Suomalaiselle sianlihalle uusi vientilupa Etelä-Afrikkaan

Etelä-Afrikka on hyväksynyt suomalaisen kuumentamattoman, jäädytetyn sianlihan tuonnin markkinoilleen.

Suomi ja Etelä-Afrikka ovat sopineet kuumentamattoman sianlihan viennin ehdoista ja viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta. Vienti voi alkaa sitten kun Etelä-Afrikan viranomaiset ovat lisänneet suomalaiset liha-alan laitokset Etelä-Afrikan hyväksymien laitosten listaan.

Sianlihan markkinoillepääsyhanke käynnistettiin syyskuussa 2011. Suomi sai vuosi sitten tammikuussa 2023 vientiluvan kuumennettujen sianlihatuotteiden vientiin Etelä-Afrikkaan, joten kuumentamattomalle lihalle saatu vientilupa kasvattaa vientimahdollisuuksia entisestään. 

Etelä-Afrikka on kiinnostava markkina suomalaisille elintarvikkeille. Suomesta voi viedä Etelä-Afrikkaan sianlihan lisäksi esimerkiksi myllyteollisuustuotteita, kalastustuotteita sekä muna- ja maitotuotteita. Käynnissä on lisäksi siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, joka käynnistettiin yhtä aikaa sianlihan markkinoillepääsyhankkeen kanssa syyskuussa 2011, mutta sen osalta hyväksyntäprosessi on vielä kesken.
Ruokaviraston sivulla  on lisätietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Etelä-Afrikkaan:  https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/maakohtaista-vientitietoa-kontissa/afrikka/etela-afrikka/