Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uudet tulokset julkaistu

Vähemmän hävikkiä, lisää materiaalitehokkuutta ja kustannussäästöjä yrityksille. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen toinen kausi (2022–2026) käynnistyi lupaavasti ja ensimmäinen vuosi toi mukanaan kestävää kehitystä edistäviä tuloksia. Sitoumuksessa ovat mukana Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Kymmenen yritystä, jotka ovat liittyneet sitoumukseen, toteuttivat yhteensä 74 toimenpidettä vuonna 2022. Vaikka suurin osa näistä toimenpiteistä arvioitiin laadullisin perustein, kustannussäästöjä saavutettiin kokonaisuudessaan noin 2,45 miljoonaa euroa.

Ruokahävikin vähentäminen oli keskeisin tavoite ja siinä edistyttiin monin eri toimenpitein. Uudet hinnoittelumallit, ruoka-avun ohjaus ja dataan perustuva ennakointi auttoivat yrityksiä vähentämään hävikkiä. Elintarviketeollisuudessa keskityttiin tuotantoprosessien parantamiseen, mittauksen kehittämiseen ja uusien tuoteinnovaatioiden käyttöönottoon, jotka mahdollistivat aiemmin käyttämättömien sivuvirtojen hyödyntämisen. Kaiken kaikkiaan hävikki väheni 427 tonnia.

Pakkausmateriaaleissa keskityttiin materiaalitehokkuuden parantamiseen. Uudet pakkausformaatit, ylipakkaamisen vähentäminen ja pakkausten kierrätettävyyden parantaminen olivat keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on tehdä pakkausmateriaaleista ympäristöystävällisempiä ja samalla kustannustehokkaampia.

Laadullisissa toimenpiteissä korostui arvoketjuyhteistyö ja kuluttajaneuvonta, erityisesti tuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten tiedottaminen.

Yhteenvetona voimme todeta, että toisen sitoumuskauden ensimmäinen vuosi on käynnistynyt hyvin. Sitoumuksessa mukana olleet yritykset ovat osoittaneet kykynsä innovoida ja kehittää toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, samalla luoden säästöjä ja vähentäen hävikkiä. Nämä tulokset ovat vahva osoitus elintarvikealan sitoutumisesta kestävään tulevaisuuteen.

”Kiitos kaikille mukana olleille yrityksille. Yhteistyöllä ja suunnitelmallisella tekemisellä on joukkovoimaa, sanoo asiantuntija Elina Fast Motivasta.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen tulokset