Suomalaisella AIPA-oluella poikkeuksellinen bioprofiili

Oluen bioprofiili vastaa biologista sormenjälkeä, jonka muodostavat sille tunnusomaiset biokemialliset yhdisteet. Hopping Brewsters Beer Company Oy:n valmistamalla American India Pale Ale -oluella (AIPA) on todettu poikkeuksellinen bioprofiili verrattuna aikaisemmin tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistuihin olutyyppeihin. Tuote on voittanut Suomen Paras Olut -kilpailun vuonna 2017.

Sen ainutlaatuisen aistinvaraisen profiilin synnyttivät määrältään ja tyypiltään poikkeukselliset aminohapot, orgaaniset hapot, hiilihydraatit, aromaattiset amiinit ja aminohapot sekä erityisesti nukleiinihapot, todetaan opiskelija Harri Katajamäen Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa tekemässä American IPA-oluen bioprofilointi -tutkimus- ja kehitysraportissa.

Katajamäki tutki akaalaisen Hopping Brewsters Beer Company Oy:n AIPA-oluen eri valmistusvaiheiden eli mäskäyksen, keiton, sekundäärifermentaation ja pullotetun tuotteen bioprofiilien välisiä eroja ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NMR). Lisäksi hän vertaili AIPA-oluen pullotetun tuotteen kvantitatiivista biokemiallista profiilia muihin kirjallisuudessa esitettyihin maantieteellisesti ja valmistustavoiltaan eri tyyppisten oluiden biokemiallisiin kvantitatiivisiin profiileihin.

Tutkimustulosten perusteella AIPA-oluen poikkeuksellista ja ainutlaatuista bioprofiilia voidaan hyödyntää yrityksen kotimaisessa ja ulkomaisessa markkinoinnissa, tuotekehityksessä, valmistuksessa, tutkimuksessa, omavalvonnassa ja laadun kehittämisessä sekä tuotesuojauksessa.

AIPA-oluen valmistuksessa käytetyn veden ominaisuudet, hyvin väkevä vierrefermentaatio sekä syntyvät biokemialliset yhdisteet tekevät siitä aistinvaraiselta profiililtaan ainutlaatuisen oluen. Pullotetun AIPA-oluen alifaattisessa eli ei-aromaattisten hiilivetyjen alueessa korostuivat muihin oluttyyppeihin verrattuna moninkertaiset määrät sitruuna-, muurahais-, omena- ja fumariinihapon suoloja sekä 2-oksoheksaanihappoa. Sokerialueessa korostuivat dekstriinin ja maltotrioosin poikkeuksellisen suuret määrät.

Aromaattisessa alueessa korostuivat suuret määrät histamiinia ja sen esiastetta histidiiniä, gallusihappoa, tryptofaania, tyrosiinia, sytidiiniä ja tymidiiniä. Erityisesti nukleiinihappojen monikymmenkertainen määrä suhteessa oluen flavoria muuttavaan raja-arvoon ( > 6 mg/l), antoi tälle oluelle erityisen ja ainutlaatuisen organoleptisen profiilin. Amerikkalaistyylisen IPA-oluen kuuluu olla alkoholipitoisuudeltaan voimakas ja maltainen runko, joka tasapainotetaan voimakkaalla humaloinnilla.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Claudia Battarran pro gradu -tutkimuksen kanssa, joka oli osa hänen ohjaajiensa tutkijatohtori Luca Laghin ja professori Francesco Capozzin Oluen bioprofiili -tutkimusta Bolognan yliopistossa. Hopping Brewster Beer Company Oy:n AIPA-oluen eri valmistusvaiheiden näytteet analysoitiin kvalitatiivisesti NMR-spektroskopialla Bolognan yliopistossa 30.11.2017–23.4.2018 välisena aikana.

Lisätietoja:

harri.katajamaki76@gmail.com

Susanna.Peltonen@hamk.fi

kimmo@hoppingbrewster.fi

**************************

Nuoret siiderinkuluttajat eivät tunne suomalaista aitoa omenasiideriä

Kyselytutkimuksessa selvitettiin Suomalainen Aito Siideri SASS® -tavaramerkin tunnettuutta. Harri Katajamäen HAMKinBio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa tekemässä Suomalaisen aidon omenasiiderin tuotekehitys -opinnäytetyössäselvisi, että 18−31-vuotiaatsiiderin kuluttajat eivät tunne suomalaisen aidon omenasiiderin tuotemerkkejä, kotimaisia valmistajia tai saatavuutta vähittäismyynnissä.

Katajamäki tutki suomalaisen aidon omenasiiderin tunnettavuutta ja sen kuluttajakohderyhmiä piensiiderituottaja Terissaari Oy:lle.

Pientuottaja Terissaari Oy valmistaa siiderinsä luomuomenatarhansa omenoista. Kuva: Johannes Vuorinen

Globaalin siideriteollisuuden megatrendejä ovat autenttisuus, kestävä kehitys, hyvinvointi, korkealuokkaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Autenttisuudella tarkoitetaan, että kuluttajat etsivät ja ostavat siidereitä, joihin he voivat luottaa. Heitä kiinnostavat tuotteeseen liittyvät perinteet ja historia, paikallinen ja alueellinen sijainti, luonnolliset raaka-aineet, luonnonmukainen tuotantotapa, turvallisuus, tuottajan asiantuntemus ja käsityöläisyys. Kestävä kehitys arvojen mukaisesti kuluttajat suosivat entistä enemmän ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä siideripakkauksia, joissa korostuvat eettisyys, hyvinvointi ja vastuullinen kaupankäynti sekä koko tuotantoketjun läpinäkyvyys. He suosivat hyvinvointi -trendin mukaisesti matala-alkoholisia ja alkoholittomia, luonnollisia ja vähäsokerisia siidereitä.

Omenasatoa Terissaaressa. Kuva: Johannes Vuorinen

Tuotteen markkinoinnin tärkeimpiä asioita ovat tunnettuus ja saatavuus. Kyselytutkimuksessa 18–31-vuotiaista siiderikuluttajista 70 prosenttia ei tuntenut suomalaisen aidon omenasiiderin tuotemerkkejä ja 55 prosenttiaei tuntenut sen kotimaisia valmistajia. Lisäksi 62 prosenttia 18–31-vuotiaista vastaajista ilmoitti, että suomalaista aitoa omenasiideriä ei ole saatavilla heidän asuinpaikkansa vähittäismyynnistä.

Tutkimus oli ensimmäinen Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikassa tehty siiderin kuluttajakyselytutkimus. Kyselyn kohdejoukko oli 365 Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan ja puutarhatalouden opiskelijaa.

Lisätietoja:

theseus.fi/handle/10024/336644

aitosiideri.fi