Ahkera entsyymien kehittäjä

Keväällä Helsingin yliopistosta elintarviketieteiden tohtoriksi väitellyt Bei Korpela työskentelee formulaatiotutkijana yhdessä maailman suurimmista entsyymituotantolaitoksista, Roal Oy:ssä Rajamäellä. Korpela työskentelee elintarvikkeisiin ja rehuihin käytettävien entsyymeiden kehityksen parissa. Työssään hän kehittää entsyymiseosreseptejä muun muassa siten, että entsyymien aktiiviset ominaisuudet, niiden partikkelikoko ja muoto säilyvät halutunlaisina määritetyn ajan.

– Testaan esimerkiksi entsyymien stabiiliutta ja säilyvyyttä ja säädän halutun aktiivisen ominaisuuden voimakkuutta muokkaamalla ja päällystämällä entsyymiseoksia, Korpela tarkentaa.  

Korpela työskentelee kuivatuotteiden parissa ja tuntee entsyymien granulaatio-, ekstruusio- ja sumukuivausprosessit ja prosessiparametrien vaikutukset entsyymien aktiivisuuteen.  Hän tekee töitä läheisesti biomolekyyli- ja mikrobiologitiimin, tuotannon ja asiakkaiden kanssa.

Monipuolinen ja monitieteinen työ

Korpelan työssä yhdistyy käytäntö ja teoria. Työviikkoon voi sisältyä koeajoja, säilyvyystestien tekoa, tulosten analysointia ja kirjallisuuden läpikäyntiä. Työ on jatkuvaa uuden oppimista, tiukkoja aikatauluja ja useita päällekkäisiä projekteja.

– Tarvitsen työssäni ymmärrystä kemiasta ja bioprosessoinnista, mutta sen lisäksi opin jatkuvasti lisää käytännön asioita koneista ja laitteista. Välillä harmittaa, kun laitteisiin tulee vikoja ja työt viivästyvät, mutta olen myös oppinut korjaamaan vikoja. Kokeneet ja mukavat kollegat ovat iso apu ja tärkeä osa työtä, Korpela painottaa.

Laajat opinnot ja useat erilaiset työtehtävät opiskeluaikana ovat opettaneet Korpelalle projektin hallinta-, priorisointi- ja viestintätaitoja sekä stressin sietokykyä. Väitöskirjatyö on myös kehittänyt ongelmanratkaisutaitoja ja kriittisyyttä.  

– Opiskelin väitöskirjatutkijana paljon laajempia kokonaisuuksia kuin olisin tutkintoani varten tarvinnut. Tein väitöskirjan ohessa kokopäivätyötä ja osa-aikaista työtä. Laajat opinnot ja erilaiset työkokemukset auttoivat minua saamaan tämän poikkitieteellisen työn, toteaa Korpela.   

Mutkien kautta Suomeen

Korpela on ollut ensimmäisiä elintarviketieteiden englanninkielisen maisteriohjelman opiskelijoita Viikissä. Kiinassa suoritetun elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen Korpela halusi opiskelemaan ulkomaille, ensisijaisena vaihtoehtonaan Brittiläisen Kolumbian yliopisto Kanadassa. Viisumin saannin myöhästymisen takia valittavaksi jäi kuitenkin Lundin yliopisto Ruotsissa ja Helsingin yliopisto. Korpelan mielestä Helsingin yliopistolla oli tuona aikana suurempi vaikutus elintarviketieteiden akateemisessa tutkimuksessa kuin Lundin yliopistolla ja siksi hän hyväksyi opiskelupaikkatarjouksen Suomesta.

