Eläinsuojeluasiamieheksi nimitettiin Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävään Ruokavirastossa on nimitetty yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala. Kupsala aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.9.2020. Määräaikaisuus kestää 31.12.2023 saakka.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyvien eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua tehtävään liittyvien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

Kupsalalla on laaja-alainen osaaminen eläinten hyvinvoinnin kysymyksissä, joita hän on tutkinut monitieteisissä hankkeissa. Kupsala on yhteiskuntatieteiden tohtori, ja hän on tutkinut tuotantoeläimiä koskevia asenteita ja käsityksiä väitöskirjassaan ja julkaissut eläinten hyvinvoinnin teemoista useita julkaisuja. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston hankkeessa Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet, jota rahoittaa Koneen Säätiö. Hän tutkii hankkeessa ruokapalveluiden asiakkaiden suhtautumista ruokien kestävyyteen, johon sisältyvät myös eläinten hyvinvoinnin kysymykset.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Eläinsuojeluasiamiehen toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Lähde: Ruokaviraston tiedote 15.6.2020

Nimityksiä alkukesä 2020

 • ETM Leticia Valenzuela Averruz on aloittanut Avena Nordic Grain Oy:n öljyliiketoiminnassa tuotekehityspäällikkönä 4.5.2020.
 • Anne Palmio on nimitetty Nevel Oy:n markkinointipäälliköksi. Hän vastaa yrityksen liiketoimintayksiköiden markkinoinnista.
 • Katja Heinonen on nimitetty Saarioinen Oy:ssä tehtävään Packaging Development Manager.
 • Linkosuon Kahvila Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Kati Ehrola 9.3.2020 alkaen. Timo Jänne jatkaa Linkosuon Leipomo Oy:n toimitusjohtajana.
 • Eläinsuojeluasiamiehen tehtävään Ruokavirastossa on nimitetty yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala. Hän aloitta määräaikaisessa virkasuhteessa 1.9.2020. Määräaikaisuus kestää 31.12.2023 saakka.
 • KTM Sampo Päällysaho on nimitetty päivittäistavarakaupan johtajaksi SOK Vähittäiskaupan ketjuohjaukseen 20.4.2020 alkaen.
 • Peter Krawczel on nimitetty eläinten hyvinvointitutkimuksen aulaisprofessoriksi Helsingin yliopiston Helsinki One Health -verkostoon. Hän on työskennellyt aikaisemmin Tennesseen yliopistossa Yhdysvalloissa. Virologian dosentti Tarja Sironen on aloittanut Helsinki One Health -verkostossa uhkaavien infektiotautien apulaisprofessorina.
 • TkT Marko Keskinen on nimitetty Aalto-yliopiston vesitalouden professoriksi.
 • Ravintolayhtiö Kanrestan myyntipäällikkönä on aloittanut 1.7.2020 Jeena Westerholm. Hän siirtyi uuteen toimenkuvaansa Finlandia-ravintolan myyntipäällikön tehtävästä.
 • David Ekberg on nimitetty Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2020 alkaen.
 • DI Kari Salminen on aloittanut Walki Groupin varatoimitusjohtajana.
 • VTT:n yhtiökokous nimitti 30.3.2020 kaksi uutta jäsentä VTT:n hallitukseen. He ovat Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Futurice Oy:n toimitusjohtaja Teemu Moisala.
 • TkT Minna Päivinen on nimitetty Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tutkimus- ja kehitysjohtajaksi.
 • Oulun ammattikorkeakoulun rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi on valittu TkT Heidi Fagerholm. Hän aloittaa ammattikorkeakoulun palveluksessa 1.10.2020 ja ottaa rehtorin tehtävän vastuulleen myöhemmin sovittavana ajankohtana.