Tähtäimessä tulevaisuuden ruoka

Syödähän meidän kaikkien täytyy – niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Tarvitsemme ravintoa pysyäksemme hengissä, mutta olemme oppineet myös syömään itsemme hengiltä. Yltäkylläisyydessä ruoka on usein paljon muutakin kuin pelkkää ravintoa: nautinto, ajanvietto, juhla, palkinto, lohdutus… Ajattelemme usein elämäämme ruuan kautta, jolloin ajaudumme kuluttamaan ja syömään yhä enemmän.

Terveytemme ei kestä tätä kehitystä, eikä maapallokaan itsekeskeistä kulutuskierrettä. Puhutaan ruokakriisistä. Sanotaan, että ruuantuotantoa pitää muuttaa, jotta ruokaa riittää tulevaisuudessa.

Paljon vouhkataan, että tulemme syömään esimerkiksi hyönteisiä – sellaista ”Tulevaisuuden Ruokaa”. Pelkäämme kuitenkin hyönteisiä, tulevaisuutta ylipäätään ja sitä, että meidän pitää syödä sahanpuruun verrattavaa biomassaa. Pelkäämme, että joudumme palamaan yksioikoiseen ”Ruoka ravintona” -ajatteluun ja unohtamaan nautinnon.

Ei siis ihme, että muutosvastarintaa löytyy. Jos tosin olemme oikein rehellisiä itsellemme, olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että ruuantuotantomme ei ole oikeudenmukainen, tasapuolinen eikä kestävällä pohjalla. Tulevaisuudessa ruokaa on oikeastaan pakko tuottaa eri tavalla, mutta mistä siinä tulevaisuuden ruuassa on oikeastaan kysymys?

Tehokas tuotanto on keskeistä tulevaisuuden ruoassa. Tehokkuuden määritelmä on kuitenkin eri kuin nykyisessä tuotannossa.

Tehokkuuden on tarkoitettava tulevaisuudessa sitä, että panoksiin verrattuna koko ruokaketju tuottaa mahdollisimman paljon tuotoksia. Parempi kokonaistehokkuus tarkoittaa esimerkiksi vähemmän lihansyöntiä, koska ei ole tehokasta osaoptimoida ketjua tuottamaan halpaa lihaa. Yksinkertaisesti koska se ei ole kokonaisuuden kannalta tehokasta panoksien käyttöä, eikä edes halpaa, jos todelliset kustannukset huomioidaan.

Lihaa tuotetaan tulevaisuudessa kokonaisuuden ehdoilla, eli tuotetaan vähemmän mutta parempilaatuista lihaa. Systeemiajattelu ja kokonaisuuden optimointi – nämä ajatukset pitäisi tulla meille kaikille tutuiksi. Näin teemme tulevaisuudessa vähemmästä enemmän ruokaa.

Tulevaisuuden ruoka on kannattavampaa bisnestä. Kannattavuus perustuu sille, että tulevaisuuden tuottoa ei syödä tekemällä lyhytjänteistä kvartaalitaloutta. Raaka-aineen ja muiden panoksien saatavuus huomenna on pitkäjänteisen kannattavuuden kannalta tärkeämpää kuin niiden alin mahdollinen kustannus tänään.

Tulevaisuuden ruuassa on oleellista, että jokainen ruokaketjun toimija on kannattava. Parempi ketjun kannattavuus luodaan osaltaan poistamalla turhia välikäsiä. Toisaalta kustannuksia vältetään minimoimalla muun muassa jätteiden määrä. Kokonaiskannattavuus on parempi, kun jätevirrat hyödynnetään uudestaan ruuantuotantoon.

Kiertotalous, uudenlaiset ruokaketjut ja liiketoimintamallit ovat tulevaisuuden ruuan ja taloudellisen kannattavuuden rakennuspalikoita.

Tulevaisuuden ruoka on arvostettua. Suhtautuminen ruokaan on avaintekijä, jotta voimme siirtyä tuottamaan tätä tulevaisuuden ruokaa.

Silloin kun todella arvostamme jokaista ruoka-annosta ja syömäämme suupalaa, teemme luonnostaan parempia valintoja itsemme ja maapallon kannalta. Arvostus herättää kiinnostuksen ruokaa, sen alkuperää, tuotantotapaa ja kulutuksen vaikutuksia kohtaan. Se ajaa meitä syömään paremmin itsemme kannalta ja valitsemaan eettisemmin ja kestävämmin tuotettuja vaihtoehtoja.

Tulevaisuuden ruokaa on pakko tuottaa eri tavalla.

Arvostus ajaa meidät elintarvikeketjun toimijoina välittämään enemmän päätöksistämme ja niiden laajemmista vaikutuksista ketjun muihin toimijoihin, kuluttajiin ja ympäristöön. Tuottamalla arvostuksen arvoista ruokaa teemme jotain, mistä voimme olla myös aidosti ylpeitä.

Mitä sitten syömme tulevaisuudessa? Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ehkäpä tosiaan hyönteisiä. Ehkä jotain muuta. Tulevaisuuden ruuan tuottamisessa kaikki mahdollisuudet kannattaa pitää kuitenkin avoimina. Ajatuksemme muuttuvat, niin myös arvostamamme asiat. Joka tapauksessa tulevaisuuden ruuassa on edelleen kysymys maittavasta ja herkullisesta ruuasta.

Tehdään siis ruokaa paremmalle tulevaisuudelle ‒ oikeudenmukaisesti, eettisesti ja ympäristöystävällisesti. Tuotetaan ruokaa, joka ansaitsee arvostuksen. Juuri tämä on käytännössä sitä paljon puhuttua vastuullisuutta.