Mittalaitteet osa tuoteturvallisuutta

Sensorcell Oy liittyi Elintarviketieteiden Seuran kannattajajäseneksi syyskuussa 2017. Vuonna 2016 perustettu, Helsingissä toimiva neljän hengen yritys maahantuo ja huoltaa mittalaitteita. Sensorcellin asiakaskunta on laaja, elintarvike- ja energiasektorilta kiinteistönhuoltoon.

− Tuotevalvonnan ja -turvallisuuden rooli korostuu päivä päivältä selvemmin. Se asettaa sekä tavarantoimittajille että teollisuudelle todella korkeita vaatimuksia esimerkiksi lämpötilavalvontaan liittyen. Lisäksi on aina pidettävä mielessä kustannustehokkuus. Asianmukaisella valvonnalla ja käyttötarkoitukseen sopivilla mittalaitteilla saadaan laatu nostettua halutulle tasolle ja pidettyä kustannukset kurissa, kertoo toimitusjohtaja, KTM Matti Salonen.

Mittaamisen tarve ei ainakaan vähene nykyisestään. Tuoteturvallisuuden vaatimukset hygienian, varastoinnin, kuljetusten sekä valmistuksen osalta korostuvat, ja valvonta ulottuu alkutuotannosta tarjoilupöydälle asti.

− Edustamamme laitteet ovat vakiinnuttaneet asemansa omilla aloillaan ja ovat maailman johtavia tuotemerkkejä. Saksalainen Testo valmistaa elektronisia käsimittalaitteita, joita käytetään elintarviketeollisuuden tuotannon ja varastoinnin omavalvonnassa muun muassa lämpötilan, kosteuden, paistorasvan laadun ja ilman virtauksen mittaamiseen. Lähes kaikista viljavarastoista ja myllyistä löytyy Pertenin sakolukumittareita ja analysaatoreita itämisen määrittämiseen, ja leipomoissa mitataan sitkon kehittymistä, gluteenin määrää ja taikinoiden reologiaa.

Mittaaminen digitalisoituu

Mittaaminen tulee siirtymään yhä enemmän keskitettyyn järjestelmään. Data siirtyy automaattisesti pilvipalveluun ja on sieltä dokumentoituna ja tutkittavana aina tarvittaessa. Näin muodostetaan selkeä toimintamalli, jossa henkilökunta tekee vaadittavat mittaukset määrätyin väliajoin ja laadunvalvonta on aukotonta ja tarkkaan dokumentoitua.

− NIT- ja NIR-spektrometrimittalaitteita (Near Infrader Transflectance tai Reflectance) hyödynnetään elintarviketeollisuudessa, kun halutaan tarkkaa ja nopeaa analyysia raaka-aineiden tai lopputuotteiden laadusta. Esimerkiksi orgaanisista materiaaleista määritetään rasvan, hiilihydraattien, tuhkan ja proteiinien määriä. Meillä pitää olla tarjota sopivan hintatason mittareita erilaisille asiakkaille, kertoo Salonen.

Tarkoitus on ottaa valikoimaan mukaan myös ydinosaamista tukevia toimintoja kuten sertifioituja kalibrointipalveluja.

− Haluamme olla lähellä asiakaskuntaamme, jotta ymmärrämme paremmin tarpeita ja vaatimuksia eri toimialoilla. Elintarviketieteiden Seura tarjoaa meille tähän hyvä kanavan. Ilman kontaktipintaa emme pysty palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, kuvailee Salonen.