Kumppanisisältö: LUT-yliopisto

LUT-TUOTANTOTALOUS: TULE MUKAAN RAKENTAMAAN SILTOJA TEKNOLOGIAN JA KAUPANKÄYNNIN VÄLILLÄ

Tuotantotalous yhdistää teknologista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysointiin, päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Tuotantotalouden avulla yrityksiä uudistetaan ja kehitetään kestävämpään suuntaan.

Haluatko kouluttautua tuotantotalouden asiantuntijaksi, joka ei pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin tai onko yritykselläsi projekti tai liiketoimintaongelma, joka kaipaa ratkaisijaa?  

LUT:ssa tarjoamme seitsemällä eri maisteriohjelmavaihtoehdolla Suomen laajimman mahdollisuuden kouluttautua tuotantotalouden asiantuntijaksi.  Ohjelmavalikoima mahdollistaa kouluttautumisen ja osaamisen päivittämisen innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologian, analytiikan, kustannusten ja suorituskyvyn johtamisen sekä yrittäjyyden alalla. Kun nämä yhdistetään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, rikotaan toimintojen raja-aitoja yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelmat lyhyesti:

  • Data-analytiikka päätöksenteossa: Elinkeinoelämä tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Osaamisen ytimessä on tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi.
  • Digitaalinen palvelutuotanto: Digitalisaatio ja palvelullistuminen muodostavat yhdessä massiivisen muutosvoiman, joka muokkaa yritysverkostojen liiketoimintaa yli toimialarajojen. Muutosvauhti on kova ja organisaatiot tarvitsevat uusia osaajia pysyäkseen muutosvauhdissa mukana. Ytimessä on se, miten digitalisaatiota voidaan järkevästi ja tehokkaasti hyödyntää osana uusien älykkäiden palveluiden kehittämistä.
  • Global Management of Innovation and Technology: Älykkäiden ja kestävien ratkaisujen rakentaminen vaatii laajan valikoiman taitoja ja kykyjä. Tulevaisuuteen valmistautuessaan yritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka kykenevät systeemiseen ajatteluun, joilla on innovatiivinen ja kansainvälinen ajattelutapa, ja jotka ymmärtävät innovaatioiden ja uusien teknologioiden hallinnan.
  • Innovation and Logistics: Digimurros haastaa yrityksiä ympäri maailmaa ja luo tarpeen osaajille, jotka ovat sopeutuvia, ennakkoluulottomia ja kykeneviä johtamaan yritystä innovatiivisesti, digitaalisesti ja kestävästi. Tarve on vastata talouden haasteisiin ja maailmanlaajuiseen digimurrokseen kouluttamalla asiantuntijoita innovaatioiden, logistiikan ja yrittäjyyden johtotehtäviin.
  • Tuotannon johtaminen: Organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä toimitusketjujen ja palveluverkostojen toiminnan että toimintaan liittyvät talous-, kustannus ja kannattavuusnäkökulmat. Koulutuksen avulla tiedät, miten yritykset saadaan toimimaan entistä paremmin ja tehokkaammin kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä.
  • Tuotantotalous (TUDI): Jos olet jo työkokemusta hankkinut insinööri ja haluat nostaa osaamistasi uudelle tasolle tutkintoon tähtäävällä opiskelulla, Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI Lahdessa voi olla etsimäsi. Yrityksen menestyminen tämän päivän kilpailutilanteessa edellyttää globaalien arvoverkostojen toiminnan ymmärtämistä ja tehokkaasti toimivia prosesseja sekä kykyä analysoida yrityksen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä.
  • Yrittäjyys: Yrittäjyys on uutta luovaa toimintaa, jolle asetetaan suuria odotuksia. Yrittäjät vastaavat odotuksiin tuottamalla talouteen uusia yrityksiä, innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja. Yrittäjillä ja yrittäjämäisesti toimivilla on suuri rooli Suomen pk-yrityskannan ja julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Yrittäjyyden opinnoissa tutustut yrittäjyyden lähtökohtiin, käsitteisiin sekä siihen, millaisia valmiuksia yrittäjiltä odotetaan ja miten yrittäjyyttä voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan toimesta. Lisäksi keskeisiä teemoja ovat yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät asiat.

Ohjelmat sopivat heille, joilla on jo valmis alempi korkeakoulututkinto. Osa ohjelmistamme tarjoaa myös mahdollisuuden kouluttautumiseen työn ohella. Kouluttautua voit myös useammalla paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Lahdessa tai Kouvolassa.

Lue lisää ohjelmista, niiden sisällöistä ja hakemisesta:  

www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous

Yhteistyömahdollisuudet:

LUT-tuotantotalouden tärkeänä arvona on ajan hermoilla pysyminen yrityksiä herkällä korvalla kuuntelemalla. Tämän vuoksi teemme tiivistä yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja tarjoamme monenlaisia palveluita erilaisiin tarpeisiin.

Yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa opiskelijoille verkostoitumisen avulla käytännön yritysmaailman näkökulman. Yhteistyöyritykset saavat tuoreimman tutkitun tiedon käyttöönsä yrityksen kehittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa.  Yhteistyön avulla yrityksen saattavat samalla löytää alan uusimmat osaajat. Laajat yhteistyömuodot kattavat opinnäytetyöt, harjoitustyöt, vierailijaluennot, rekrytointipalvelut, tutkimusyhteistyön, osaamisen päivittämisen sekä ainejärjestö ja alumnitoiminnan.

Lue lisää palveluistamme ja eri yhteistyömuodoista:  www.lut-tuotantotalous.fi

Jos itsesi tai yrityksesi kehittäminen on ajankohtaista – ota yhteyttä:

Tuotantotalouden osaston ja koulutusohjelman puolesta: Lea Hannola ja Petra Pekkanen

lea.hannola@lut.fi / petra.pekkanen@lut.fi