Motiva Oy

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uudet tulokset julkaistu

Vähemmän hävikkiä, lisää materiaalitehokkuutta ja kustannussäästöjä yrityksille. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen toinen kausi (2022–2026) käynnistyi lupaavasti ja ensimmäinen vuosi toi mukanaan kestävää kehitystä edistäviä tuloksia. Sitoumuksessa ovat mukana Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Uudistetut elintarvikkeiden hankintakriteerit tukevat luonnon monimuotoisuutta

Julkisille hankintayksiköille tarkoitettua Vastuullisten elintarvikehankintojen opasta ja siinä olevia hankintakriteereitä päivitettiin kesäkuussa 2023. Päivityksen tavoitteena oli huomioida luonnon monimuotoisuutta tukevia alkutuotannon menetelmiä julkisissa elintarvikehankinnoissa. Lisäksi kriteereihin tuotiin mukaan luonnon monimuotoisuudelle vaatimuksia sisältäviä laatujärjestelmiä ja sertifikaatteja.