AFRY auttaa elintarviketeollisuutta muutoksissa

Elintarviketeollisuuden tuotantoa ja tuotantoteknologiaa kehitettäessä AFRY toimii osaavana kumppanina.

Tänä päivänä elintarviketeollisuuden on mukauduttava monenlaisiin toiveisiin ja vaatimuksiin. Tuotannon tulisi olla mahdollisimman ympäristöystävällinen ja kustannustehokas, vähän energiaa ja vettä kuluttava, hygieeninen ja elintarviketurvallisuusstandardien vaatimukset täyttävä.

Tiedon on siirryttävä linjalta automaattisesti prosessinohjaukseen ja tuotannonohjausjärjestelmään mahdollistaen prosessien optimoinnin ja siten korkeamman tuotannon suorituskyvyn. Ihanteellisessa tilanteessa tuotantolinjaa voi käyttää monen tuotteen valmistamiseen.

AFRY toteuttaa elintarviketeollisuuteen niin pienen kuin ison mittaluokan ratkaisuja. Palvelut kattavat kaiken tunnin mittaisesta konsultoinnista, pienistä muutostöistä ja energiakatselmuksista Suomen suurimpien elintarviketeollisuuden laitosten toteuttamiseen. AFRY on esimerkiksi ollut toteuttamassa Viking Maltin uuden, korkean automaatioasteen, panosten ja päästöjen kannalta tehokkaan sekä vaativat tuote- ja työturvallisuusvaatimukset täyttävän mallastamon rakentamista Lahteen.

Pienet ja isot projektit toteutetaan järjestelmällisesti AFRYn projektinjohtomallien mukaisesti. AFRYllä globaali prosessiteknologiaosaaminen yhdistyy paikalliseen läsnäoloon. Elintarvikealan prosessisuunnittelua toteuttaa Pohjoismaissa 180 henkilön tiimi, joka on erikoistunut elintarviketeollisuuden suunnitteluun. Linjoja suunnittelevat hygienia- ja tuoteturvallisuusvaatimuksiin koulutetut henkilöt.

– Etunamme on laaja ymmärrys elintarvikeprosesseista. Esimerkiksi tuotantolinjan kehityksessä on ymmärrettävä tuotantoprosessi ja se, miten tuote saadaan valmistettua vaatimusten mukaisesti, kertoo AFRYn Suomen elintarvikeyksikön vetäjä Pasi Halonen.

Kestävä kehitys kiinnostaa asiakkaita

Palveluita toteutetaan suunnittelun ja projektin johtamisen lisäksi kokonaistoimituksina eli avaimet käteen -toimituksena. Avaimet käteen -toimituksissa AFRY tekee suunnittelun, hankkii materiaalit ja laitteet omien hankintakanaviensa kautta sekä asentaa ja käyttöönottaa tuotantolinjan.

–AFRY on itsenäinen toimija, joten voimme ehdottaa asiakkaalle parhaaksi havaitsemamme yhdistelmän eri valmistajien komponentteja ja laitteita, Halonen kuvaa.

Asiakkaiden kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset korostuvat, ja erityisesti veden ja energian säästö kiinnostaa. Energiakatselmuksella kartoitetaan asiakkaan merkittävimmät energiansäästökohteet ja näihin annetaan toimenpidesuositukset.

AFRY huomioi suunnittelussa ja laitevalinnoissa kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut.

– Laitevalinnoissa on mahdollista pisteyttää laitteiden käytön ja valmistamisen päästöt siltä osin, kun ne ovat laitevalmistajilta saatavilla, tarkentaa AFRYllä elintarviketeollisuuden teknologiapäällikkönä työskentelevä Tuomas Uuksulainen.

Hatun nosto suomalaisille innovaatioille

AFRYn henkilöstö on levittäytynyt noin kolmellekymmenelle paikkakunnalle Suomessa. AFRY on globaali yritys, joka toimii paikallisesti lähellä asiakasta.

– Hatun nosto meidän todella innovatiivisille suomalaisille elintarvikkeiden tuottajille! Meillä on Suomessa valtava valikoima esimerkiksi kasviproteiinituotteita. Olen itsekin saanut olla mukana kehittämässä monta uutta tuotetta alusta saakka, iloitsee Halonen.

Lisätietoja: afry.com/fi-fi

AFRY Finland Oy on Elintarviketieteiden Seuran uusimpia kannattajajäseniä. AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Yhtiö syntyi vuonna 2019, kun ruotsalainen ÅF ja suomalainen Pöyry yhdistyivät. AFRYllä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus elintarvikealan suunnittelu- ja asennustöistä.