Saunapalvin valmistus Suomessa jatkuu: PAH-poikkeus läpi EU:ssa

Euroopan komission pysyvä komitea on perjantaina 21.2. hyväksynyt ehdotuksen, jolla asetetaan pysyvä poikkeus perinteisesti savustettujen liha- ja kalatuotteiden PAH-raja-arvoihin. Päätös mahdollistaa perinteisen saunapalvin tuotannon jatkumisen Suomessa.

Perinteisen suomalaisen saunapalvikinkun ja muiden maistuvien perinnepalvituotteiden valmistus uhkasi loppua kokonaan, kun PAH-pitoisuuksien raja-arvoja elintarvikkeissa kiristettiin EU-tasolla. Suomi haki kolme vuotta sitten pysyvää poikkeusta perinteisesti savustettujen liha- ja kalatuotteiden PAH-pitoisuuksien raja-arvoihin.

Nyt liha-ala saa henkäistä helpotuksesta, kun Euroopan komission pysyvä komitea on perjantaina 21.2.hyväksynyt ehdotuksen, jolla pysyvä poikkeus asetetaan voimaan. Lihakeskusliiton hallituksen jäsen, Savuhovi Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lainto selostaa, että pysyvä PAH-poikkeus koskee perinteisesti savustettuja liha- ja kalatuotteita määrätyin rajauksin.

Hyvä yhteistyö viranomaisen kanssa

Uusi EU-asetus tulee todennäköisesti voimaan touko-kesäkuun vaihteessa, kun kolmen kuukauden ns. tarkasteluaika on päättynyt. Tarkasteluajan puitteissa EU:n parlamentilla ja neuvostolla on vielä mahdollisuus palauttaa ehdotus valmisteluun.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusyksikön erityisasiantuntija Elina Pahkala (opintovapaalla, sijainen erityisasiantuntija Terhi Virtanen) on hoitanut PAH-poikkeusta koskevan prosessin komission kanssa. Pahkala muistuttaa, että poikkeuksen ehtona on monitorointivelvoite sekä jäsenvaltioilla että toimijoilla, jotka poikkeusta haluavat soveltaa.  Perinteisesti savustetuille tuotteille väliaikaisesti asetetut PAH-pitoisuuksien raja-arvot tulevat pysyvästi voimaan. Toiminnassa pitää varmistaa, että yhdisteiden pitoisuudet pysyvät rajojen puitteissa.  Poikkeuksen alaisia tuotteita ei saa toimittaa vientiin.

Lihakeskusliiton jäsenyritykset kiittelevät hyvää yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

− Ilman ministeriön aktiivisuutta asia ei olisi lähtenyt liikkeelle, ja moni alan pk-yritys olisi joutunut lopettamaan toimintansa, Pasi Lainto korostaa nyt saadun päätöksen merkittävyyttä.

Saunapalvissa on kyse artesaanituotteesta, jolla on valtava kulttuurinen ja gastronominen arvo osana suomalaista ruokakulttuuria. Näillä tuotteilla on iso työllistävä vaikutus.

−  Olemme tehneet paljon toimenpiteitä sekä itse että viranomaisten kanssa PAH-pitoisuuksien alentamiseksi tuotantoprosessissa. Ikävä kyllä perinteiset savustusmenetelmät eivät taivu uusiin raja-arvoihin. Jäsenyrityksemme pystyvät kyllä valmistamaan raja-arvoihin mahtuvia tuotteita, mutta valmistusprosessia pitää muuttaa niin paljon, ettei kysymyksessä ole enää sama perinteinen tuote. Tuotteiden maku, tuoksu ja rakenne muuttuvat ratkaisevasti, Lainto selostaa valmistusprosessia.

Valvontaan liittyvissä kysymyksissä toimijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä paikalliseen elintarvikevalvontaviranomaiseen. Lisätietoa ja hyvät toimintatavat PAH-yhdisteiden vähentämiseksi savustus- ja kuivausprosessissa löytyvät Ruokaviraston sivuilta:https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/kontaminantit/pah-yhdisteet/

Saunapalvikinkun EU-nimisuoja odottaa päätöstä Brysselistä

Seuraava vaihe Lihakeskusliiton Saunapalvin pelastusoperaatiossa on saada päätös Saunapalvikinkun EU-nimisuojasta. Lihakeskusliittoa lähellä oleva Saunapalviyhdistys ry on hakenut perinteiselle saunapalvikinkulle EU-suojattua maantieteellistä merkintää. Täsmällinen nimitys on ”Aito Saunapalvikinkku”.

Suomessa asiaa hoitaa maaseutuvirasto. Saunapalvikinkun kansallinen käsittely on hoidettu, ja asia on parhaillaan EU-komission käsittelyssä.

Lisätietoja:

Pasi Lainto, Savuhovi Oy (Kerava), pasi.lainto@savuhovi.fi

Tero Sivula, Veljekset Mattila Oy (Ylöjärvi), tero.sivula@veljeksetmattila.fi

Seppo Korpela, Lihajaloste Korpela Oy (Huittinen), seppo.korpela@lihajaloste-korpela.fi

Ville Ruuda, Palviliha Oy (Kouvola), ville.ruuda@palviliha.fi

Rami Himanto, Perniön Liha Oy (Salo), rami.himanto@pernionliha.fi

Hannuksela Mari, Lihakeskusliitto ry, mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi

Lihakeskusliitto on erikoistunut perhe- ja pk-yritysten edunvalvontaan. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 500 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 3000. Välillinen työllisyysvaikutus on moninkertainen. Lihakeskusliiton jäsenyritykset ovat teurastamoja, tukkuliikkeitä ja lihanjalostajia.  www.lihakeskusliitto.fi, Facebook Lihakeskusliitto