Pakkaus on mahdollisuus

Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 4/2016 Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä kiteytti puheenvuorossaan hyvin pakkauksen tehtäviä ja haasteita. Pakkaus on välttämätön hyvä. Ensisijainen tehtävä on suojata tuotetta ympäristöltä (tai ympäristöä tuotteelta). Pakkaus myös mahdollistaa kuljettamisen ja logistiikan. Se informoi sisällöstä, säilyttämisestä ja kierrättämisestä sekä toimii markkinointiviestinnän välineenä.

Tässä numerossa asiantuntijat kertovat käytännön esimerkkejä pakkausten lisääntyvästä merkityksestä informaation välineenä ja uusista ratkaisuista. Mikromuovit ovat lisäksi nousseet raflaaviin otsikoihin: ”Tiesitkö, että juot pulloveden mukana muovia”, luki vastoittain Ylen sivuilla. Tutkimustuloksia mikromuovien merkityksestä tarvitaan kuitenkin lisää, jotta niiden vaikutukset pystytään arvioimaan.

Lisää oivallusta peliin!

PAKKAUS ON TÄRKEÄ OSA kylmäketjusta kerättävää informaatiota, josta kauppaketju Lidlin käyttöönottama älytarra on hyvä esimerkki. Lidlin omien merkkien alla myytäviin kalapakkauksiin on tulossa älytarroja, joiden avulla voi varmistua tuotteiden katkeamattomasta kylmäketjusta. Älytarrat parantavat tuoteturvallisuutta ja kylmäketjun varmistamista entistä läpinäkyvämmin.

Tuotetiedon antamista selvittää myös Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hanke, jonka toteuttavat Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT ry Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoituksella.

Hyvinvointimerkinnän tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvointia kautta tuotantoketjun ja parantaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia hyvinvointimyönteisen tuotannon tukemisessa. Merkintä auttaa myös julkisten hankintojen vaatimusten suunnittelua sekä suomalaisten, laadukkaasti ja eettisesti tuotettujen, eläinperäisten tuotteiden vientimarkkinointia.

RUOKAHÄVIKKIÄ VOIDAAN VÄHENTÄÄ ja materiaalitehokkuutta parantaa myös pakkaamisella. Sinällään pakkauksen ja logistiikan osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutusten synnyssä on usein pieni, noin 5−15 prosenttia.

Pakkaus on ekologinen silloin, kun se suojaa tuotetta mahdollisimman hyvin. Mikään pakkausmateriaali ei automaattisesti ole ympäristövaikutuksiltaan parempi tai huonompi. Hyvin tuotetta suojaava pakkausmateriaali on paras. Pakkausmateriaalin vähentäminen tai keventäminen on hyvästä vain silloin, jos se ei lisää hävikkiä yhtään missään logistiikkaketjun kohdassa tai kotitaloudessa.

Vierailin maaliskuussa Anuga FoodTec -tapahtumassa. Esimerkiksi hollantilainen pakkausyhdistys (NVC) näkee ”paremmat” pakkaukset keskeisenä keinona vähentää ruokahävikkiä. Innova Market Insightsin puheenvuoroissa muistutettiin, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kierrätysmateriaaleista valmistetuista pakkauksista ja niiden merkityksestä materiaalitehokkuudelle.

HYVÄ PAKKAUS ON ”tylsien” teknisten, logististen ja lainsäädännöllisten seikkojen lisäksi hauska ja oivaltava. Lehden lukijat muistavat varmasti Kanniston Leipomon designpiparkakun vuosikymmenen alusta. Kolmeen sydämenmuotoiseen osaan halkeava piparkakku pakattiin tyylikkääseen pakkaukseen. Innovatiivinen tuote hyvin suunnitellulla pakkausratkaisulla niitti mainetta ja kunniaa kotimaassa ja sai palkintoja sekä Lontoossa että New Yorkissa. Lisää oivallusta peliin!