Auditoija on jatkuvasti suurennuslasin alla

Kiwa Inspectan uusi elintarvikealan pääarvioija Heli Holma on pitkään haaveillut auditoijan työstä. Haave toteutui, kun rekrytointiyritys otti yhteyttä viime vuoden lopussa ja Holma eteni rekrytointiprosessissa loppusuoralle. Holmalla on kymmenen vuoden kokemus laatupäällikön tehtävästä elintarviketeollisuudessa. Vaikka aiempi kokemus on hyvin arvokasta nykyisessä työssä, hän ei voi työskennellä vielä itsenäisesti pääauditoijana.

– Koulutus itsenäisesti suoritettaviin auditointeihin on pitkä. Pätevöitymiseen tarvittava aika riippuu standardista. Yleisissä laatustandardeissa tarvitaan lyhyimmillään neljä kuukautta ja osassa elintarviketurvallisuusstandardeja huomattavasti enemmän, Holma tarkentaa.

Holman työlistalla on tällä hetkellä laatu-, elintarvikkeiden tuoteturvallisuus- ja ympäristöstandardien auditoijaksi pätevöityminen ja sen jälkeen työturvallisuus- ja vastuullisuusstandardien auditoijaksi pätevöityminen.

– Juuri nyt pätevöidyn FSSC 22000-standardin arvioijaksi ja seuraan kokeneiden arvioijien työtä kentällä. Tänä vuonna olen suorittanut hyväksytysti pääarvioijan kurssit ISO 9001- ja BRC- standardeista.

Pätevöitymisten jälkeenkin tiedossa on jatkuvasti uutta opiskeltavaa, sillä standardit päivittyvät jatkuvasti. 

– Korona-aika on tuonut BRC-standardiin dokumenttien etäauditointimahdollisuuden. Kyberuhkiin, tietoturvaan, elintarvikeväärennöksiin ja vastuullisuuteen liittyvät asiat nousevat nyt standardeissa vahvemmin esille kuin ennen.

Sertifiointien yhdenmukaisuus tavoitteena

Sertifiointien yksi tarkoitus on taata samanlainen toiminnan taso ja laatu erilaisissa yrityksissä ympäri maailmaa. Yhdenmukaisuuteen pyritään standardien tulkintaohjeilla, koulutuksilla, auditointinäytöillä ja auditointiraporttien tarkastamisella sertifiointiyrityksen sisällä ja sertifikaatin omistamien tahojen puolesta.

–Uudessa työssä yllätti jatkuva auditoijan työn valvonta. Auditoijan työtä seuraavat ja arvioivat oma organisaatio ja sertifikaatin omistajat. Jos laatupäällikön työ tuntui välillä rankalta jatkuvien auditointien ja oman työn arvioinnin takia, niin auditoijana joudun myös suurennuslasin alle, Holma kertoo.

Holma toivoo näkevänsä auditoijan työssä pitkiä asiakassuhteita, asiakkaiden auditoinneista saamia oivalluksia ja sitoutumista laatutyöhön. Hän on varautunut auditointien raportoinnin raskauteen ja siihen, että joutuu joskus tuottamaan asiakkaille myös pettymyksiä.

– Minun on tehtävä työni hyvin ja saamiani ohjeita noudattaen, vaikka tunnetasolla haluaisin katsoa jotain poikkeamaa läpi sormien. Haluan kuitenkin pitää huolen siitä, että annan palautetta hyvässä hengessä, Holma painottaa.

Muita nimityksiä

  • DI Pekka Tommola on nimitetty Suomen Pakkaustuottajat Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2022 alkaen. Hän on työskennellyt aiemmin Stora Enson pakkaustuoteyksikön myynnistä vastaavana johtajana ja toiminut Suomen Pakkausyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 alkaen, kolme viimeistä vuotta puheenjohtajana. MMM Sanna Peltola on nimitetty 1.8.2022 Suomen Pakkaustuottajat Oy:n muovinkierrätyksestä vastaavaksi materiaalipäälliköksi. Lassila &Tikanojalla liiketoimintapäällikkönä toimineella Peltolalla on yli kymmenen vuoden kokemus pakkausten tuottajavastuuasioista.
  • Kirsi Arvelo jatkaa Luonnonvarakeskuksen viestintä- ja markkinointijohtajana 21.8.2022 alkavalla viisivuotiskaudella. Hän on työskennellyt Lukessa viestintä- ja markkinointijohtajana vuodesta 2017. Arvelo toimii Luken johtoryhmän jäsenenä, ja raportoi pääjohtajalle. Ennen julkishallintoa Arvelo on toiminut viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävissä yksityisellä sektorilla. Johtava tutkija Martin Lidauer on nimitetty tutkimusprofessoriksi Tuotantojärjestelmät-yksikköön, genomiikan ja jalostuksen tutkimusryhmään. Lidauer aloitti tehtävässä 1.8.2022. Juha-Matti Katajajuuri on nimitetty tehtävään Group Manager, (Sustainability Science and Indicators) & Senior Scientist.
  • MMM, agronomi Suvi Rinta-Kiikka on aloittanut Elintarviketeollisuusliitossa viestinnän asiantuntijana 1.8.2022 ja OTM, HM Samuli Nissilä on aloittanut työmarkkina-asiantuntijana 9.8.2022 työ- ja osaaminen edunvalvontakokonaisuudessa.
  • Hilla Carpén on aloittanut Fazerilla tehtävässä Senior Marketing Manager
  • Roope Kakkola on nimitetty UPM Specialty Papersillä rooliin Senior Manager, Strategy & Business Development
  • Jarno Ikonen on aloittanut laatupäällikkönä Pharmia Oy:ssä
  • Elviira Kärkkäinen on aloittanut Onego Biolla johtavana bioprosessi-insinöörinä
  • Emma Laivisto on aloittanut Customer Development Managerina Valiolla
  • Inka Orko on aloittanut VTT:llä roolissa Lead, Circular Economy
  • Noora Heikintalo o naloittanut laboratoriotieteiden ammatillisena opettajana Stadin AO:ssa