Tartu kirjaan!

Vuosi 2021 tuo taas mukanaan mielenkiintoisia kirjoja.


Menestymisen taito

DI, KTM, konsultti, kouluttaja ja verkostostrategioiden kehittäjä Matti Hakanen kertoo kirjassaan Menestymisen taito, että menestyminen vaatii ennen kaikkea ajattelutavan muutosta. Hakanen käy kirjassa läpi 22 menestymisen osa-aluetta käytännön menetelmien ja esimerkkien avulla.

Kirjan on kustantanut Viisas Elämä Oy.


Radikaali uudistuminen

Valtiotieteen tohtori ja VTT:n työelämäprofessori Nando Malmelinin kirja Radikaali uudistuminen perustuu tutkimukseen, jonka havainnot syventävät ymmärrystä ihmisten johtamisesta pandemian jälkeisinä muutosaikoina. Erityisesti teoksessa pohditaan, minkälaista uutta, ihmislähtöistä ajattelua, osaamista ja johtamista uudistuvassa organisaatioissa tarvitaan.

Kirjan on julkaissut Kauppakamari.


Se ei johdu sinusta

Vaikka lainsäädäntö ja tunnustetut arvot puhuvat tasa-arvon puolesta, moni kokee työelämässä edelleen syrjintää. Tiina-Emilia Kauniston kirja Se ei johdu sinusta – vähättelyn historia työelämässä osoittaa, miten syy löytyy syvältä historiasta. Kaunisto on työelämän asiantuntija Monimuotoiset perheet -verkostossa.

Kirjan on julkaissut Avain-kirjankustantamo.

Kuplivaa kemiaa

ETT Anu Hopian ja FT Pekka Lehtosen teos Kuplivaa kemiaa. Kiehtovat juomat kotikaljasta kombuchaan kertoo, miten tutut juomat valmistetaan ja millaista kemiaa niiden maun, tuoksun ja muiden ominaisuuksien takana. Kirjassa tarkastellaan sekä alkoholittomia että alkoholillisia juomia ja pohditaan kaikkien aistien tuottamaa yhteisvaikutusta juoman nauttijalle.

Hopia toimii elintarvikekehityksen professorina Turun yliopistossa ja Lehtonen analyyttisen kemian dosenttina Helsingin yliopistossa.

Kirjan on kustantanut Gaudeamus.


Mitä koronapandemian jälkeen

Mitä koronapandemian jälkeen -teos on ilmestynyt painettuna ja laajennettuna laitoksena. Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäen teoksessa todetaan, että pandemian opetukset ja uudet menettelytavat voivat auttaa ratkaisemaan muita suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutos. Isomäelle on myönnetty vuonna 2020 Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Kirjan on julkaissut Into Kustannus.

Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä

Taloustoimittajat Jukka-Pekka Raeste ja Hannu Sokala kirjoittaneet teoksen Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Nämä yhtiöt ovat kasvaneet nopeasti niin suuriksi, että niiden päätösten vaikutukset ratkaisevat pitkälti niin ilmaston lämpenemisen, demokratian kuin instituutioidenkin tulevaisuuden.

Kirjan on julkaissut Kustannusosakeyhtiö Otava.


Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus

Professori Esa Väliverrosen ja tietokirjailija, tutkija Kai Ekholmin toimittama Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus -teos on saanut 25 000 euron suuruisen Vuoden tiedekirja -palkinnon vuonna 2021. Se on monipuolinen ja hyvin jäsennelty ja toimitettu teos tieteenteon edellytyksistä ja haasteista. Kirjan eri lukuja on ollut kirjoittamassa 17 tutkijaa eri tieteenaloilta.

Kirjan on kustantanut Vastapaino.


Tiedeneuvo

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Juha Hiedanpään toimittama Tiedeneuvo – Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun luo ajankohtaisia näkymiä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden asemaan luonnonvarapolitiikassa. Teos luo pohjaa moni- ja poikkitieteelliselle ymmärrykselle ja päätöksenteon tietotarpeelle.

Kirjan on kustantanut Vastapaino.