisia analyysejä, joskus näiden lisäksi vielä aistinvaraista analysointia.

Elintarviketeollisuudessa tuotantoprosessien laatua valvotaan ”pellolta pöytään asti”. Siten mikrobiologinen laadunvalvonta on kokonaisuus, jota tehdään tuotantoprosessin alussa raaka-aineille, tuotantoprosessin aikana seuraamaan prosessin laatua ja prosessin loppupäässä valmiiden tuotteiden laadunvarmistuksessa. Omavalvonta sisältää näytteenoton ja analytiikan. Sen avulla varmistetaan elintarvikkeiden tuoteturvallisuus sekä lainsäädännön ja Ruokaviraston ohjeistuksen vaatimusten täyttäminen. Ruokavirasto tutkii ja valvoo paikallisten terveysviranomaisten kanssa elintarvikkeiden tuoteturvallisuutta myös mikrobiologisesta näkökulmasta.

Tammer BioLabin Kromogeeninen Salmonella-malja, jolla Salmonella näkyy violettina kasvuna. (Kuva TBL laadunvarmistuksen tuloksesta)

Laadunvarmistus elintarviketeollisuudessa

Elintarvikkeiden valmistuksessa prosessien aikainen laadunvalvonta on osa tuoteturvallisuutta ja tähän kohdistuu paljon erilaisia vaatimuksia tuotannon aikaisen seurannan osalta. Esimerkiksi raaka-aineiden, tuotantotilojen puhtauden ja ilmanlaadun valvonta sekä elintarvikkeiden tuoteturvallisuuden täyttyminen tulee huomioida kaikissa prosessin vaiheissa.  Laadunvalvonta koostuu lakisääteisistä omavalvontavaatimuksista sekä tuotantoprosesseista sekä elintarvikkeiden ominaisuuksista riippuvasta muusta laadunvalvonnasta. Elintarviketeollisuudessa mikrobiologista laadunvalvontaa toteutetaan kansainvälisten menetelmästandardien mukaisesti. Standardeissa määritellään mm. näytteiden esikäsittelyyn käytettävät rikastusliemet sekä mikrobiologisissa tutkimuksissa käytettävät elatusaineet ja elatusainealustat.

Tammer BioLab valmistaa kasvualustoja sekä elintarvikenäytteiden että hygienianäytteiden (esim. pintapuhtaus) ja ilmanlaatunäytteiden ottoon. Mikrobiologiseen laadunvarmistukseen tarjolla on hyvin kattava valikoima kasvualustoja ja rikastusliuoksia. Elatusainetuotteita on saatavilla sekä pulloina että maljoina. Palvelumalli mahdollistaa asiakaskohtaisten erityistarpeiden huomioimisen, esim. tuottamalla räätälöityjä tuoteratkaisuja. Näissä voidaan huomioida esimerkiksi asiakkaalla käytössä olevat laadunvarmistuskäytännöt sekä poikkeavat pakkauskokotarpeet ja pakkausmateriaalit.

UBA+ -agar, jolla kasvaa Staphylococcus aureus. Malja on selektiivinen ja tarkoitettu panimobakteerien kasvatukseen. (Kuva TBL laadunvarmistuksen tuloksesta)

Tammer BioLabin tuotteiden laadunvarmistus

”Omien tuotteidemme laadunvarmistuksessa valvomme kaikkien valmistuserien laatua sekä valmistuksen aikana sekä testaamalla valmiita tuotteita”, toteaa laatupäällikkö Sari Jussila. Kullekin tuote-erälle tehdään alkukontaminaatiotestaus, jolla varmistetaan tuotteen puhtaus sekä säilyvyys. Tämän jälkeen toimivuuskontrollointien avulla varmistetaan, että tuotteilla tai tuotteissa kasvaa käyttötarkoituksen mukaiset mikrobit sekä selektiivisten elatusaineiden osalta se, ettei tuotteessa kasva sellaisia mikrobeja, joiden kasvu häiritsisi maljan käyttöä. Testattavien mikrobien määrittelyt tehdään elintarvikeanalytiikkaan tarkoitettujen tuotteiden osalta käytössä olevien tutkimusmenetelmästandardien, kansainvälisten suositusten ja mikrobiologimme valinnan mukaisesti. Kaikki uudet tuotteemme käyvät läpi oman laadunhallintajärjestelmämme mukaisen validointiprosessin, jossa varmistetaan, että valmistusprosessi ja sen vaiheet, materiaalit, raaka-aineet sekä tuotteilta vaadittavat kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet ovat tuotteen käyttötarkoitukseen soveltuvia.

