Pakkauksen on viestittävä herkullisuudesta ja oltava saavutettava

Packdesign ID Oy on designtoimisto, joka on erikoistunut elintarvikepakkausten pakkaussuunnitteluun ja -kehitykseen.

Yrityksen perustajien, toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Maija Olkkonen-Sepon sekä suunnittelujohtaja Emma Kososen käsissä sadat eri tuotteet ja brändit ovat saaneet nimen, muodon ja visuaalisen ilmeen viimeisen 15 vuoden aikana. Tärkeä osa elintarvikepakkauksia on niiden toiminnallisuus myymälässä ja käytettävyys.

– Kun tuotepakkausta lähdetään suunnittelemaan päivittäistavaramyymälään, syvä ymmärrys tuoteryhmän lainalaisuuksista ja kilpailukentän tuntemus on erittäin tärkeää, kertoo Olkkonen-Seppo. Elintarvikepakkaussuunnittelu eroaa muusta pakkaussuunnittelusta tuoteturvallisuusnäkökohtien ja lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös siten, että pakkauksen on viestittävä tuotteen mausta ja herkullisuudesta.

– Lisäksi tuotteen on noustava hyllystä esille ja tehtävä vaikutus kuluttajaan. On ymmärrettävä, mikä hyllyssä erottuu, painottaa Olkkonen-Seppo.

Hyllytila on mediatilaa

Pakkaus mielletään harvoin omaksi mediakseen. Pakkaukset päivittäistavarakaupan hyllyllä ovat kuitenkin samanlaista mediatilaa kuin mikä tahansa muu mainostila.

– Pakkaus tulee kotiin saakka ja parhaimmillaan sitä käytetään useamman kerran päivässä. Pakkaus on siksi henkilökohtaisempi media kuin esimerkiksi lehtimainos. Siihen syntyy usein myös jonkinlainen suhde, pohtii Kosonen.

Toimivuudesta riippuen se joko ihastuttaa tai vihastuttaa käyttäjää. Hyvin toimiva pakkaus johtaa todennäköisemmin uusintaostoon.

Saavutettavuus on tärkeää

Packdesign ID:n suunnittelutyössä mietitään paljon pakkauksien esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Yksinkertaisimmillaan esteettömyys tarkoittaa sitä, että ostaja ymmärtää mitä tuote sisältää ja pakkaustekstit ovat selkeät ja hyvin luettavissa. Pakkauksen helppo avaaminen, sulkeminen ja hävittäminen ovat osa esteettömyyttä. Pakkausten sanalliset ja kuvalliset viestit on muotoiltava niin, että myös ihmiset, joilla on haasteita hahmottamisessa, ymmärtävät viestit helposti.

Yksi esimerkki esteettömyyden kehityksestä on uusi NaviLens-tekniikka, jossa tuotteeseen painettu koodi auttaa näkövammaisia ja näkörajoitteisia saavuttamaan pakkauksen tiedot. Koodi toimii usean metrin etäisyydeltä ja tuotetiedot tulevat suoraan kännykän ruudulle tai kuunneltavaksi.

Pakkausala kehittyy nopeasti

Viime vuosikymmeninä pakkausten ja materiaalien kehitys elintarvikealalla on ollut hidasta. Nyt nopeaa muutosta tapahtuu muun muassa lainsäädännön ja kierrätysvaatimusten muuttuessa.

– Uusia materiaaleja kehitetään ja olemassa olevia pakkauksia ja materiaaleja suunnitellaan helposti kierrätettäviksi. Uutta on myös se, että eri pakkaustyypit siirtyvät helpommin tuotekategoriasta toiseen, avaa Kosonen.

Uutta pakkausta suunnitellessa yhteistyö kaikkien pakkausketjun toimijoiden kanssa on tärkeää. Mukaan tarvitaan tuotekehityksestä, -turvallisuudesta ja -tiedoista vastaavien henkilöiden lisäksi markkinoinnin, materiaalitekniikan, painamisen, tuotannon ja logistiikan ammattilaisia.

 – Pakkausuudistusprojektin alussa kokoamme kaikki osapuolet yhteisen pöydän ääreen ja käymme läpi tulevia haasteita ja sitä, miten niihin pystytään yhdessä vastaamaan. Pakkausketjussa tarvitaan paljon yhteistyötä, painottaa Olkkonen-Seppo.

LISÄTIETOJA: https://packdesignid.fi/

Packdesign ID Oy on Elintarviketieteiden Seuran uusimpia kannattajajäseniä.