Kouvolassa alkaa Suomen ensimmäinen ruoantuotannon tekniikkaan keskittyvä maisteriohjelma

LUT-yliopisto aloittaa elintarviketekniikan maisteriohjelman Kouvolassa syksyllä 2024. Uusi koulutus keskittyy elintarviketuotannon prosessi- ja tuotekehitykseen.

LUT-yliopisto laajentaa koulutustarjontaansa ja aloittaa Kouvolassa englanninkielisen Food Processing Technology -maisteriohjelman. Uudessa ohjelmassa on tarjolla yhteensä 20 aloituspaikkaa. Hakuaika maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa.

“Uusi maisteriohjelma keskittyy tuotantoprosesseihin sekä prosessi- ja tuotekehitykseen. Se antaa hyvät edellytykset prosessiteollisuudessa toimimiseen. Vastaavaa elintarvikkeiden valmistuksen prosessitekniikkaan keskittyvää ohjelmaa ei ole ollut Suomessa aiemmin tarjolla”, kertoo LUT-yliopiston kehityspäällikkö Matti Lampinen.

Elintarviketekniikan maisteriohjelman toteuttaminen lähti liikkeelle Kouvolan alueella toimivien yritysten tarpeista. Kouvolan kaupunki ja Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö ovat tukeneet koulutuksen aloittamista. Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kiittää LUT-yliopistoa erinomaisesta yhteistyöstä uuden koulutusohjelman saamiseksi Kouvolaan.

“LUTin uusi maisteriohjelma soveltuu erinomaisesti Kouvolaan, jossa elintarvikealalla on monia innovatiivisia toimijoita. Alan yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään edelleen myös muun muassa hiljattain Kouvolaan kohdistetulla 2,2 miljoonan euron AKKE-rahoituksella, joka on osa Kymenlaaksoon saatua äkillisen rakennemuutoksen hoitoon tarkoitettua pakettia”, Toikka sanoo.

Toikka toteaa, että uusi koulutusohjelma on yksi niistä tavoista, joilla kaupunki tiivistää yhteistyötään LUT-yliopiston kanssa ja rakentaa Kaakkois-Suomeen yli maakuntarajojen toimivaa yliopistokampusta.

Kestävän ruoantuotannon osaajia tarvitaan

Uudesta maisteriohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä, jotka osaavat uudistaa ruoanjalostusteollisuutta ja kehittää uusia elintarvikeprosesseja. Osaamiselle on kysyntää, kun ruoantuotannon prosessitekniikkaa kehitetään yhä kestävämmäksi. Myös elintarvikealan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa aiotaan vahvistaa: LUT-yliopistoon rekrytoidaan tutkijoita ja projekti-insinööri.

“Suomessa on elintarvikkeiden alkutuotantoa ja osittain omavaraiset markkinat. Ne mahdollistavat monenlaisten uusien ratkaisujen testaamisen. Suomessa pilotoituja innovaatioita voidaan myös skaalata ja toteuttaa maailmalla suuremmassa mittakaavassa”, Lampinen sanoo.

Uuden maisteriohjelman uskotaan kiinnostavan niin alemman korkeakoulututkinnon juuri suorittaneita kuin jo työelämään siirtyneitä asiantuntijoita.

“Työelämässä oleville koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja edetä uralla, Lampinen kertoo.