Muita nimityksiä

 • Annu Kuure on valittu Kinnusen Myllyn toimitusjohtajaksi 1.8.2022 alkaen. Aarne Kinnunen jää eläkkeelle, mutta jatkaa yrityksen hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana. Tuotantojohtajana toiminut Toni Kuure on aloittanut hankinta- ja kehitysjohtajana, Riikka Juntunen tuotantopäällikkönä ja Heikki Mustonen kunnossapitopäällikkönä.
 • Finnsweet-konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty Rami Kuusisto, joka aloittaa tehtävässään 3.10.2022. Yhtiötä sen perustamisesta lähtien luotsannut Petri Salonen siirtyy hallitustyön ohella hoitamaan erilaisia projektiluonteisia tehtäviä. Toimitusjohtajan vaihtumisen taustalla on yrityksen strateginen kehitysohjelma, jonka yhteydessä halutaan parantaa omien tuotteiden kilpailukykyä sekä vahvistaa johtoryhmätyöskentelyä.
 • Kari Heinilä on aloittanut HyXo Oy:n toimitusjohtajana. Edellinen toimitusjohtaja Harto Viiala jakaa työtään hallituksen puheenjohtajana.
 • Tommi Järvelä on nimitetty Mesmecin liiketoimintajohtajaksi 13.6.2022 alkaen ja Antti Nissilä suunnittelupäälliköksi.
 • Tekniikan tohtori Ulla Heinonen on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n uuden vastuualueen Vihreän kasvun johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2022. Heinonen siirtyy Elinkeinoelämän keskusliittoon Gaia Consulting Oy:n toimitusjohtajan paikalta. 
 • Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtajaksi kesäkuussa 2022. Aikaisemmin hän työskenteli elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustajana.
 • Jukka Ihanus on nimitetty yhteiskuntasuhteiden johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Elintarviketeollisuusliittoon 1.9.2022 alkaen. Ihanuksella on pitkä kokemus valtioneuvoston palveluksessa eri ministeriöistä usean eri vaalikauden aikana. Hän on työskennellyt muun muassa pääministereiden Matti Vanhanen ja Mari Kiviniemi poliittisena erityisavustajana, ministereiden Jari Leppä ja Mika Lintilä valtiosihteerinä maa- ja metsätalousministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä sekä avustajana valtiovarainministeriössä. Ihanus on työskennellyt myös STTK:ssa yhteiskuntavaikuttamisesta ja elinkeinopolitiikasta vastaavana johtajana sekä Keskustan eduskuntaryhmässä lainsäädäntösihteerinä. Koulutukseltaan hän on juristi.
 • Ruokaviraston tutkimusprofessoreiksi on nimitetty Johanna Suomi, Pertti Koivisto, Jukka Ranta, Maria Lahtinen-Kaislaniemi, Tuija Gadd ja Antti Oksanen. Nimitys alkoi 1.9. ja se on viisivuotinen. Tutkimusprofessorit edustavat elintarviketutkimuksen, riskinarvioinnin, eläinten tautien ja eläinten terveyden tutkimuksen aloja.
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta on nimittänyt MMM, agronomi Päivi Nergin elinvoimajohtajaksi 1.6.2022 lähtien. Hän siirtyy MTK:hon valtiovarainministeriöstä hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävästä. 
 • Outi Koskela ja Esa Leikas ovat aloittaneet Atrian Foodservice-aluepäällikköinä.
 • Tarja Virtanen-Leppä on aloittanut 1.9.2022 kansainvälisen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYn kestävän kehityksen pääkonsulttina. Hän on työskennellyt aikaisemmin Huhtamäki Oyj:ssä ja sitä ennen Valio Oy:n pakkauskehitysjohtajana.
 • Tomi Järvenpää on aloittanut toimitusjohtajana perustamassaan ruokamurrosta edistävässä Green Mountain Oy:ssä.
 • Esa Dahlström ja Pia Lähde ovat perustaneet pakastepitsoja valmistavan yrityksen nimeltä Pizza Backen
 • Tiina Sirkjärvi aloitti myyntipäällikkönä Honkajoki Oy:ssä
 • Elintarvikkeiden vientiin erikoistunut Hanne Husso on perustanut yrityksen Husso Consulting.
 • KUKA Nordicin uutena asiakaspalvelupäällikön aloitti Elin Hybert, joka on aiemmin työskennellyt yrityksessä teknikkona ja ohjelmistoasiantuntijana.
 • Ilkka Ryytty on aloittanut Lihelin avainasiakaspäällikkönä.
 • Sanna Piispa on aloittanut Premix Groupissa Senior Product Managerina.
 • Ritva Repo-Carrasco on aloittanut tehtävässä Head researcher Perun Instituto de Investigación Nutricionalissa.
 • Vilma Vornanen aloitti perhevapaan sijaisena ostopäällikön tehtävässä Lidl Suomessa.
 • Kia Heinonen on aloittanut Viikki Food Desingn Factoryssa tehtävässä Community & Lab Coordinator