TiedotteetVTT

Auringonkukkaöljyn tuotannon sivuvirroista saadaan maukkaita vaihtoehtoja lihalle

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus ja nopea väestönkasvu uhkaavat ravitsevan, turvallisen ja edullisen ruoan saantia. Yksi ratkaisu ongelmaan on siirtyminen entistä kasvipohjaisempaan elintarvikejärjestelmään. VTT, DSM, saksalainen DIL German Institute of Food Technologies, Helsingin yliopisto ja ABP Beef ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on hyödyntää auringonkukkaöljyn tuotannossa syntyvää puristekakkua raaka-aineena kestävien ja maukkaiden lihaa korvaavien vaihtoehtojen kehittämisessä.
TiedotteetVTT

Suomi vauhdilla kohti ilmastotavoitteita uusilla ruuantuotantoteknologioilla, mutta ei ilmaiseksi

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Uusien menetelmien käyttöönotto edellyttää kuitenkin tekoja monella rintamalla, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä. Avainasemassa ovat rahoitus, lainsäädäntö ja osaamisen kehittäminen.

Datavetoisia toimintatapoja mikrolevätuotannon ja CO2-talteenoton tehostamiseksi

Mikrolevät ovat lupaava raaka-aine monille tuotteille, kuten polttoaineille, elintarvikkeille ja materiaaleille. Kasvaessaan levät pystyvät sitomaan suuria määriä hiilidioksidia. Noin 50 % levien biomassasta on hiiltä, joten niillä on mahdollista tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa. Laajamittaisessa leväviljelyssä on kuitenkin teknisiä haasteita, jotka rajoittavat taloudellisesti kannattavan käytön yleistymistä. VTT koordinoi kaksivuotista tutkimushanketta, jossa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Neste sekä seitsemän suomalaista pk-yritystä. Hankkeessa haetaan yhdessä ratkaisuja laajamittaisen leväviljelyn pullonkauloihin.
TiedotteetVTT

VTT ja EIT FAN etsivät jälleen startupeja ruoka-alan kiihdytysohjelmaan

VTT:n johtama FAN Helsinki Hub järjestää ruoka-alan startupeille täysin ilmaisen kiihdytysohjelman, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja globaaleihin ruokajärjestelmän haasteisiin. Hakuaika päättyy helmikuun lopussa. Neljä kuukautta kestävään ohjelmaan valitaan kymmenen innovatiivista startup-yritystä, jotka saavat yksilöllistä mentorointia akateemisilta ja kaupallisilta kumppaneilta. Tähän mennessä FAN Helsingin kiihdyttämön alumnit ovat keränneet rahoitusta yhteensä yli 40 miljoonaa euroa.
TiedotteetVTT

Valio and VTT researching future food production using cellular agriculture methods

Valio and VTT Technical Research Centre of Finland are together launching a project to research what kinds of food industry raw materials could be produced using cellular agriculture. The research project will develop technology for biotechnologically produced proteins. In cellular agriculture, food is produced in bioreactors with microbes. Valio is familiar with the fermentation process, as it is traditionally used in the production of fermented milk products and cheeses.
TiedotteetVTT

Kahvintuotantoa kestävästi Suomessa: VTT:n bioreaktorissa kasvisoluista kasvatettu kahvi tuoksuu ja maistuu

Kahvi on hyvä esimerkki usein kestämättömästi ja epäeettisesti tuotetusta maataloustuotteesta. Sen kysyntä kasvaa, mutta viljelyala pienenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Viljelyalan lisääminen johtaa metsäkatoon erityisesti herkissä sademetsissä. VTT kehittää ruoantuotantoa kasvisolujen avulla ja on nyt tuottanut ensimmäiset kahvierät laboratoriossaan Espoossa.