Brexit muutti eläimistä saatavien tuotteiden tuonnin Britanniasta

Britannia lähti EU:n sisämarkkinoilta ja muuttui kolmanneksi maaksi, kun Brexitin siirtymäkausi loppui 31.12.2020. Siitä lähtien Britanniasta tuotavat elävät eläimet ja eläimistä saatavat elintarvikkeet sekä muut eläinperäiset tuotteet on pitänyt tarkastuttaa rajatarkastusasemalla niiden saapuessa EU:n alueelle.

Rajatarkastusvaatimus koskee kaikkia eläimistä saatavia elintarvikkeita muutamia yhdistelmätuotteita lukuun ottamatta. EU:n ulkopuolelta saapuvien, eläimistä saatavien tuotteiden rajatarkastusasemat sijaitsevat Suomessa Vuosaaren satamassa, Helsingin lentoasemalla ja Vaalimaan maantien rajanylityspaikalla.

Maahantuoja tekee ennakkoilmoituksen täyttämällä CHED-asiakirjan (Common Health Entry Documeny) osan I EU:n TRACES-NT -järjestelmässä (Trade Control and Expert System New Technology) viimeistään yksi työpäivä ennen erän saapumista rajatarkastukseen. Rajatarkastuksen yhteydessä rajaeläinlääkäri tarkastaa erän asiakirjat ja suorittaa tunnistustarkastuksen. Usein tehdään myös fyysinen tarkastus.

Laboratorionäytteitä otetaan näytteenottosuunnitelman mukaan ja aina, kun on syytä epäillä ongelmia tuotavassa erässä. Rajatarkastuksen jälkeen rajaeläinlääkäri merkitsee erän hyväksymisen tai hylkäämisen TRACES-NT-järjestelmään täyttämällä CHED-asiakirjasta osan II. Osat I ja II muodostavat yhdessä rajatarkastustodistuksen.

Vuosaaren satamassa ruuhkainen alkuvuosi

Suomessa tarkastusmäärät ovat olleet Vuosaaren sataman rajatarkastusasemalla koko alkuvuoden ajan suuria. Britanniasta saapuneet tuontierät ovat lisänneet rajatarkastettavien erien kokonaismäärää yli 30 prosenttia.

Vaadittavissa asiakirjoissa on esiintynyt usein puutteita, ja tuontieriä on jäänyt odottamaan asiakirjojen täydentämistä. Ruokavirasto palkkasi syyskuussa toisen rajaeläinlääkärin Vuosaaren sataman rajatarkastusasemalle helpottamaan Brexitin aiheuttamaa työmäärää.

Britanniasta tuodaan suoraan Suomeen ylivoimaisesti eniten lemmikkien ruokaa ja jonkin verran myös muuta rehua. Eläinperäisiä elintarvikkeita on tähän mennessä tuotu hyvin vähän, lähinnä leivontaan tarkoitettuja yhdistelmätuotteita. Suurin osa Britanniasta tuotavista eläinperäisistä elintarvikkeista tuodaan muita väyliä pitkin Suomeen ja tarkastetaan jollakin toisella rajatarkastusasemalla EU:n ulkorajalla.

Virheelliset todistukset jumittavat tuontieriä

Brexitin voimaantulon jälkeen Britanniassa on edelleen ongelmia täyttää tarvittavat todistukset oikein. Tuontieriä on virheellisten todistusten vuoksi jäänyt jumiin EU:n satamiin, myös Suomeen. Tilanne on onneksi parantunut alkuvuodesta.

Erä joudutaan hylkäämään ja palauttamaan tai tuhoamaan maahantuojan kustannuksella, jos tuontiehdot eivät täyty ja asiakirjoissa on puutteita. Tuontivaatimuksista kannattaakin ottaa selvää, ennen kuin uutta tuotetta alkaa tuoda Suomeen.

Maahantuoja vastaa siitä, että tuonnin ehdot täyttyvät. Suositeltavaa on lähettää skannatut asiakirjat etukäteen rajatarkastusasemalle, jotta voidaan varmistaa niiden olevan kunnossa. Tällöin asiakirjoja voidaan täydentää ennen erän lähtöä matkaan, ja maahantuoja voi välttyä asiakirjapuutteista johtuvilta turhilta viiveiltä ja kustannuksilta.

Lisätietoja:

Eläinperäisten tuotteiden tuonti:
ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/

Rajatarkastusasemat EU:ssa:
ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en

TRACES:
webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


Tuontivaatimukset:

  • Sallittu tuote ja lähtömaa
  • Hyväksytty laitos (löytyy TRACES-järjestelmästä)
  • Oikeanmallinen terveystodistus alkuperäisenä erän mukana
  • Jäämävalvontasuunnitelma
  • Mahdolliset suojapäätökset huomioitu
  • RASFF -ilmoitukset huomioitu (Rapid Alert System for Food and Feed)
  • Mahdollinen tehostettu valvonta huomioitu (Intensified Official Control)

Yhdistelmätuotteet:

  • Yhdistelmätuotteet ovat elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita.
  • Tuontierällä pitää olla terveystodistus tai yksityinen varmenne tuotekategoriasta riippuen.
  • Osa yksityisen varmenteen tarvitsevista tuotteista on vapautettu rajatarkastusasemalla (BCP) tapahtuvasta tuontivalvonnasta.

}
Yhdistelmätuotteen tuontierillä on kaksi tarkastusväylää. Kuva: Kitty Schulman