Elintarvikeviennille puuhataan uutta yhdistystä – vastaa kyselyyn vientitavoitteista

Elintarvikeyritykset ovat yhdistämässä voimiaan uuteen yhdistykseen Suomen elintarvikeviennin edistämiseksi. Suomen elintarvikeviennin edistämisyhdistys SUVI ry perustetaan virallisesti alkuvuonna 2024, kertoo eräs yhdistyshankkeen aloitteentekijöistä, Eeva-Liisa Lilja Fennopromo oy:sta.

Food from Finland -ohjelman päättyminen vuodenvaihteessa jättää elintarvikeviennin kentälle suuren aukon. SUVI ry:n päämääränä on jatkaa yritysvetoisena vientiverkostona Food from Finlandissa tehtyä työtä, tai kuten Lilja ilmaisee: kulkea sisään niistä ovista, jotka Food from Finland on avannut.

SUVI ry:hyn voivat liittyä kaiken kokoiset elintarvikevalmistajat. Tavoitteena on voimat yhdistämällä jakaa hyötyjä ja tietoa, koota kilpailukykyisiä kokonaisuuksia ja etsiä niille yhteensopivia kumppaneita.

Valtion rooli yhdistysmuotoisen vientiorganisaation rahoituksessa on vielä auki. Kysymykseen voisi tulla valtion ja yritysten jakama rahoitus. Lilja nostaa esimerkiksi Saksassa toimivan Food made in Germany -yhdistyksen, jonka toimintaa Saksan valtio tukee.

– Jos hallitusohjelman tavoite elintarvikeviennin määrän tuplaamisesta halutaan saavuttaa, myös julkisen rahoituksen panosta tulee kasvattaa, Lilja toteaa.

Yhdistyshankkeen ensimmäinen toimi on toteuttaa yrityksille suunnattu kysely niiden vientitavoitteista. Taustalla on maa- ja metsätalousministeriön elintarvikealalle esittämä kysymys siitä, miten ala aikoo panostaa vientiin lähivuosina.

Vastausten pohjalta laaditaan valtionhallinnolle kannanotto elintarvikeviennin kehittämisen tilanteesta. Linkki kyselyyn on auki 15.1. saakka.

https://link.webropol.com/ep/kyselyelintarvikeyrityksille