Elintarvike-, rehu- ja vesianalytiikassa käytettävien elatusainealustojen valmistus ja laadunvarmistuskontrollit tehdään noudattaen standardin ISO 11133 vaatimuksia. Standardi koskee kasvualustojen valmistusta, tuotantoa, säilytystä ja toimivuuden testausta, sisältäen myös kvantitatiiviset tai semikvantitatiiviset laadunvarmistustoimet. Kaikille valmistuserille laaditaan analyysisertifikaatti, jossa on kuvattuna kattavasti tuotteen ja valmistuserän laadunvarmistustulokset ja laadunvarmistuksen toteutus. Analyysisertifikaatit ovat saatavilla eräkohtaisesti Tammer BioLabin asiakasportaalista.

ALOA-agarmalja, jolla kasvaa Listeria monocytogenes. Kyseessä on listeria-bakteerien havaitsemiseen käytettävä malja. (Kuva TBL laadunvarmistuksen tuloksesta).

Yhteistyö eri elintarvikealan toimijoiden kanssa

Asiakkaitamme ovat kattavasti eri elintarvikealojen toimijat. Atria, Finn Spring, Maitomaa ja Savo-Karjalan ympäristötutkimus ovat esimerkkejä asiakkaistamme, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia. Osalle asiakkaistamme on tehty räätälöityjä tuoteratkaisuja ja yhteistyössä on kehitetty myös uusia tuotteita vastaamaan asiakkaiden erikoistarpeita. Yhteistyössä asiakkaamme Atrian kanssa olemme testanneet erilaisia kromogeenisia maljoja Salmonellan analysoimiseksi lihanäytteistä. Kromogeenisissa maljoissa elatusaine sisältää kromogeenin, joka koostuu substraatista ja väriyhdisteestä eli kromoforista. Jos mikrobi tuottaa entsyymiä, joka erottaa substraatin kromoforista, syntyy mikrobipesäkkeeseen tai sen ympäristöön tunnistettava värireaktio. Kromogeenisten maljojen merkittävin hyöty on nopeus, sillä värireaktio auttaa sekä bakteerin tai hiivan tunnistamisessa että sekaflooran havaitsemisessa ilman työläitä jatkoviljelyitä. Myös kromogeeniseen elatusaineeseen voidaan lisätä myös jokin selektiivinen tekijä, kuten antibiootti, jolloin tuotteesta voidaan saada haluttuun käyttötarkoitukseen soveltuva selektiivinen elatusaine. Tammer BioLab on tuonut viime vuosina markkinoille useita elintarviketeollisuuden menetelmästandardien mukaisia kromogeenisia maljoja.

Viime vuonna toimme markkinoille DRBC-maljan (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar).Sillä tutkitaan elinkelpoisia hiivoja ja homeita tuotteista, joiden vesiaktiivisuus on yli 0.95. Tällaisia elintarvikkeita ovat kananmunat, liha, osa maitotuotteista ja tuotetahnoista sekä hedelmät ja vihannekset. Tämän maljan koestus tehtiin yhteistyönä Toholammilaisen perheyrityksen Finn Spring Oy:n kanssa. Tieto kyseisestä tuotetarpeesta tuli asiakkaaltamme ja siten oli mielekästä testata maljan toimivuus yhteistyössä heidän kanssaan. Nykyisin DRBC-malja on yleisessä myynnissä kaikille asiakkaillemme.

”Jos laadunvarmistuksessanne tarvitaan tavallisia tai räätälöityjä elatusainealustoja, ole ihmeessä yhteydessä ystävälliseen asiakaspalveluumme”, tiivistää Tammer BioLabin laboratorionjohtaja Anne Halkosalo.

Lisätiedot:
www.tammerbiolab.fi
tilaukset@tammerbiolab.fi
puh. 050-542 2210