Ruokakasvatus edistää kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppimista

Kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppiminen on tärkeää monipuolisen, terveyttä edistävän ja kestävän ruokavalion toteutumiseksi. Kodin ja varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksella voidaan edistää lasten halua syödä kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus on lapsilla suositeltua vähäisempää, joten niiden käytön lisääminen on keskeisimpiä kehitystarpeita lasten ruokavaliossa.

Väitöskirjatutkimuksen1 mukaan molemmilla vanhemmilla on merkittävä rooli lasten ruokakasvattajina. Äitien mieltymys oli positiivisesti yhteydessä lasten kasvis-, marja- ja hedelmämieltymyksiin. Äitien ja lasten salaatin ja tuoreiden kasvisten, kypsennettyjen kasvisten sekä marjojen ja hedelmien kulutus olivat niin ikään positiivisesti yhteydessä toisiinsa.

Isien mieltymys taas oli positiivisesti yhteydessä lasten mieltymyksiin voimakkaan makuisten kasvisten ja marjojen osalta. Kulutuksen kohdalla isien ja lasten välillä oli yhteys vain kypsennetyissä kasviksissa.

Kotiympäristössä lasten oppimista syömään kasviksia, marjoja ja hedelmiä tukee parhaiten se, että äiti ja isä näyttävät yhtenäistä, positiivista mallia niihin liittyvistä mieltymyksistä ja niiden kulutuksesta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että makuominaisuuksiltaan haastavampien kasvisten, marjojen ja hedelmien, kuten happamien marjojen ja karvaiden kaalien kohdalla molempien vanhempien toteuttama yhtenäinen ruokakasvatus on erityisen tärkeää.

Varhaiskasvatus tukee perheitä ruokakasvatustyössä

Varhaiskasvatuksen aistilähtöisellä Sapere-ruokakasvatuksella oli positiivinen yhteys lasten halukkuuteen valita kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Tämä yhteys oli voimakkain matalammin koulutettujen äitien lapsilla.

Tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksessa toteutettu Sapere-ruokakasvatus on mahdollinen työväline lasten välisten sosioekonomisten erojen tasoittamiseen ruokakasvatuksessa sekä lasten oppimisessa syömään kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Tutkimuksen soveltaminen käytäntöön

Tutkimustulosten keskeinen merkitys liittyy lasten tervettä kasvua ja kehitystä tukevan ruokavalion edistämiseen. Tulokset osoittavat, että on tärkeää huomioida lasten eri ruokakasvatusympäristöt ja kaikki niissä toimivat aikuiset, kun halutaan lasten oppivan syömään enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Myös ruuanvalmistusmenetelmällä on merkitystä. Kasvikset voidaan kypsentää monella eri tavalla, ja valittu menetelmä saattaa vaikuttaa siihen, miten miellyttäväksi kasvikset koetaan.

Tutkimustulokset paikkaavat tiedon aukkoja isien roolista lasten oppimisessa syömään kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Tällä on käytännön merkitystä lapsiperheiden ravitsemuksen parissa työskenteleville ammattilaisille. On yhä tärkeämpää, että lapsiperheiden kasvisten, marjojen ja hedelmien syönnin edistämisessä huomioidaan molemmat vanhemmat.

Lähteet:

1 Kähkönen K. Varhaisen ruokakasvatuksen yhteys kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppimiseen ja kulutukseen. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2022

2 Terveyttä ja iloa ruoasta – Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, THL, 2018

3 Syödään ja opitaan yhdessä – Kouluruokailusuositus. THL, 2017

4 Vepsäläinen H ym. A Mobile App to Increase Fruit and Vegetable Acceptance Among Finnish and Polish Preschoolers: Randomized Trial. JMIR mHealth and uHealth, 2022


Digitaalisia apuvälineitä ruokakasvatukseen

Neuvokas Perhe -ruokakasvatus. Osoitteesta neuvokasperhe.fi/ammattilaiset löytyy kattava tieto- ja ideapankki sekä verkkokurssi ruokakasvatuksen vahvistamiseen ja toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Verkkokurssi ja tietopankki vahvistavat lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tietopohjaa ja yhtenäistävät käytänteitä. Ideapankki tarjoaa lähes 200 käytännönläheistä ideaa ruokakasvatukseen. Sivustoa ylläpitää Sydänliitto.

Nykytila.fi -työkalu. Osoitteesta nykytila.fi löytyvä työkalu on tarkoitettu päiväkotien ja koulujen ruokailun ja ruokakasvatuksen arviointiin, seurantaan ja näkyväksi tekemiseen. Työkalun 30 väittämää pohjautuvat ruokailusuosituksiin2,3. Sivusto tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja kunnille helpon tavan seurata ja vahvistaa ruokakasvatusta. Sivustoa ylläpitää Ruokakasvatusyhdistys Ruukku.

Myyrän mielikasvikset –mobiilipeli. Peli on varhaiskasvatukseen tarkoitettu apuväline, jossa lapset pääsevät tutustumaan kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin tehtävien, leikkien ja pienpelien avulla. Pelin hyödyntäminen päiväkodissa lisää tutkitusti lasten kasvisten ja hedelmien hyväksyntää4. Peli on kehitetty Helsingin yliopiston ja NordicEdun yhteistyönä. Ladattavissa Play-kaupasta ja App Storesta.

Vegemi -sovellus. Lapsiperheille suunnatussa sovelluksessa seikkailee hyvä vatsabakteeri Vegemi, joka rakastaa rouskutella kasviksia. Sovellus tunnistaa kasviksia ja hedelmiä ja yhdistää niitä supervoimiin, jotka näkyvät hahmon muuttuessa valitun supervoiman mukaan. Vegemin voi tavata myös hevi-osastolla, ja se innostaa vanhempia tutustumaan kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin yhdessä lasten kanssa. Venner Oy:n kehittämä sovellus on ladattavissa Play-kaupasta ja App Storesta.

Vegemi innostaa lapsia ja aikuisia tutustumaan kasviksiin. Kuva: Venner